ZE ZASTUPITELSTVA NAŠEHO KRAJE

Z 10. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2019 (26. 11.)

Při zahájení jednání jsme byli informováni, že jsou přítomni studenti Gymnázia a Střední odborné pedagogické školy Jeronýmova v Liberci, kteří by následně měli v rámci výuky simulovat jednání ZLK.

Omluvilo se 5 zastupitelů. Z nich byli nahrazeni po jednom chybějící do stabilních sestav návrhové a volební komise. Byl schválen program a kontrolní výbor ústy předsedy Ing. Tity neshledal pochybení při kontrole přijatých usnesení.

V bodu 8) byly schváleny termíny jednání krajského zastupitelstva pro rok 2020 takto:

28. 1., 25. 2., 31. 3., 28. 4., 26. 5., 23. 6., 25. 8., 22. 9. 2020. Poté se budou konat krajské volby a další jednání zastupitelstva už budou podle volebních výsledků v jiném složení.

Nejdůležitějším byl jistě bod 11) – Rozpočet na rok 2020. Celkově jsou očekávané příjmy ve výši 3555 milionů Kč a plánované výdaje 2458. Kladné saldo 97 milionů bude použito k úhradě splátek úvěrů. Nejvyšší zvýšení výdajů je v rezortu dopravy a potom školství.

S pozměňovacím návrhem dle očekávání vystoupil pan Šedlbauer, který už dříve označil navýšení položky – ochrana krajiny a zadržování vody v ní – o 2 miliony jako zcela nedostatečné a požadoval navýšení o dalších 42 milionů Kč. Tyto prostředky by se měly vzít z rezervy, z nákladů na vybudování parkovacího domu v sousedství Krajského úřadu a z mediální propagace. K návrhu se vedla dlouhá diskuze, ve které se navrhující klub snažil dokázat, že návrh rozpočtu nebere dostatečně vážně klimatické změny a nebezpečí, které z nich hrozí. K problému vystoupil i jednatel Agentury regionálního rozvoje. Asi v tom smyslu, že jedna věc je dostat nějaké peníze a druhá věc je být připraven a vědět, co si s těmi penězi počít. Ing. Tita vyslovil názor, že to není problém jen Libereckého kraje, ale celostátní a měl vy se řešit z vyšší úrovně než krajské. (Město Ralsko se zabývá řešením problému už 4 roky.)

Pro protinávrh hlasovali 4 zastupitelé, 20 bylo proti a 15 se zdrželo hlasování. Protinávrh nebyl schválen. Pro původní návrh hlasovalo 30 zastupitelů, 4 byli proti a 5 se zdrželo hlasování. Původní návrh rozpočtu byl schválen.

Před přestávkou v 16.30 hodin byl projednán bod 64) – změna ve složení kontrolního výboru. Klub KSČM odvolal z kontrolního výboru paní Pavlínu Novákovou – Hrabálkovou a navrhl místo ní pana Františka Peška, který byl následně zvolen.

V druhé části jednání nás potěšil úspěch obce Svojkov v soutěži „Vesnice roku“. Obec obdržela dotaci na výstavbu dřevěného altánu v zámecké zahradě ve výši 450 tisíc Kč. Obec Svojkov se velmi rozvíjí. V roce 1996, kdy jsem kandidoval v senátních volbách, měla snad jen 57 obyvatel. Poslední údaj je 254 obyvatel. Je tu a v blízkém okolí mnoho pozoruhodných přírodních i historických zajímavostí, (Modlivý Důl, přírodní divadlo, skalní útvary, zámek, známé jsou místní pouti. V obci pracuje malá sklárna, která se zabývá výrobou replik historického skla, atd., atd.

Větší diskuzi vyvolal projekt APPOS – výstavba bytových jednotek pro zdravotně postižené v Nové Vsi u Chrastavy. Vznikne zde objekt, který bude moci sloužit devíti zdravotně postiženým občanům za 50 milionů Kč. To se zdálo mnohým (i mně) jako náklad na vybudování zařízení pro 9 lidí velmi mnoho. Je hezké, že vznikne výjimečný objekt, který nám budou široko daleko závidět. Ještě, aby byl za ty prachy špatný, že? Mě na tom zarazilo to, že náklady jsou proto tak vysoké, že se staví na geologicky problematickém podloží. To si vyžaduje vícenáklady asi 15 milionů. Každého by asi napadlo, co mě: to nemají v Nové Vsi jiný pozemek geologicky neproblémový? Anebo když ne v Nové Vsi, tak jinde v Libereckém kraji? Kromě toho bude vyřešen problém ostudného a nevhodného ubytování 9 lidí, ale bude třeba někde ubytovat těch asi 15 dalších, na které se nedostane.

V bodě 58 a) – n) Písemné informace, které se obvykle berou hromadně na vědomí, došlo tentokrát k větší diskuzi. Zřejmě díky bodu 58 g), týkajícího se Agentury regionálního rozvoje, částečně potom i v bodě 62) k dopravní obslužnosti Libereckého kraje, se snažili zneuznaní navrhovatelé změny rozpočtu to „nedarovat“ zejména vedení kraje. Některé vypálené „střely“ neměly ani snad nic společného s jednáním. Některé byly chybné. Třeba ty vypálené na Magazín Libereckého kraje. K tomu se mohu, jako vydavatel periodického tisku (už 25 let), vyjádřit. Nevím, kde přišel pan Šedlbauer k tomu, že zastupitel má právo na vyjádření dle tiskového zákona. Tiskový zákon stanoví práva každého člověka na vyjádření obecně. Jestli je zastupitel nebo ne, nehraje žádnou roli. Na druhé straně vydavatel odpovídá za obsah. Jestliže dojde vydavatel k názoru, že cokoli (např. páně Korytářova „teta Květa“) je nevhodné až urážlivé a z toho důvodu se rozhodne to nezveřejnit v tisku, za jehož obsah zodpovídá, je to jeho právo a nemá to co dělat s cenzurou. Spíše bych to v daném případě viděl jako ochranu serióznosti tiskoviny a dobrých mravů. Já bych to také neotiskl. Panu Korytářovi nebo třeba někomu jinému jeho úrovně inteligence, se může zdát tato invektiva jako vtipná, ale mně třeba ne. A jsem-li vydavatel, zachovám se podle toho.

Podle mého názoru, který nikomu nevnucuji, lidé kteří nedokážou zvládat své emoce a zachovat normy kulturního slušného chování, by neměli vůbec v zastupitelských orgánech být.

Z on-line přenosu 26. 11. 2019 zpracoval Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473