Z MIMOŇSKÉHO "KRÁLOVSTVÍ"

9. zastupitelstvo v Mimoni?

OBRÁZEK NAPROSTÉ NESCHOPNOSTI

Poslední zastupitelstvo v Mimoni, kterého jsme se mohli účastnit – 17. 10. 2019 skončilo sotva začalo.

Sotva hlavní mluvič předložil návrh na ověřovatele zápisu, ozvala se rána a jednací sál v Kulturním domě Ralsko se ocitl ve tmě. Zakrátko se opět rozsvítilo a dočkali jsme se přečtení návrhu programu a jeho doplnění o dva body. Když „jsme se dočkali“, tak kdo se dočkal? Přítomných 6 lidí z mimoňské veřejnosti. To bylo také všechno. Ozvala se totiž další rána a sál definitivně utonul ve tmě. Svítila jen nouzová světla na stěnách.

Co se dělo dál? Nedělo se nic. Co si špitali dole v sále zastupitelé a jestli vůbec něco, se veřejnost "na galérce" nedozvěděla. Po nějaké době mlčenlivého očekávání ve tmě začali zastupitelé odcházet. Postupně, až odešli všichni a zbylo tam jen pět nás - příslušníků veřejnosti. Těm nezbylo pak nic jiného než v rozpacích odejít.

Že vypadne proud, se může stát. Sám bych očekával, že šéf toho podniku - jednání zastupitelstva města Mimoně využije kapesního dorozumívacího zařízení - mobilního telefonu, zjistí, o jakou závadu se jedná a zda se dá čekat brzká náprava. A protože se jednalo o výpadek proudu v celém městě, oznámil bych to slyšitelně zastupitelům i přítomné veřejnosti. Dále se měli zastupitelé rozhodnout buď: že jednání se přeloží na jiný termín a na který nebo, že se bude konat - pokračovat třeba na náměstí, kde v nějakých 16.45 a nějakou dobu potom, nebylo ještě nutno svítit. Nic z toho se nestalo.

Dnes, 28. 10. 2019 jsem se dozvěděl na www-stránkách města Mimoň, že zastupitelstvo proběhlo v nějaké místnosti MěÚ. Bylo tam totiž usnesení. Dalo hodně práce, než jsem se k tomuto výsledku dobral. Stránky města mají změněnou podobu, která na první pohled vypadá jednoduše, ale běda tomu, kdo se jednoduše chce něčeho dopátrat. Většinou se místo očekávaného výsledku objeví „NO RESULTS FOUND“ (výsledek nenalezen). Ó jak jsme světoví! Česky by to asi nešlo, že? Nakonec jsem se dopátral na „Úřední desce“ zveřejněných textů usnesení. Nic víc. Ani to ne, kolik zastupitelů na MěÚ jednalo a zda víc než 9 (nadpoloviční většina)

Mimo tuto demonstraci naprosté neschopnosti vedení města jsme ještě stihli také zaznamenat, že byla vyhlášena soutěž o logo města. Tomu moc nerozumím. Jako město máme městský prapor a znak. Pro město s šesti tisíci a něco obyvateli to snad stačí. K čemu potřebujeme ještě logo, nevím. Jeden ze známých, když zaslechl informaci v rozhlase, to komentoval, že by navrhl jako logo vola. Vysvětlil jsem tomu člověku, že je myšleno zřejmě logo jako dlouhodobá upoutávka nejen na jedno volební období. Víc se o to nezajímám, včetně prý někde uvedených dvaceti návrhů.

Druhá věc, kterou jsem zjistil, je zvýšení nájemného v bytech města na Ploužnici. Mají to tam vylepené na dveřích. Jedni z dlouhodobých nájemníků, kteří tomu nějak nerozuměli, se mě ptali. Je to zatím zvýšení zcela nepatrné, když i takové suma sumárum cca 100 tisíc navíc do pokladny města přinese. Včetně stejného zvýšení pro nájemníky MK a. s. po jejím zrušení a převodu bytů pod přímou správu města. Logickým je, že všichni v bytech pod přímou správou města budou mít stejné nájmy, že?

 

Možná ještě malá poznámka ke Zpravodaji. Moc ho nečtu. Když ho přinese manželka odněkud, tak zběžně. Je tam více článku týkajících se Libereckého kraje než města. V posledním čísle mě zaujalo a potěšilo vyjádření pana Ing. Balouna, protože z něj vyplynulo, že jeho zájem o naše město nepominul a jeho osud mu není zdaleka lhostejný. Poznal jsem ho jako člověka velmi pracovitého a přemýšlivého, a to perspektivně a koncepčně, na rozdíl od poněkud záchvatovitých krátkodobých křečí a nápadů současného starosty. Jakou práci pro město odvedl, si asi mnozí vůbec neuvědomují a nedokážou pochopit, natož ocenit.

 

V Mimoni 28. 10. 2019, M. Starý

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473