URČENO PRO "SKOPOVÉ"

České lithium v tichosti prodáno!

Přátelé, tak jsem se dozvěděl, že jsme definitivně přišli o naše lithium. Finanční zisk z těžby mohl zaplatit náš údajný státní dluh a dále mohl zvednout životní úroveň obyvatel ČR. Nejde ani o to, jakým způsobem byli občané ČR obráni o cenné nerostné suroviny, jako spíše o to, kdo se na této zlodějně podílel. Přitom JE nutné zároveň zdůraznit, že na těchto svinstvech se podílí i ten, kdo mlčí, ač mluvit může! Kde je televize, kde tisk, kde policie, kde morálka?!?! Kde jsou komunisté, kde Okamura se svojí SPD?!?! O ostatních, včetně ANOfertu, nemá smysl mluvit. Jejich zájmy jsou naprosto zřejmé! Stále se opakuje stejný scénář zlodějin obdobný OKD, na kterém se podílí úplně všichni bez ohledu, zda jsou zprava či zleva.

Neustále říkám, že stát dávno ztratil svoji prvotní funkci a tou bylo zajistit hlavně své řádné občany. Zajistit  fungování trhu, spravedlivé přerozdělování výsledků společné práce, zabezpečit rodinu jako základ státu, staré nemohoucí občany… Stát je dnes v rukou všehoschopných psychopatů, zločinců, kteří jen kradou a kradou. A nebudou mít nikdy dost! K tomu všemu je ale potřeba mít kolem “ten správný” kompars. A tak jsou vládou protěžovány určité skupiny obyvatel. Jejich práce je v zájmu loajality se zločinným režimem výrazně nadhodnocena.

Naopak poctivé řemeslo bylo poníženo na poslední a opovrženíhodný pokus se uživit. A vládnoucí “elita” nepřipustí jakoukoli změnu. I proto byla vytvořena tzv. řízená opozice. “Opozice”, která má v občanech pouze vzbudit jakýsi bláhový pocit naděje. Kdo je touto řízenou opozicí, je nyní již také zcela zřejmé. Odbory, KSČM, ale i SPD. Všichni, kteří mohou mluvit proti zlodějnám a přesto tak nečiní! A je nutné zabránit skutečným vlastencům jakkoli se podílet na řízení těchto procesů, ovlivnit je, zamezit rozkrádání.

Je nutné vštípit ovcím do hlav názor, že kdo nevolí SPD, není vlastenec, tříští síly atd. atd. Vše za pomoci různých “agentů”,  užitečných idiotů a vykladačů té jediné pravdy a jediné možné cesty. Stádo ovcí naslouchá a tak je “demokratickou volbou” znemožněno skutečným vlasteneckým hnutím cokoli ovlivnit. 

Pěkný den všem v ČEZku! 

Miloslav Hudec

A ovce naslouchají, mlčí ani nezabečí. Raději se nechají zavést vybečet se na demonstraci proti Benešové, přestože právu, zákonům a příslušným institucím rozumějí – inu jako ovce, případně jako koza náklaďáku, jak v jedné písni zpívá Jarek Nohavica! – Pozn. RSP

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473