PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM

Poděkování ANS voličům

Vážení přátelé,

děkujeme všem voličům, kteří ve volbách do EP hlasovali pro  Alianci národních sil. Velmi si Vašich hlasů vážíme.

Děkujeme také všem kandidátům, kteří byli na kandidátce ANS. Někteří byli dokonce svoji kandidaturou existenčně ohroženi a bylo jim vyhrožováno výpovědí z práce – pokud svoji kandidaturu  nestáhnou. Nutno podotknout, že nikdo z nich tak neučinil.

Chceme všechny takto postižené kandidáty ujistit, že se nemusí obávat ztráty zaměstnání z důvodů kandidatury na listině politického hnutí, které se jejich vedoucím nelíbí! Pokud by k tomu někteří vedoucí přesto chtěli přistoupit anebo své zaměstnance z politických důvodů šikanovat, došlo by k jednoznačnému porušení zákona a základních lidských práv a svobod se všemi z toho plynoucími velmi nepříjemnými právními důsledky pro ně samé.

V souvislosti s volbami do EP se také plně ztotožňujeme s částí úvahy Mgr. Petra Haniga, předsedy strany Rozumní: “Je po volbách. Ať už jejich výsledek bude jakýkoliv, varuji před tím, aby příznivci jakékoliv velké strany v budoucnosti uráželi voliče a členy poctivých, byť malých stran, kteří si vše platí z vlastních kapes a jsou plni odhodlání, i když o sobě slyší, že jsou darebáci, kteří té jejich velkostraně ubírají hlasy. Nebyli to Rozumní a Národní demokracie, ani jiné strany, jako např. DSSS, Republikáni Miroslava Sládka, či Alternativa pro ČR, ani Aliance národních sil nebo Patrioti pro neutralitu, BOS a další, kteří by na sebe útočili. Poučení pro příště: neurážejte z řad stejné politické orientace jiná, byť malá politická uskupení, a pak bude součet hlasů pro vlastenecké strany a hnutí rozhodně vyšší!”

Kdo chce vytvořit lepší a smysluplnou společnost, musí začít u sebe. Zdvořilost a respekt jsou základní kameny komunikace. A buď půjdeme příkladem a budeme se chovat navzdory všem zdvořile a s respektem nebo klesneme na úroveň vulgarity a nenávisti, čímž si zavřeme ty skutečné dveře vedoucí k lepší budoucnosti.

Vážení přátelé, ještě jednou srdečné díky za Vaši přízeň!

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

aliance

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473