LIKVIDACE MK A. S. V MIMONI

Dne 3. 5. 2019 jsem obdržel na mou adresu tento obdivuhodný e-mail:

„Vážené minulé představenstvo MK,

Chci se vás touto formou zeptat, jestli jste plně přesvědčeni o správnosti svého jednání, když jste schválili 10-ti násobek základního platu ke konci pracovního poměru panu Ing. Zahrádkovi jako odměnu.

Jak jistě víte nepracoval na manažerskou smlouvu, ale na klasickou pracovní, takže zcela určitě neměl na tak vysokou odměnu nárok (zvláště, když dal výpověď sám dohodou).

Děkuji za odpověď.

Bc. Jiří Pittner

ředitel a.s.

Mimoňská komunální a.s.

Mírová 76, 471 24 Mimoň III

IČO 25009133, DIČ CZ25009133

Bc. Jiří Pittner

ředitel a.s.

Mimoňská komunální a.s.

Mírová 76, 471 24 Mimoň III

IČO 25009133, DIČ CZ25009133“

O několik dní později jsem obdržel sdělení od jiného bývalého člena představenstva MK a. s., že i on obdržel stejný dotaz. Na sdělení je zvláštní opakovaně uvedená nová „ředitelská“ vizitka. Možná nás nový pan ředitel má za méně chápavé, proto musel své nové postavení opakovat - uvést dvakrát.

Obojí, e-mail i mou reakci jsem se rozhodl zveřejnit prostředky, které mám k dispozici. Má reakce je následující:

„Pane Pittnere,

neužívám k Vašemu oslovení „vážený“, protože mi k tomu chybí důvod. Na zastupitelstvu, které se snažím pravidelně navštěvovat, jsem zaznamenal Vaše poněkud naivní nebo přímo hloupé vyjádření na adresu MK a. s. To není nic zvláštního. Podobných pošetilostí, vyplývajících z neznalosti, jsem z úst i jiných zastupitelů, i vzácně přítomné veřejnosti slyšel víc. Mohlo by mě potom tak trochu zarazit, že právě Vy, dost zřetelně postrádající odborné předpoklady, jste byl dosazen do funkce ředitele MK a. s. Vzhledem k tomu, že se jedná o funkci ředitele v likvidaci – mohla by být taková funkce označena v rámci MK a. s. za „uklízečku“ s pracovní náplní: „úklid MK a. s., aby po ní nezůstalo ani stopy“, tak by Vaše „odborná zdatnost“ asi nemusela hrát žádnou roli.

Na Váš dotaz, který se mi jeví, jako hloupý – vyplývající z neznalosti, nemá cenu odpovídat.

Opakuji už po několikáté: Ing. Zahrádka vykonával funkci ředitele celých 26 let za plat 36000,- Kč měsíčně, který mu byl stanoven ještě za starostování paní Folprechtové a nebyl mu za celou tu dobu ani o korunu zvýšen. Předpokládám, že Vy vykonáváte funkci „ředitele – uklízečky“ zdarma. Protože jakákoliv odměna – plat ve srovnání Vašich „kvalit“ s kvalitami předcházejícího ředitele by byla nadměrná.

Pokud jste nám chtěl sdělit, že jste novým ředitelem MK a. s., mohl jste to učinit stručnou větou oznamovací, místo hloupé otázky. Touto otázkou jste nám totiž navíc sdělil, že neznáte ani základní pojmy z pracovně právních záležitostí, jako je např. Zákoník práce. Uvádím to proto, že Ing. Zahrádka zastával funkci ředitele kompetentně a právním zastupováním MK a. s. svou vlastní osobou ušetřil společnosti nemalé prostředky za právní služby. Vámi užitý termín „výpověď dohodou“ je nesmysl. Pokud se týká ukončení pracovního poměru, je možná výpověď nebo ukončení pracovního poměru dohodou. Výpověď je jednostranným aktem ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele. Ukončení pracovního poměru dohodou je dvoustranný akt, při kterém se dvě strany dohodnou, ať už na žádost zaměstnance nebo zaměstnavatele.

V Mimoni 19. 5. 2019, Miroslav Starý“

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473