SLOVENSKO MÁ KOMUNISTY

Zjednotená ľavicová koalícia KSS a VZDORu - strany práce smeruje k voľbám do parlamentu EÚ

Komunistická strana Slovenska (KSS) a VZDOR – strana práce (VZDOR-SP) predložili spoločnú kandidátku do Európskeho parlamentu.

Postupujeme ako koalícia strán a vstupujeme do volieb s cieľom presadzovania skutočne ľavicovej politiky aj na pôde Európskeho parlamentu.

Lídrom kandidátky je 42 ročný Jozef Hrdlička, dlhoročný predseda KSS. Na kandidátke dostali priestor aj mladí ľudia z občianskeho združenia Frontu ľavicovej mládeže (FĽM).

Slovami predsedu KSS Jozefa Hrdličku „Je to veľký krok ku zjednoteniu všetkých skutočne ľavicových strán na Slovensku. Sme otvorení spolupráci aj s inými stranami, ktoré majú podobné programové hodnoty ako my.

Parlamentné voľby sa blížia a upadajúca sila vládneho Smeru SD dáva možnosť, že v NR SR opäť zasadne skutočne ľavicová strana. Podiel ľavicovo zmýšľajúcich obyvateľov na Slovensku predstavuje niekoľko desiatok percent a jediné čo potrebujeme, je dôvera a ich odhodlanie ísť ku voľbám. Vysielame zároveň signál všetkým ľavicovým subjektom, že je koniec nejednote. Nastal čas zjednotiť sa a bojovať za práva pracujúcej chudoby a dôchodcov, ktorí čelia drsnému kapitalizmu už takmer 30 rokov, a za perspektívnu budúcnosť mladej generácie.“

Predseda VZDORu - strany práce Miroslav Pomajdík dopĺňa tieto slová:

„Vidíme reálny cieľ, že naši zástupcovia posilnia rady poslancov zastupujúcich ľavicové hodnoty na európskej pôde a zároveň posilnia naše aktivity v boji proti fašizácii spoločnosti. Sme svedkami, že Európska únia nezvláda nárast šovinizmu a fašizmu v jednotlivých členských krajinách a svojim konaním iba vytvára k tomuto podmienky. V Európskom parlamente absentuje sociálna otázka a oveľa viac sa diskutuje o témach napomáhajúcim nadnárodnému kapitálu, ako ľuďom práce. Toto chceme zmeniť a obrátiť pozornosť na skutočné problémy ľudí.“

Európska únia je podľa nás iba dojnou kravou a chlebodarcom oligarchie na Slovensku. Peniaze vkladané do EÚ našou krajinou, sú následne prideľované na projekty súkromného segmentu, ktorý ešte viac bohatne aj vďaka týmto peniazom pôvodne pochádzajúcich z daní bežných ľudí. Naďalej sa prehlbuje rozdiel medzi bohatou elitou a pracujúcou chudobou.

Vyzývame všetkých ľavicovo orientovaných ľudí, aby sa volieb zúčastnili a podporili zjednocovací proces ľavice na Slovensku, príkladom ktorého je Komunistická strana Slovenska a Vzdor -strana práce.

Miroslav Pomajdík – VZDOR – strana práce, predseda                                                      

Jozef Hrdlička – Komunistická strana Slovenska, predseda

do voleb

Kandidátna listina Koalície politických strán: Komunistická strana Slovenska, Vzdor - Strana práce

1.Jozef Hrdlička, PhDr., Ing.     41

2.Jalal  Suleiman, Ing., PhD.    53

3.Miroslav Pomajdík, Mgr.        32

4.Jozef Červeňák, PhDr.          56

5.Stanislav Pirošík, Mgr.          30

6.Iveta  Kohanová, JUDr.         53

7.Martin Pákozdy, Bc.              39

8.Michal Kotian, Dr.                 71

9.Martin Jágrik                         37

10.Karol Ondriaš, RNDr., DrSc. 66

11.Ľubomír Jánošík                 43

12.Ján  Chalabala                    54

13.Peter Badida                       36

14.Pavol Suško, Ing.                66

Poznámka RSP:

Zatímco slovenští komunisté hledají a našli spojence, kteří mají pokrokové cíle a chtějí za ně společně bojovat, ti čeští podporují vládu s ministrem zahraničí, který velebí fašisty, vládu, která jedná v rozporu s národními zájmy podle not „velkého“ bratra za mořem (např. otázka dostavby Temelína a zřízení základen USA), protože se to několika papalášům v KSČM vyplatí.

Řekl bych, že za komunisty můžeme považovat jen ty prvé – slovenské. M. Starý

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473