LIKVIDÁTOŘI PRÁVA, SVOBODY A MÍRU OPĚT V AKCI

24. ledna 2019

Světová rada míru odsuzuje pokus o svržení venezuelské vlády

vlajka venezuela 01

Světová rada míru zásadně a rozhodně odsuzuje pokus o svržení vlády legitimně zvoleného prezidenta Bolívarské republiky Venezuela Nicolase Madura. Koordinované snahy místní reakční oligarchie, vlády Spojených států amerických, Evropské unie, Organizace amerických států a několika latinoamerických vlád představují jasné úsilí o otevřený zásah do vnitřních záležitostí země. Vývoj kolem samozvaného „prozatímního prezidenta“ – loutky Juana Guaida představuje nebezpečnou eskalaci imperialistických plánů Spojených států amerických, Evropské unie a Severoatlantického paktu NATO v regionu. 

Světová rada míru vyjadřuje svou solidaritu s lidem Venezuely a jeho antiimperialistickými mírumilovnými silami, zvláště pak se svou členskou organizací - Výborem mezinárodní solidarity COSI, v jejich zápase za obranu vlasti a změn ve prospěch drtivé většiny lidu, proti imperialistické intervenci. 

Sekretariát Světové rady míru, 24. leden 2019

(Největší světoví zločinci, kteří likvidují mír, znemožňují, aby státy podle práva nastolily svůj vlastní systém, který si svobodně vyberou a žili v něm, jestliže není dostatečně vazalský k těmto zločincům, se opět jasně projevili – pozn. RSP)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473