CENA PRÁCE A EVROPA

Levná práce a potíže Evropy

Jan Keller

   Je škoda, že kampaň odborů nazvaná Konec levné práce vyzněla přes veškeré snahy odborářů poněkud jednorázově. Zdaleka totiž nehájila pouze zájmy zaměstnanců. Ve skutečnosti je právě levná práce v zemích bývalé východní Evropy jednou z hlavních příčin těch nejvážnějších problémů, jimž v současné době čelí celá Evropská unie.

   Brexit jako problém momentálně nejaktuálnější byl odpovědí anglického venkova a menších i středních měst na masovou vlnu migrace z východní Evropy motivovanou vyššími výdělky. Pro odchod z EU hlasovali především ti Britové v zemědělství a ve službách, kteří jsou lacinou pracovní silou z východní Evropy existenčně ohroženi.

   A není také náhoda, že se už léta nedaří vyřešit pro všechny uspokojivě problém vysílaných pracovníků. Takové řešení nelze najít, pokud budou náklady na práci v západních zemích násobkem těch východních. Vždy se najdou politici, kteří budou mizerné výdělky vysílaných pracovníků vydávat za tu nejvyšší komparativní výhodu našich firem a celých zemí v konkurenci na trhu práce.

   Evropský pilíř sociálních práv, o kterém se rovněž již léta debatuje, bude mít z téhož důvodu vždy jen deklaratorní povahu. Není dost dobře možné budovat rovnocenné systémy sociální ochrany a zabezpečení, jestliže je cena pracovní síly v různých zemích tak výrazně odlišná.

   Jak ukazuje případ směřování migrantů, může mít různá úroveň ceny práce a systémů sociálního zabezpečení i poněkud problematické důsledky pro země, které jsou v čele tabulky.

   Laciná práce v zemích bývalého východního bloku se promítá i v odlišné kvalitě potravin, které nakupujeme. Může to znít poněkud cynicky, ale druhořadá kvalita potravin vcelku věrně odráží rozdíl v kupní síle u nás a na západ od našich hranic.

   Podobných příkladů by se dala uvést celá řada. Všechny ukazují, že se nemusíme bát řečí o krizi jednotné Evropy a o jejím nahrazení Evropou více rychlostí. Přinejmenším v otázkách mzdových a sociálních ve vícerychlostní Evropě už dávno žijeme.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473