BLÍŽÍ SE NEZADRŽITELNĚ KE KÓMATU

Nejdelší zasedání ÚV

Ústřední výbor KSČM přijal dne15.12.2018 tak dlouhé usnesení, jako ještě nikdy (alespoň pokud já sám pamatuji) a skončil až po 17,00. (Možná bylo tak dlouhé proto, aby se v budoucnu nikdo nesnažil kontrolovat jeho (ne)plnění - pozn RSP.) 

Schůze začala krátce po deváté hodině, účast byla poměrně slušná (na začátku 79 členů z 90, při hlasování o usnesení po páté hodině odpolední zbylo 59 statečných). Těsně před zahájením se sešel výkonný výbor a beze změny poslal na zasedání návrh složení kandidátky připravený Kateřinou Konečnou.

Zahájení provedl Petr Šimůnek a mimo jiné blahopřál jubilantům.

Po schválení skrutátorů, volební a návrhové komise a řídících jednání se slova ujal Vojtěch Filip - poděkoval Jiřímu Mašťálkovi za dlouholetou činnost a zdůraznil, že hlavním cílem pro rok 2019 jsou volby do EP. Dále dnes budou probírány POZ konferencí, hodnocení voleb 2018, program pro volby do EP a další materiály. Situaci na Ukrajině hodnotí jako kritickou. Simoněnko, předseda KSU, bude příští týden v PS ČR. Evropská komise pracuje nekompetentně, hnutí žlutých vest má řadu politických požadavků. Násilí se ukazuje až v poslední době. Asi jde o snahu o kompromitaci. Požadavky hnutí - referendum, omezení vlivu bank, regulace, konec NATO.

Dále poděkoval za účast na kongresu mírového hnutí proti základnám NATO v Dublinu – KSČM účastníkům pomohla. Vláda s důvěrou je riskantní podnik. Ve středu proběhla kontrola smlouvy s ANO. Nyní dojde na důchody, životní prostředí, vodu. Prošlo zdanění restitucí do třetího čtení. V členské základně chybí informace z Haló novin, v květnu při volbách půjde o postavení levice v EU, k volbám nutno přijít. Vnitrostranická situace – neplní se usnesení sjezdu, diskuze i v tisku. Vnitrostranické spory – informace z VV jdou ven.

Maštálka – poděkoval za léta spolupráce s tím, že již kandidovat nebude

Grospič – stanovisko k situaci na Ukrajině – je nutno se silně vymezit proti neonacismu – doporučuje přijetí rezoluce.

Nytra – zmocněncem pro volby do EP bude Petr Šimůnek, zástupcem Věta Žežulková.

Konečná – předkládá návrh názvu v čele kandidátní listiny. EP potřebuje radikální levici. Proti armádě EU a zbrojení, za kvalitu potravin, demokratizaci, nutno pojmenovat viníky. Ne liberalizaci obchodu. Program má dvě verze: dlouhou - 70 bodů, krátkou - priority. Heslo - Nenechme to tak. Chceme referendum, i referendum o EU, 17 mld. Eur jde do kapes zbrojařů, více suverenity národním státům, chceme revizi smluv. Hesla – rovnost, bezpečnost, demokracie …. Čtyři hesla stačí. Brexit bude problémem. 18. ledna bude další schůzka kandidátů. Chce spolupracovat s KSČ a SDL.

Kováčik – vysvětlil způsob volby navrhovaný VV. Nejdříve vedoucí kandidát, potom pořadí na 2. až 6. místě – návrhy možno podat do 11.00 a na závěr volba zbytku kandidátky. Celkem předloženo 40 kandidátů na 21 míst a 7 náhradníků.

Diskuze:

1. Klimša – Strana má mizerné preference, ale radikálně vystupuje pouze Keller a Blaha. Krejčí dobře popsal příčiny úpadku strany v článku bezprostředně po volbách. V institutu, který chce stana založit, mají být teoretici, kteří k teorii mají vztah. Kdy bude splněn úkol Připravit návrh zákona o neziskovkách financovaných ze zahraničí? Uspokojivě zodpověděl Vojtěch Filip.

2. Kvit – Volby jsou velmi důležité. Nelze si dovolit pátý neúspěch. Sestup nutno zastavit. Městská konference doporučila Konečnou za lídra. V obecních volbách Na Slovanech se stal Ivan Mašťálka najvětším skokanem, doporučuji jej pro volby do EP.

3. Jaromír Kohlíček – Včera demonstrovali v Chomutově horníci ze Severočeských dolů. Požadují zvýšení platu o 3 000,- Kč (cca o 9%), ale vedení podniku, který vykázal hrubý zisk přes 4 mld. Kč, nabídlo zvýšení platu o 1 450,- Kč, tj. cca o 4 %. K této situaci je nutné se vyjádřit. Horníky podporuje i předseda největší odborové ústředny Středula. Situace na Ukrajině je kritická. Na základě doporučení MMF byly výrazně zvýšeny ceny plynu a elektřiny, fašistické bojůvky oslavují Banderu a parlament přizvukuje, země je v sociální krizi, levicové síly jsou surově potlačovány. Porošenkovy preference jsou nízké, proto po provokaci v Krčském průlivu vyhlásil mimořádný stav na jihu a východě země a v ulicích Kyjeva se objevil batalion Azov, který toto opatření nadšeně přivítal. Hnutí žlutých vest ve Francii je sociální hnutí. Zaslouží si naši podporu. Jeho požadavky jsou jako vystřižené z našeho programu a v některých případech jsou radikálnější. Původně bylo hnutí vyvoláno požadavkem odvolat výrazné zvýšení ceny pohonných hmot. Navíc milióny lidí topí ve svých domácnostech naftovými kamny, proto hnutí řidičů mělo od začátku takovou masovou odezvu a jeho požadavky se postupně rozšířily do sociální a politické oblasti. Prezident Macron poměrně dlouho hnutí ignoroval, ale v poslední době byl donucen se sejít s odboráři i s vedením hnutí a učinit některé vstřícné kroky. Vandalismus není hnutí vlastní, tyto činy provádí, podobně jako při demonstracích v České republice, vandalové, kteří se na demonstracích přiživují.

4. Juroška – Složený název kandidátky podporuji, dodat heslo Nenechme to tak.

5. Semelová – Volby do EP jsou důležité, heslo dobré. Ve volebním programu buďme více srozumitelní – riziko válek, zrušení NATO, minimálně vystoupení z paktu. Ne jen sociální, ale socialistický stát. 14. ledna pořádá pražská organizace na Václavském náměstí demonstraci proti růstu nákladů na bydlení. Požadavky žlutých vest podporujeme. Usnesení proti diskuzi z minulého ÚV je špatné.

6. Petrlík – Neměl by duch programu být jasně proti Lisabonu? Ne EU, integraci jinak. Máme chtít vystoupení z EU. 4 priority – jsme proti všem misím NATO i manévrům. Proč při volbách se má zvlášť volit nejdříve lídr, pak první část a nakonec druhá část?

7. Šenfeld – Co když bude při volbě kandidátů na 2. až 6. místě více kandidátů než čtyři?

8. Bohatec – Situace na Ukrajině je kritická. Banderovci jsou považováni za hrdiny a veterány. Na Podkarpatské Rusi jsou velké obavy. 70 % obyvatel velké Paříže žije ze sociálních dávek. Situace je podobná i jinde v EU. K volbám do EP – líbí se mu nadpis Česká levice společně.

9. Říha – navrhuje program konference doplnit o volbu vedení a přijmout dnes vyjádření solidarity KSČM francouzskému lidu.

10. Ambrož – Sociální otázka v Praze se vyhrocuje, nájem již stoupá na 250,- Kč na M2, zdražuje se elektřina i potraviny.

11. Hrůza – Volební systém pro stanovení kandidátky do EP je velmi složitý.

12. Filip – Ne evropské armádě. Volební kalkulačky jsou dobré na ovlivnění veřejného mínění. Patentový úřad eviduje jako chráněný název Restart 2014 pro pravicový subjekt.

13. Konečná – Minimální důstojná evropská mzda zahrnuta v programu. Koncept programu není volebním materiálem. Pro kampaň budou vydány dvakrát jednoduché agitační noviny.

14.Kováčik – Došly čtyři návrhy na rozšíření kandidátky na místě 2 .– 6.

Po rozruchu v sále bylo rozhodnuto, že ještě další půl hodiny je možné podávat dodatečné návrhy na kandidátku.

15. Šimůnek – Hodnocení voleb 2018.

16. Juroška – chce, abychom podpořili návrh na objednání v jednotlivých okresech pro vybrané knihovny předplatné Haló novin (do čítárny).

17. Šimůnek – uvedl návrh na svolání konference k řízení strany a stanovám 27. 4. od 9.00 hodin v Praze (klíč 1:450).

18. Grospič – uvedl návrh na svolání programové konference k programu strany 8. 6. v Nymburku a k vzniku Politického institutu KSČM.

19. Snopek – předložil návrh na schválení programu a priorit do voleb EP, dále strategie voleb do EP a názvu kandidátní listiny: KSČM – česká levice společně.

V odpoledních hodinách (cca ve 14.00) se uskutečnila volba lídra kandidátky. Konečná - 59 hlasů, Kohlíček - 19.

Poté členové ÚV volili pořadí na 2. až 38. místě. Ze 77 členů ÚV jich vyplnilo lístky správně 72. Z těchto 72 lístků komise kolem 5. hodiny vypočítala pořadí na kandidátce, když v mezičase byl projednán a přijat celý dlouhý návrh usnesení.

Z našeho kraje je na kandidátce na 5. místě Lukáš Pařízek, na 13. místě Petr Bureš, na lichotivém 17. místě Jaromír Kohlíček a na 23. místě Petr Kubeš. V ukládací části usnesení tohoto zasedání je 11 úkolů, které nebude jednoduché splnit. Doporučuji proto věnovat jim náležitou pozornost.

Sepsal: Jaromír Kohlíček (došlo RSP 17. 12. 2018)

Osobní poznámka: Jaromír Kohlíček byl za celá dlouhá léta jediným poslancem za KSČM v našem regionu, který se choval jako poslanec. Chodil mezi lidi, účastnil se akcí, spoluprácoval se spolky (např. Sdružení zdravotně postižených), se samosprávami, mnohým pomohl, když to bylo v jeho možnostech. V jednání se řídil vlastním rozumem s akceptováním mínění okolí. To je ovšem v dnešní KSČM nežádoucí. Normálně myslící lidé bývají z této dnes ubohé karikatury komunistické strany názorově nebo fyzicky expomunikováni. Umístění na 17. místě kandidátky, jestliže byl jedním ze dvou kandidátů na místo lídra, je jasným důkazem mravních kvalit většiny ubožáků, kteří se nazývají ústředním výborem KSČM. Já si myslím, že tento fakt bude mít negativní dopad na účast voličů KSČM v severních Čechách ve volbách do EP v roce 2019. Stejným obrazem bídy je případ předem dané volby paní Konečné, která by se hodila dobře jako doprovodná ilustrace ke vtipům o hloupých blondýnách. Podotýkám, že mně osobně se tyto „vtipy“ nelíbí a nechci se tímto jiných blondýn nikterak dotknout.

18. 12. 2018, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473