"MAGLAJS" V CENÁCH ENERGIÍ?

IAV

INSTITUT ALENY VITÁSKOVÉ, z. s.

Ochrana a podpora základních lidských práv a svobod

Alena Vitásková – nositelka medaile prezidenta republiky za zásluhy o stát

Vážená paní

Marta Nováková

Ministryně MPO

Praha

                                                                                                                         Praha, dne 2. 12. 2018

Vážená paní ministryně,

vývoj na ERÚ (Energetický regulační úřad – pozn. RSP) je dlouhodobě neúnosný, instituce tak důležitá pro energetický trh je v rozkladu. Tato skutečnost je Vám dlouhodobě známá, stejně jako široké veřejnosti. Přesto nebyla sjednána náprava a negativní situace v průběhu letošního roku se dále prohlubuje.

V rozporu s energetickým zákonem byl v červenci letošního roku odvolán a jmenován předseda Rady ERÚ. Tento krok rozhodně nebyl proveden ve veřejném zájmu a zlepšení činnosti tohoto úřadu.

Naopak přináší soudní tahanice, kdo je vlastně předsedou rady, veřejnou nejistotu v činnost této instituce, netransparentnost a v neposlední řadě finanční dopady, pokud budou v budoucnu vyplaceny dva platy na jedno místo – tj. obdoba generálního ředitele vězeňské služby. Důsledkem netransparentního řízení je vyvoláván chaos na energetickém trhu, právní nejistota všech účastníků energetického trhu, občanů nevyjímaje.

Pravděpodobně je Vám známá situace, kdy jsem byla před několika týdny nepravomocně odsouzena k podmíněnému trestu právě za údajné porušení Energetického zákona, kdy jsem v absolutní dlouhodobé nouzi (trvale se nedařilo obsadit systemizovaná místa právníky - cca 25 míst) jmenovala údajně v rozporu s EZ do funkce místopředsedkyně ERÚ pro věci právní JUDr. Renatu Veseckou. Přestože se jednalo na ERÚ o kritický stav především v oblasti personálního zajištění chodu úřadu právníky, přestože jsem jednala ve veřejném zájmu, přestože prokazatelně ERÚ nutně potřeboval právníky, nota bene s takovou kvalifikací, jako je bývalá nejvyšší státní zástupkyně, odešla jsem od soudu jako zločinec. Toliko jen k připomenutí stavu na ERÚ. Pokud nebylo mé stíhání jen účelovou politicko-ekonomickou zakázkou, tak asi dokážete vyvodit důsledky následujících kroků, které se na ERÚ dějí.

Vývoj na ERÚ v této chvíli ohrožuje celý energetický trh, spotřebitele. Vydaná cenová rozhodnutí k regulovaným cenám energie a plynu pro rok 2019 jsou údajně chybná, jak se vyjádřili někteří členové Rady ERÚ, údajně by cena mohla být nižší. Dokonce jeden z nich, Vámi navrhovaný pravděpodobně nezákonný předseda JUDr. Vratislav Košťál minulý týden rezignoval, protože s Cenovým rozhodnutím nesouhlasil. Rovněž se ve veřejnoprávní televizi několik dnů před tímto krokem vyjádřil k regulaci. Laikovi z toho vyplynulo, že regulace není zrovna silná stránka předsedy. Jmenovat na pozici předsedy Rady ERÚ osobu, které je regulace silně vzdálená, to raději nebudu v kontextu výše uvedeného odstavce vůbec komentovat.

Kolaps na trhu spatřujeme právě v nejasnosti, jaké ceny budou platit, když sám regulátor veřejně zpochybnil krátce po vydání cenových rozhodnutí jejich relevantnost a zmínil se, že by mohly být tyto ceny nižší.

Žádáme Vás o neodkladné stanovisko, jaké ceny tedy platí. Jako gestor Energetického zákona, ministryně zodpovědná za návrh, jmenování, či odvolání členů Rady ERÚ, veřejnost žádá jasné stanovisko, co má občan v roce 2019 platit. Zda je možné požadovat po občanech úhradu cen, kterou sám ERÚ zpochybnil. Při počtu odběrných míst, jen např. při neoprávněném navýšení ceny ročně o 100,00 Kč/na odběrné místo se jedná o stovky milionů korun, které by spotřebitel uhradil nad rámec zákona.

Institut AV by rád tento problém řešil smírčí cestou a nápravou cenového rozhodnutí tak, aby spotřebitel nemusel hradit více, než je zákonná povinnost.

Na základě výše uvedeného žádáme o nápravu cen pro rok 2019 a ochranu spotřebitelů. Dále požadujeme ve veřejném zájmu bezodkladnou nápravu řízení ERÚ. Energetika je jedním z klíčových témat nejen naší vlády, ale je celoevropským zájmem.

Nefunkční instituce ERÚ má hluboké dlouhodobé dopady na hospodářství a životní úroveň našich občanů. O této skutečnosti jsme se mohli přesvědčit, kdy se ERÚ nechvalně proslavil při fotovoltaickém boomu koncem roku 2010, kdy negativní dopady na naši vlast budeme pociťovat ještě další desetiletí a to v řádech stovek miliard korun.

Neobdržíme-li uspokojivou odpověď, budeme nuceni podat v zájmu občanů České republiky žalobu.

S pozdravem

Ing. Alena Vitásková v.r.

Předsedkyně Institutu AV

A V

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473