ZAUJALO MĚ VE ZPRAVODAJI

Přiznám se, že Mimoňský zpravodaj nekupuji. Pokud jsem měl nějaký důvod, našel jsem si články na stránkách města.

To se stalo, když mě někdo upozornil na nějakou nepravost nebo pomluvu, na kterou bylo třeba reagovat nebo když jsem sám něco zaslal redakci a ověřoval jsem si, zda to vyšlo.

Mimořádně se stalo, že manželka Zpravodaj zakoupila, utrousila poznámku k nějakému článku a tak jsem také nahlédl. Zaujal mě článek dvou zastupitelů „Proč náš hlas starosta nedostal". Aby i další čtenáři věděli, uvádím jeho doslovné znění:

„Každý souboj nejen ve sportu má své vítěze a poražené. Stejně tomu tak bylo, je a bude v komunální politice a představách občanů o spravování města. Nutno tedy pogratulovat všem úspěšným kandidátům, kteří dostali od spoluobčanů důvěru podílet se svou představou na věcech veřejných v Mimoni. Obzvlášť vítáme nové zastupitele, kteří jistě vloží do své další občanské role svěží pohled a doufejme i pozitivní energii. Výraznou osobou v předvolebním čase se stal současný starosta Petr Král, bezpochyby vítěz voleb, gratulujeme. V tuto chvíli cítíme potřebu vyjádřit důvody, proč náš hlas pro funkci vrcholného představitele města nedostal. Jde především o prostředky, které volil pro své osobní prosazení. Věcná kritika byla možná mnohdy na místě, ale agresivní, urážlivá a kriminalizující prezentace svých názorů a útoků nikoliv. Musíme tedy doufat, že tento způsob chování pana starosty se nestane pro ostatní jakousi společensky přijatelnou normou. Dlouhá léta jsme naopak, asi ne moc hlasitě, podporovali na mimoňské radnici pana inženýra Stanislava Balouna, který odvedl pro Mimoň díky své pracovitosti, inteligenci a lidskosti velký kus práce s konkrétními výsledky a přesahem do budoucna. Jsme přesvědčeni, že k tomuto poděkování se přidá i velké množství dalších Mimoňáků. Václav Konopiský, Marek Steinfest.“

K poděkování v závěru se i já rád a upřímně přidávám.

Článek jsem uvedl, protože s jeho obsahem téměř zcela souhlasím a klidně bych se pod něj i podepsal asi s malou výhradou - poznámkou:

Panu Královi bych nemohl gratulovat, jestliže dosáhl „vítězství“ díky vystupování, která autoři článku přesně pojmenovali. Současně vyslovuji obavu – rád bych se mýlil – že chování pana starosty bohužel naopak bylo výsledkem voleb potvrzeno jako „společensky přijatelné“ pro dostatečný počet Mimoňáků a to mi přijde jako špatná zpráva pro občany našeho města.

Protože mé oko při čtení tohoto článku zaznamenalo závěr článku pana Krále uvedeného ve Zpravodaji výše, vyjádřím se i k němu.Jedná se o tuto větu:

„A ve stejný den rezignoval na funkci ředitele Mimoňské komunální a. s., pan ing. Jaroslav Zahrádka.“

Pan Král se ani na třetí pokus netrefil do správného data – 30. 10. 2018. Ve své funkci by se měl vyjadřovat přesně a nepoužívat cizích slov, jestliže jim nerozumí nebo nezná jejich význam. Jde o slovo - rezignoval. Tento pojem pracovně-právní vztahy ve vztahu právnická osoba – zaměstnanec neznají. Význam slova rezignace původem z francouzštiny by v češtině byl „vzdání se“. To pan Ing. Zahrádka rozhodně neudělal. Opakuji už poněkolikáté:

Ředitel MK a. s. pan Ing. Zahrádka dne 30. 10. 2018 požádal představenstvo o ukončení pracovního poměru dohodou k 31. 12. 2018 a představenstvo s tím souhlasilo.

Dodat bych mohl ještě tolik, že pan ředitel Ing. Zahrádka pracoval ve funkci ředitele 22 let za (podle mého názoru zejména v posledních letech) ne zcela odpovídající plat a pracoval už 4 roky po překročení hranice k odchodu do důchodu. Odvedl bezpochyby značné kvantum dobré práce ve prospěch nájemníků bytů MK a. s. v Mimoni a já bych si dovolil i zde jejich jménem – jako jeden ze spokojených nájemníků MK a. s. – mu velmi poděkovat.

Může i být, že pan Král použil slova rezignace záměrně, aby v širším významu to bylo možno vztáhnout jako rezignaci na celou činnost a působení MK a. s. To rozhodně a už vůbec ne. Pan ředitel se vyjádřil naprosto jasně, že bude pomáhat svému nástupci, MK a. s. a nájemníkům i po ukončení pracovního poměru, jak dlouho bude třeba, aby MK a. s. mohla bez problémů a zádrhelů plynule pokračovat ve spravování bytového fondu způsobem, který nám závidějí široko – daleko.

V Mimoni 7. 12. 2018, Miroslav Starý

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473