POSLANCŮM ZA KSČM

REDAKCE Severočeské pravdy obdržela níže uvedený dopis a je názoru, že obsah by měla znát členská základna KSČM a protože KSČM by neměla mít před veřejností žádné tajnosti, ba právě naopak, tak také veřejnost. Proto ho s poznámkou redakce zveřejňujeme:

B.K.Patriarchát poslancům KSČM

Vážení poslanci,

Poslanec Pavel Kováčik se vyjádřil: „Klub KSČM ratifikaci Istanbulské úmluvy podpoří.“

Rozhodně mnohé řadové členy KSČM i voliče tento postoj klubu šokuje. Podobně jako i to, že se mezi poslanci KSČM našel i takový, který se přímo podepsal pod návrh zákona o homomanželství. Nese to s sebou, jak víte, drastické odebírání dětí z řádných rodin, což v praxi realizuje Istanbulská úmluva pod rouškou prevence domácího násilí. Odebrané děti jsou dávány k tzv. adopci „homomanželům“.

Pokud ještě hájíte morální hodnoty a máte svědomí, připomínáme vám, že váš současný postoj k ratifikaci Istanbulské úmluvy je zradou svědomí! Pokud soudruh Kováčik ignoruje podstatu Istanbulské úmluvy a operuje pozitivními pojmy, myslíme, že to ještě není důvod k tomu, aby se celý klub podřídil jeho sebevražednému postoji a hlasoval za Istanbulskou úmluvu! Ta, podobně jako zákon o homomanželství, v důsledku přináší likvidaci základní buňky společnosti – rodiny – , a tím i sebezničení národa. Nemluvíme zde už o Božím soudu a o spravedlivém trestu po smrti pro ty, kdo v rukavičkách spouštějí genocidní mechanismy.

V roce 1968 komunisté učinili pravdivou obnovu, kterou tehdy uvítal celý národ. Zřejmě by bylo třeba, aby podobně jako za Dubčeka nastala změna ve vašem politickém vedení. (Nesdílíme dosud podporovanou iluzi, že změna politického vedení v roce 1968 v čele s Dubčekem nezvládajícím situaci a vedoucí k chaosu – podobně jako v listopadu 1989 - byla pozitivní. Změna vedení KSČM, nahrazení bezcharakterních „vyžírků“ a „hrabošů“ zrazujících zásadní komunistické ideály skutečnými komunisty je už dlouho žádoucí. Bohužel ubývající členská základna řízená „systémem padajícího lejna“ – shora dolů – ovládaná placenými zaprodanci se jeví jako bezmocná a KSČM směřuje k hořkému konci neparlamentního uskupení, pokud vůbec neskončí. Vyjádření Kováčika, jakož i čin zmíněného homo-dementa to jen potvrzují – pozn. RSP)

Za vaším současným postojem mnozí vidí otázku kariéry a financí. Pátr T. Halík vám zřejmě za prosazování Istanbulské úmluvy udělí metál.

Nedávejte se opít rohlíkem! Buďte chlapi! Volte cestu života, a ne program smrti!

Za BKP

+ Metoděj OSBMr         + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

2. 12. 2018

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473