NEVZDÁVEJTE SE, ALE ANI NÁŠ NÁROD!

Pět hlavních důvodů, proč je z hlediska protinárodních sil nutné oddělat Babiše.

Proč jde našim tzv. demokratickým stranám o to svrhnout vládu A. Babiše pomocí pouličních demonstrací, které jsou profesionálně organizovány a řízeny? Proč probíhá pokus o destabilizaci naší země?

  1. Andrej Babiš veřejně sdělil, že vláda nepodepíše Globální pakt o migraci. V této souvislosti připomínám, že podle studie, kterou si EU nechala vypracovat již v roce 2009, prý ČR může pojmout až 58 milionů migrantů.
  2. V PS PČR proběhlo minulý týden veřejné slyšení petičního výboru za přítomnosti stovek lidí z celé ČR a byly předány dvě petice proti přijetí Istanbulské úmluvy s celkovým počtem přes 27 000 podpisů. Amnesty Internacionaly, Ženská lobby a jejich představitelky, které naopak přijetí Istanbulské úmluvy prosazují, byly argumentačně v těžké defenzivně a zároveň byly mnohými přítomnými právníky a odborníky usvědčeny ze lží. Bylo zřejmé, že lidu se podaří ovlivnit pravdivými argumenty rozhodnutí sněmovny v tom smyslu, aby Istanbulskou úmluvu neratifikovala. Co se ale stane, když náhle padne vláda?
  3. Cílem protivlasteneckých politiků tzv. demobloku je vynucená změna vlády a následný souhlas s instalací U. S. jaderných raket středního doletu na území ČR.
  4. Dalším důvodem pro zničení A. Babiše je výstavba nového energobloku jaderné elektrárny Dukovany. A. Babiš totiž odmítl nabídku firmy Westinghaus na výstavbu, protože preferuje prodloužení životnosti elektrárny. Je také známo, že pokud by pro nás stavěla jadernou elektrárnu Američané, pak by její obsluha byla ve skutečnosti pouze v amerických rukou, nikoliv v našich – proto ten obrovský zájem.
  5. Snahu o státní převrat podporují síly propojené mocensky a finančně s EU a sudetoněmeckým landsmanschaftem V čele snahy o pád vlády stojí Petr Fiala, který patřil v 90. letech k ostře konzervativním katolickým kruhům, které jsou skeptické k naší státnosti a podporují ideu „Panevropy“, která vychází z Richarda Coudenhove-Kalergiho. Tyto kruhy zvaly do naší republiky Bernda Posselta, Otto Habsburka a jiné osoby. Naposledy letos k 100. výročí naší republiky, kdy měl přednášku na Masarykově univerzitě (kde byl P. Fiala rektorem) Karel Habsbursko-Lotrinský. Přednášel na téma na zajímavé téma „The Final of the Centennial: 1918-2018, From the multinational Habsburg Monarchy to modern Central Europe as a region with common cultural identity and economic collaboration in the European“  (Závěr stého výročí: 1918-2018, od nadnárodní habsburské monarchie po moderní střední Evropu, jako regionu se společnou kulturní identitou a hospodářsky spolupracující v Evropské unii). Kdyby dnes existovala rakouská monarchie, byl by českým panovníkem. A připomeňme, že Karel Habsburský je zakladatelem a předsedou „Panevropského spolku Alpen-Adria“. Pozadí podpory těchto kruhů a jejich českých lokajů zemím střední Evropy – a tedy i ČR –  je více než zřejmé.

ans vva

 

 

 

 

 

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

(Převzato z www.aliancenarodnichsil.cz)

V žádném případě neodstoupím, nikdy neodstoupím. Ať si to všichni zapamatují.

To jsou důležitá slova premiéra Babiše, která zazněla v předvečer výročí 17. listopadu 1989. A já osobně v této souvislosti vyjadřuji pohoršení nad tím, jak nepřátelské síly vůči našemu státu získávají podporu v mediích. Síly, které po celá staletí nedělají nic jiného, než se snaží podrobit naše území svému vlivu a obyvatelstvo, které zde žije, vypudit. Metody se mění, ale cíl nikoliv. Nemohu se ubránit otázce: co dělají naše tajné služby, bezpečnostní složky a armáda, že tuto situaci neřeší?

Obyvatelstvo se nechalo uchlácholit poměrně dlouhým mírem na evropském kontinentě, přiměřeným materiálním blahobytem a do současné doby nereaguje razantním projevem své nevole proti současné situaci. Ale co není, to může být. Z historie známe hranice tolerance nesvobody a útlaku našeho národa. Když totiž byly tato hranice překročena, forma odporu neznala mezí. Proto bych chtěl současnou vládu a politickou reprezentaci varovat před zvyšující se kolaborací s nepřáteli lidu. Lidé si začínají uvědomovat nebezpečí ztráty státní suverenity i národní identity a už začínají chápat nebezpečí, které se neprojevuje jen za hranicemi, ale již uvnitř společnosti. Chápou, že nepřátelské síly přímo prorůstají do organizace společnosti, skrytě provádějí sabotážní činnost a neštítí se podpásové politiky: placení demonstrantů za účast na protestních akcích, lživá prohlášení, omezování svody slova a shromažďování, vymýšlení účelových trestně právních kauz atd.

Chtěl bych vyzvat všechny obyvatele: Pokud je vám vlast milá a vážíte si země, ve které jste se narodili, dejte svůj názor jasně najevo. Nebojte se projevit svoji vůli ubránit vlastní zemi a příslušnost k národu, jehož kořeny sahají až ke slovanským předkům. Nezrazujete dílo svých prapředků a svou identitu!

Lidé, kteří se shromažďují kolem politického hnutí Aliance národních sil – a to buď přímo, nebo skrytě, protože ještě nenašli odvahu veřejné proklamace názoru – vás, milí spoluobčané, nezradí! Na závěr bych právě za ANS rád parafrázoval slova premiéra Babiše, která jsou použita v titulku: V žádném případě se nevzdáme, nikdy se nevdáme! Ať si to všichni zapamatují! 

hais

 

 

 

 

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

(Převzato z www.aliancenardnichsil.cz)

POZNÁMKA RSP: 

Asi by se chtělo dodat na adresu pana premiéra: „Nevzdávejte se! Nevzdávat se znamená: neodstoupit, ale hlavně nepodepsat ani globální kompakt, ani Istambulskou ani Marrakéšskou úmluvu!“ 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473