BOŽE, JAK HLUBOKO JSTE KLESLI!

Bývalo obvyklé, že po komunálních volbách na ustavujících jednáních zastupitelstev zvolili v dohodnuté koalici (nebo někdy spíš „kakalici“) místní vládu. Kdo se zajímá, věděl obvykle dopředu, co je dohodnuto a nemusel ani na takové první jednání chodit.

Po těchto posledních volbách je neobvyklé, že dozvuky hlasování jsou delší, než bývaly a více občanů je zděšeno výsledky voleb. A často jde o zděšení pochopitelná.

husa 4Tak jako tak výsledky voleb odrážejí situaci změn stavu ve společnosti. Vnímáme, že zcela zřejmě a pochopitelně upadá úloha politických stran a hnutí, které se za minulá léta dostatečně znemožnily. Kandiduje-li dnes někdo za politickou stranu nebo hnutí (jakoukoli), jsou jeho šance sníženy už jen tím. Před pádem se daří zatím v některých místech lavírovat paskvilu ANO, který nelze dost dobře nazývat ani stranou ani hnutím. Bez programu, bez organizační struktury. Taková „posbíranka“. Možná bychom mohli zavést do zákona č. 424 kromě pojmu strana a hnutí ještě další termín „fanklub“. Kdyby to tak bylo, bylo by ale i tak s podivem, jak může někdo fandit multimiliardáři, jehož koncern z části zpracovává v rámci Evropy potravinářské odpady na „potraviny“ zejména pro východní Evropu, jak nám to dokládají mnohé průzkumy, informace a testy kvality.

Ničím novým není, že ve volbách získávají tzv. nezávislá sdružení s různými názvy. Problém to ale přináší tehdy, jestliže se v těchto sdruženích a na podobných kandidátkách vyskytují lidé, kteří nemají o komunální politice ani páru. Osobně se domnívám, že právě to je příčinou zděšení z výsledků. Úbytek slušných a současně odborně zdatných a znalých lidí. K „vládě“ a rozhodování se hrnou lidé, kteří mnoho neznají, ještě méně umí a tudíž těžko očekávat od nich přínos pro naše obce, města, což hlavně nás – jejich obyvatele – zajímá především. Takové zděšené ohlasy jsme zaznamenali u nás v Mimoni, ale třeba i v České Lípě a dalších obcích.

Situaci jinde nemohu dost dobře hodnotit, tak to zkusím konkrétně v Mimoni, kde jsem dosud doma.

Zajímavé je, že zděšení jsou zejména lidé, kteří o komunální politice něco vědí. Nejsou ti, kteří své názory neutvářejí logickými úvahami vlastních mozků (možná to už ani neumějí), ale jednoduše a bezmyšlenkovitě podléhají dezinformacím, lžím, pomluvám, které se na ně valí, z ČT zejména. Kdo víc křičí, je větší sprosťák, šíří lži a pomluvy, populistické nesmysly všeho druhu, ten vítězí. Tomuto vulgárnímu primitivismu podléhají díky televizím a internetovým hrám hlavně mladí, dosud hloupí.

Z lidí, se kterými jsem se setkal v Mimoni, bych si půjčil názor (můj je stejný) – překvapení, že ANO zde získalo 6 zastupitelů. Dotyčný člověk tu práci zná. Mohu se také považovat za znalce, jestliže jsem byl zde zastupitelem 16 let. Také jsem, stejně jako dotyčný, čekal výsledek 2, nejvýše 3 zastupitelé za ANO. Velmi jsem se netrefil, když výsledky ostatních jsem odhadl zcela přesně. Zkusme přijít na to, proč tomu tak bylo.

Už jednou jsem vyslovil názor, že největší díl na úspěchu – zvolení největších „křiklounů“ má vysílání MITELu přenášející dlouhodobě populistické výkřiky, minimálně pravdivé, spíše zkreslující i lživé. Co dále? Volební program ANO jsem před volbami neviděl. Teprve včera mě jistý občan z něj zarecitoval několik bodů. Bylo jich dost na to, abych mohl označit volební program ANO v Mimoni za snůšku pomluv, špinění, nesmyslů, které plodily další pomluvy a lži, překračující i hranu zákona a zralé na podání trestních oznámení. Očekávám, že aspoň za ANO zvolená paní Rašková, dožadující se svého času omluvy po panu Plívovi za odborné označení mentální kvality voličů ANO, a velmi na této omluvě lpící, se na prvním zasedání omluví všem voličům za volební program ANO v Mimoni.

Co nám tato dost děsivá zjištění v Mimoni mohou přinést?

Obecně můžeme říci, že lidé, kteří se hrnou do rozhodování o obcích a nic o tom nevědí, budou nějaký čas tápat. Tápat o to víc, oč víc jim předvolební lži, dezinformace, populistické žvásty zakryly pravý stav věcí. Budou se muset nejdříve k pravému stavu věcí dopracovat. A to chce čas. Když chcete totiž něco dělat, měli byste na takový stav navázat nebo ho měnit, ale v každém případě ho musíte nejdříve znát. To je ten lepší případ: Když přijdou lidi, kteří o samosprávě nic nevědí, ale mají dobré úmysly, chtějí poznat stav a chtějí se učit, co a jak dál lze nebo nelze.

Horší případ, který nemůžeme vyloučit, nastane, když kandidát, krmený žalovatelnými předvolebními pomluvami (kolik milionů dostal starosta za „prasečák“, případně kolik si přilepšil nebo přímo nakradl kdokoli z minulých na čemkoli) vstupuje do této práce v samosprávě s tím, že i on si chce nakrást a přilepšit o nějaký ten milion z obecního. „Zlodějská“ propagace může přivést do zastupitelstva i potenciální zloděje a rozkrádače obecního majetku – přesněji majetku města a jeho obyvatel.

Při vzpomínce na jistý film, ve kterém původně krásná, slušně vychovaná, dobře situovaná dáma klesla na úroveň děvky, si musím povzdechnout: Bože, jak hluboko jste klesli, voliči Mimoňští!

Shledáváte-li jistou podobnost s výše uvedeným také v jiných obcích a městech, není to zřejmě podobnost náhodná, ale důvodná.

V Mimoni dne 31. 10. 2018, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473