K VOLBÁM...

Poděkování statečným

Je po volbách. V krajských volbách jsme, a to již u čtvrtých voleb, tragicky neuspěli.

jaromirekHluboce se skláním přede všemi, kteří napříč republikou, přes dlouhotrvající hysterickou antikomunistickou kampaň zdvihli dres KSČM a vyrazili do volebního klání. Je úplně lhostejno, zda na malé vesnici, nebo uprostřed Prahy. Je naší povinností snažit se vytvořit jim do budoucna lepší startovací podmínky. Zejména ve velkých městech se projevilo, že naše témata nejsou na centrální úrovni dostatečně razantně představována. Pokud v Poslanecké sněmovně a ve sdělovacích prostředcích nejsou naši zástupci náležitě přesvědčiví, potom je nejvyšší čas, aby nastala zásadní změna.

Vyzývám funkcionáře k sebereflexi a k urychlenému svolání mimořádného zasedání ÚV KSČM. Zároveň bych rád zdůraznil nutnost změny ve složení na úrovni nejvyšších představitelů strany, počínaje výkonným výborem KSČM. Těm statečným, kteří nás reprezentovali ve volební kampani, jsme tím povinováni.                                                                                                                                     Jaromír Kohlíček

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473