K ZÁSAHU POLICIE 30. 9. 2018

Vyjádření předsednictva Ústřední Rady Komunistického svazu mládeže k antikomunistickému zásahu vůči KSM na akci k připomínce 80 let od Mnichovské zrady "Přízrak Mnichova se vrací".

Redakce KSM.cz

Text vyjádření:

V neděli 30. září 2018 Komunistický svaz mládeže (KSM) podpořil několik aktivit k připomenutí 80 let od Mnichovské zrady. Spolu s dalšími se členové KSM zúčastnili i shromáždění „Přízrak Mnichova se vrací“, které se konalo v podvečerních hodinách na Václavském náměstí v Praze a pořádaly ho Iniciativa Ne-základnám, České mírové fórum, Alternativa zdola a další mírové a protiválečné organizace (např. Svobodná média, Strana demokratického socialismu, Spojenectví práce a solidarity – pozn. RSP).

Na této akci vystoupil i zástupce Komunistického svazu mládeže, který zúčastněné seznámil se společným prohlášením české a německé protifašistické mládeže ke zmíněnému 80. výročí Mnichovské zrady. Podobně jako jiné zúčastněné organizace i KSM zde měl svůj prapor, na kterém byla kromě názvu svazu i podobizna slavného latinskoamerického revolucionáře Ernesta Che Guevary.

Po skončení akce přistoupili k členovi KSM, který předtím držel uvedený prapor, příslušníci Policie České republiky. Policista člena legitimoval se zdůvodněním, že je „podezření na spáchání extremistického trestního činu“ nesením zmíněného praporu - takový pojem ovšem český právní řád nezná. Následně bylo policistou upřesněno, že měl na mysli „trestný čin schvalování nebo projevu sympatií k hnutí směřující k potlačování práv a svobod.“ Po dotazu, co je na praporu špatného, přítomný policista lživě prohlásil, že vyobrazená osoba - Ernesto Che Guevara - je „jeden z největších masových vrahů v dějinách“. Byly přítomny desítky účastníků demonstrace, kteří se stali svědky této události a proti provokativnímu zákroku policistů hlasitě protestovali.

Komunistický svaz mládeže protestuje proti tomuto politicky motivovanému omezování vyjadřování a shromažďování na veřejném prostranství, které je o to skandálnější, že se stalo na akci věnované 80. výročí Mnichovské zrady a méně než týden před komunálními a senátními volbami. Komunistický svaz mládeže odsuzuje tuto antikomunistickou provokaci a zdůrazňuje, že podobizna Ernesta Che Guevary je jedním ze symbolů celosvětového zápasu za socialismus a komunismus.

Pokusy o antikomunistickou kriminalizaci v České republice nesmí projít!

Předsednictvo Ústřední Rady Komunistického svazu mládeže, 30. 9. 2018

Záznam ze zásahu: https://www.youtube.com/watch?v=UGPCSUCRLGY

Společné prohlášení německých a českých komunistů k 80. výročí Mnichovské zrady: http://www.ksm.cz/historie/80-let-od-mnichovske-zrady.html

Neděle, 30. září 2018

Společná deklarace mladých českých a německých komunistů 

My, Komunistický svaz mládeže (KSM) a Socialistická německá dělnická mládež (SDAJ), si připomínáme 80 let od ostudného Mnichovského diktátu. 30. září 1938 byla podepsána smlouva mezi Adolfem Hitlerem, Benitem Mussolinim a zástupci Velké Británie a Francie o postoupení velké části československého pohraničního území Třetí říši. Otevřela se tím cesta k rozbití Československa, okupaci zbytku území, zahájila se tím agrese nacistického Německa v druhé světové válce.

V této době již 5 let upevňoval Adolf Hitler a nacismus svou moc v Německu. Fašistický teror se obracel proti komunistům, sociálním demokratům a Židům. Prokázal své výbojné plány připojením Rakouska. Československo se stalo azylem pro mnoho německých antifašistů prchajících před útlakem ze své země. Komunistická strana Československa stála v čele protifašistického zápasu. Lidové hnutí k obraně i přes diktát v zářijových dnech bylo ukázkou širokého vzedmutí antifašistického boje. Svaz sovětských socialistických republik přes obtížnou mezinárodní situaci, hrozbu izolace i ohrožení pro sebe nabízel upřímnou všestrannou pomoc v boji s fašismem.

Je charakteristické, že SSSR potvrdil v kritických dnech představitelům Československa svůj závazek k vojenské pomoci bránícímu se Československu, i kdyby to odmítli ostatní jeho spojenci. Zrada "spojenců", imperialistických států Velké Británie a Francie, kteří měli ručit za celistvost Československa, byla typickou ukázkou imperialistické politiky, snahy o odvrácení agresivity fašistického imperialismu směrem na východ a SSSR. Stejně tak bylo bolestnou zkušeností rozhodnutí vládnoucí buržoazie nebojovat nebo přímo sabotovat lidové antifašistické hnutí a vůli k obraně Československa.

Tato zrada závažně oslabila sebevědomí lidu a uvolnila ruce fašismu. Okamžitě po připojení pohraničních oblastí Československa k Třetí říši následovalo vyhnání 350 tisíc československých občanů a teror vůči antifašistům. Okupace zbytku Československa následovala, stejně jako napadení a zotročení dalších národů Evropy, která stála životy desítek milionů lidí. Byl to opět první stát, v kterém vládla dělnická třída, SSSR, který nesl největší tíhu bojů a zásluhy za osvobození a za konečnou porážku fašismu v květnu 1945. Vítězství národů nad fašismem otevíralo cestu k budování socialistické společnosti i v našich zemích, kde výrobní síly patřily pracujícím.

Dnes, po kontrarevolučních porážkách, vládnou v našich zemích opět kapitalisté a vykořisťovatelé námezdní práce. Agresivita imperialismu se zvětšuje. Protestujeme proti zpochybňování antifašistického boje, zlehčování významu a viny fašismu, ztotožňování obětí a viníků. Protestujeme proti pokusům o revizi výsledků 2. světové války. Bojujeme proti pokračující agresi NATO vůči Rusku, proti cíli NATO zvýšit náklady na obranu na 2% HDP. Budeme jako mladí komunisté stát v první řadě protifašistických a protiimperialistických zápasů, v boji za socialismus jako jediné záruce, že se nebude opakovat tragédie války a fašismu.

(PŘEVZATO.)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473