CESKA FOJAK - TOPRA FOJAK?

Možná je to poněkud nepatřičné v těchto dnech, kdy vzpomínáme hrdinství a obětí vlastenců – příslušníků SOS, FS, celníků, policistů a vojáků, kteří před osmdesáti lety s nasazením svých životů bránili hranice své vlasti – Československé republiky.

Před několika dny nám do redakce přišly fotografie tří mrtvých vojáků z Afghánistanu pod titulkem . Čest památce „českých“ vojáků. Chvilku to bylo na přemýšlení proč nám někdo fotky tří vojáků v „maskáčích“ poslal. Při prohlídce fotografií a pohledu na nášivku na rukávu nám došlo, proč byly fotky poslány a proč je v textu - „českých“ - v uvozovkách. Přidáváme jen jednu fotku – jsou všechny v podstatě podobné

ceska vojak

Už ani laskavá šlechtična ze Śvejka by v tomto případě nemohla říct: „ceska fojak - topra fojak“!

A přidáváme přísahu vojáka AČR:

Vojenská přísaha vojáků ozbrojených sil ČR platná od 1. července 2016:

"Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.
   Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní a vojenské předpisy.
   Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení.
   Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.
Tak přísahám!"

(Nikde tam není slib, že bude bojovat za cizí zájmy na druhém konci světa – pozn. RSP.)

26. 9. 2018, M. Starý

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473