ŠMARJÁ PANNO, UŽ ZASE VOLBY?

Už zase.

- Tak budou zase volby, paní Müllerová!

- To mě nijak nepřekvapuje, jsou snad každýho půl roku.

- Ještě toho kousek. Ale i tak. I každý rok, pokud chcete dostát občanské zodpovědnosti tedy chtít volit, muset číst volební lístky a nedej bůh znát kandidující osoby, je o zdraví.

- A kam budeme volit letos, Švejku? Čert aby se v tom vyznal!

- Letos? Podle toho jak zase vyvádí ňáká Lysáková z Liberce, budeme volit lidi na radnice.

- Panenko Maria! Dají si na ni velkej pozor, Švejku!!!

- Copak já, paní Müllerová, já jsem šťastnej volič. Nejsem totiž z Liberce a nebudu muset koukat na volební arch s jejím jménem!

- A to vona zase kandydýruje?

- Zase, zase. A aspoň to se jí muší nechat, že to s ní není nuda. I když to její divadlo není nijak originální, ale pěkně periodicky se opakuje každé 4 roky. To se jako nechá napsat na první místo kandidátky KSČM, a pak začne hrát, že jako nechce bejt první a co víc…že jako nemuší kandydýrovat vůbec. A jako každý 4 roky to muší jako řešit její kamarádka na ÚV Věra Žežulková, která vydá stanovisko, že to prostě bez Lysákový jako vedoucí kandidátky v Liberci nepůjde! A tak se jako každý štyry roky Lysáková obětuje. I když to rozum nepobírá. …

Aby bylo jasno. Stanovisko paní Žežulkové známe, jelikož nám jej rozesílali nějací gepardi a levharti. Ne, nebojte se, ze ZOO v Liberci nic neuteklo, to jen dvaašedesátiletá Lysáková píše z e-mailových adres infantilních názvů jako krotkylevhart, utapnutygepard atd. Ona sice bydlí taky v Liberci, nikoli však v ZOO, ale v objektu KSČM. Ačkoli ten by si osoba neznalá mohla díky zdejší špíně, bordelu a zápachu se ZOO splést. Naštěstí v ZOO mají oproti KSČM pořádek a zvířata na rozdíl od členů KSČM nestrádají.

V. Žežulková píše:

„Dovolím si vyjádřit výhrady ke složení čela kandidátní listiny pro statutární město Liberec, protože neodpovídá Zásadám a kritériím výběru kandidátů schváleným pro všechny typy voleb Ústředním výborem KSČM, které sice pro obecní kandidátky v malých vesnicích můžeme relativizovat, protože tam máme málo lidí pro sestavení KL, ale ve statutárním městě bychom je měli  zcela respektovat.

Za prvé: 

Na předních místech KL by měli být spíše lidé dosud pracující, ne důchodci starší 70 let, s ojedinělou výjimkou všeobecně vážených a známých osobností typu Mahlera, gen. Vacka apod., protože kandidátka sestavená i v čele ze seniorů vyššího věku silně odrazuje voliče, vede je k tomu, že si z naší KL vyberou jen některé osobnosti a nedají všechny hlasy straně a tím ztrácíme (má to takový vliv nejen na mladé, ale i na řadu důchodců) - vypadá to, že nemáme mladší lidi, které bychom mohli dát na kandidátku a jakoby to potvrzuje antikomunistické výpady, že naše strana vymírá. Už při minulých volbách jsme se setkali s konkrétními reakcemi voličů, kteří nám volali, že dosud volili v obecních volbách komunisty, ale teď už nebudou, protože máme na kandidátce příliš velké množství starých lidí a zda si z voličů "neděláme srandu". (šlo o reakci např. na KL v Ústí na sídlišti Severní Terasa, kde členové ZO nechtěli dávat na KL nestraníky, a výsledek byl takový, že ztratili spoustu voličů)

Za druhé:

Na předních místech by měli být lidé, kteří mají zajímavou profesi, podle níž lidé usuzují, že je budou dobře hájit. Nemusí to být nutně jen VŠ profese, třeba mistr je také reprezentativní zaměstnání; pokud je ale u někoho uveden jen důchodce, je to odrazující.

Za třetí:

Lídry statutárních měst schvaluje VV ÚV KSČM, pokud vím, nebyla hlášena žádná změna a na kandidátní listině měla tedy být jako vedoucí kandidátka uvedena Mgr. Dana Lysáková. Bez projednání na VV ÚV by ke změně lídra dojít nemělo a na to už ani není čas. Nevím, co s. Lysákovou k rezignaci na vedení KL motivovalo, možná spory o pořadí na KL, takže raději odstoupila, ale toto rozhodnutí VV platí a nikdo jej zatím nerevokoval.

Věra Žežulková

vedoucí oddělení ÚV KSČM pro komunální a regionální politiku a volby“

- Nevím jak Vy, paní Müllerová, ale já nerozumím.

Třeba mi někdo někdy vysvětlí, jestli seniorka Lysáková má alespoň přibližnou přitažlivost jako osobnost typu Mahler (viz V. Žežulková „za prvé“).

Nevím, jakou zajímavou profesí a reprezentativním zaměstnáním (viz V. Žežulková „za druhé“) může ohromovat voliče kandidátka Lysáková, když čtvrtstoletí sedí v kočičinci na Kraláku jako předsedkyně OV, nevím, který volič by si snad jen trochu mohl myslet, že snad bude jeho zájmy tato osoba hájit (a k tomu dobře), když už několik čtyřletek v zastupitelstvu Liberce sedí a …… prostě tam sedí.

Bodu třetímu se usmějme, víme své.

Nu, milí Liberečané, hodně štěstí při výběru a je-li mezi vámi snad někdo sociálně smýšlející a rád by zvolil zástupce, kteří nejen sedí na schůzích alá rok 1975, vybírejte důkladně. Protože stejně tak jako není zlatem vše, co se třpytí, tak není tím, kdo pro vás skutečně ve městě něco udělá ten, kdo několik volebních období sedí v zastupitelstvu, aby si tam občas si postěžoval, že mu u domu nesvítí pouliční lampa nebo že ve městě na parkovišti šlápnul do kaluže. Anebo jednoduše. Co pro vás liberecké voliče Lysáková během svých pobytů ve zdejším zastupitelstvu udělala? Co konkrétního vám její pobyt v zastupitelstvu přinesl? Konkrétně…. Můžete si napsat seznam všech těch jejích skutků, dobrých skutků J Pokud jde ale o mě, tuhle osobu té současné KSČM velmi přeji!

A o čem příště? Brzy třeba o „Hře na nejblbější“; opravdu jen hře nebo??? No… bohužel ne.

Autor: asileto

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473