SMĚR AFRO-EVROPA

Heiko Maas podporil „Dohodu z Marakešu“, ktorá dovolí 300 miliónom Afričanov príchod do EÚ

23. červenec 2018 | Roman Bednár |

V zmysle tejto novej politiky má extrémne narásť počet Afričanov v Európe. Najneskôr do roku 2065 ich postupne má prísť 200 až 300 miliónov.
2. mája tohto roku sa v Marakeši stretlo 27 EÚ politikov, na čele s nemeckým ministrom Maasom a 28 politikov z afrických štátov a spoločne podpísali prehlásenie, ktoré znamená zničenie starej Európy a vytvorenie novej „Afro-Európy“. (Také tam byl, jak jsme bezprostředně informovali, ministr vnitra Babišovy vlády – současný ministr obrany. Informovali jsme i o tom, které země dokument nepodepsaly. Zástupce ČR podepsal a Babiš potom lhal, že to není pravda – pozn. RSP)
Hovorí sa v ňom o vytvorení nových stratégií, ktoré stanovia ako bude prebiehať a podľa akých pravidiel ďalšia gigantická migrácia z Afriky.

To celé sa udialo bez toho, aby nás o tom politici i médiá vopred informovali. Nikto sa nepýtal na mienku ľudí.

Realizácia Marakešského prehlásenia spôsobí, že európske obyvateľstvo sa stane potláčanou  a bezprávnou minoritou vo svojej vlasti.

Do konca roku 2018 majú byť vypracované dva rámcové pakty:

1. Globálny pakt týkajúci sa utečencov

Vzťahuje sa na ľudí, na ktorých možno uplatniť kritéria Ženevskej utečeneckej konvencie.

Pakt bude predložený v septembri Valnému zhromaždeniu OSN na schválenie.

2. Globálny pakt pre bezpečnú a riadenú migráciu

Tento pakt bude schválený medzinárodnou Konferenciou v Maroku v dňoch 10. a 11. decembra 2018.

Všetko je už rozhodnuté – rozhodnuté o nás, ale bez nás. Keď sa to stane realitou, tak osud všetkých národov Európy bude spečatený. Všetkých – okrem ruského národa. A určite aj Porošenko zapredá národ Ukrajincov.

Oba pakty, ktorých iniciátorom je OSN a EÚ (teda najmä kancelárka Merkel), údajne nie sú v zmysle medzinárodného práva záväznými zmluvami, ale „len“ zámerovými prehláseniami.

To je samozrejme lož, pretože všetko je už rozhodnuté a dohodnuté. A obrovské množstvo peňazí na tom zarobia isté kruhy – medzi nimi aj stotisíce právníkov EÚ, ktorí budú presadzovať a obhajovať práva nových EÚ občanov z Afriky.

zdroj:http://romanbednar.blog.pravda.sk/2018/07/23/heiko-maas-podporil-dohodu-z-marakesu-ktora-dovoli-300-milionom-africanov-prichod-do-eu/

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473