OHLASY NA KOLABORACI KSČM

OHLASY NA ROZHODNUTÍ ÚV KSČM 30. 6. 2018

(Ohlasy uvádíme tak, jak je souhrnně poslal redakci informační „dobrodinec“. Názory jsou názory. Každý může mít nějaký. Když jich je více, je možno se zamyslet nad tím, jestli mají něco společného a také jestli to společné něco neznamená nebo nesignalizuje – RSP)

„albrecht1

2018-07-02 13:35

Jaké mohou být důsledky rozhodnutí orgánu ÚV. Je to především skepse, někdy rozhořčení a nihilismus. Jak mám, jako člen strany, který nesouhlasí s rozhodnutím vedení tuto stranu podporovat. Jak se mám zapojit do volební kampaně a podporovat naše kandidáty v komunálních a senátních volbách. Výsledkem může být ještě dál se prohlubující pasivita. Chápu, že strana je vystavěna na principech demokratického centralismu. Tedy měl bych respektovat rozhodnutí vyššího stranického orgánu. Jak mám takováto rozhodnutí respektovat, když se se mnou o těchto věcech nikdo nebaví. Vím o řadě stanovisek, vydaných ZO, okresními a krajskými konferencemi, které ještě před zasedáním ÚV a před X. sjezdem vznikla a byla předána vedení. Pokud tato stanoviska vyslovovala kritiku, byla ignorována nebo odmítána, bez jakéhokoliv zdůvodnění. Vedení strany zaujalo pozici mrtvého brouka a oponenturu nechat vyhnít. Princip demokratického centralismu předpokládá před závazným rozhodnutí diskusi a ta neprobíhala. A tak se nacházíme ve zvláštním stavu a je
zřejmě, že za této situace bude potřeba hledat netradiční a nekonformní řešení. V historii strany nalezneme řadu takových příkladů. Jak se na rozhodnutí ÚV KSČM a na celkovou politiku strany
dívá řadový občan. Lidi si naši stranu již dávno zařadili mezi ostatní politické gangy bojující o moc.
Rozhodnutí Ústředního výboru, odporovat Babišovu vládu je jen v jejich přesvědčení utvrdilo. Strana pro ně není zajímavá, nelze od ní očekávat, že bude ochotna řešit jejich problémy. To je ještě ta lepší varianta, kdy člověk se nad činností strany třeba před volbami zamýšlí. Ukazuje se, že vedení strany nepracuje v souladu s názory členů a je otázka, zda současné vedení dostatečně representuje názory členů. Co s tím? Základem je nutná změna ve strategické směrování strany, a to v současné době lze pouze cestou odzdola nahoru. Nebo snad máme vyměnit členskou základnu za jinou, nebude jednodušší vyměnit vedení? Stanislav Dušek

albrecht1

2018-07-02 13:27

Dne 30. 6. 2018 na svém zasedání Ústřední výbor KSČM padesáti čtyř hlasy schválil toleranci vlády Hnutí ANO a ČSSD. Po X. sjezdu strany jsem se zúčastnil celé řady členských schůzí základních
organizací KSČM, kde jsem seznamoval členy strany s průběhem sjezdu. Při jednání ZO se projednávala i otázka, zda komunisté mají podpořit, či nepodpořit nově vznikající koaliční vládu. Prakticky ve všech základních organizacích jsem se setkal s jednotným názorem, tuto vládu komunisté ze základních organizacích podporovat nechtějí. Ve straně tak vznikla zvláštní situace. Názory členské základny se rozcházejí s názory vedení strany. To je reálný fakt, který nelze zakrývat a popírání této reality by bylo zamlčování skutečného stavu věci. Zkusme se ve světle rozhodnutí ÚV podívat nato, jak tento stav vnímá řadový komunista a řadový občan této země. Komunisté na těch nejnižších článcích stranické struktury, kteří ani nemusí mít rozsáhlé odborné politické vzdělání, zcela
intuitivně cítí, že nemohou podporovat pro kapitalistickou vládu. Argumenty, že se konečně straně podaří prosazovat své programové záměry formulované v tzv. sedmi bodech, nejsou přijímány s očekávaným nadšením. Spíše vládne skepse. Pokud koaliční vláda prosadí a zajistí naplnění některého z našich programových bodů, nebude to důsledek politického vlivu KSČM, ale bude to jen pro to, že se to z toho, nebo onoho důvodu koaliční vládě hodí. Tento výsledek, pak bude předváděn národu, jako skvělá práce vlády, a ne práce KSČM. Pokud se v důsledku dalšího politického a ekonomického vývoje společnosti prosazení některého z našich programových bodů nehodí,
tak ho prostě vláda řešit nebude a naši zástupci v parlamentu nebudou mít žádnou možnost to ovlivnit.

tomasklima162

2018-07-01 23:03

Podpora velkokapitálu má tu výhodu, že na rozdíl od chudých dělníků a rolníků za podporu štědře platí.

ezpn

2018-07-01 19:00

kafmi- no co, to co komunisti delá komunistmi... podpora proti NATO, EU a hlavne pomoc dostat Babiše za mríže

Pisatel66

2018-07-01 18:07

Děláte chybu ... víc není třeba dodávat. Ten postup se vymstí nejen ČR, ale díkybohu i vám.

kafrmi

2018-07-01 13:07

hajek.jiri51, naprostý souhlas.

hajek.jiri51

2018-07-01 12:13

Babiš měl a doufám i nadále bude mít silnou tendenci plnit dané sliby. Dělal to aspoň, když byl na čele "nestandartní" strany, která ovšem postupně pod tlakem zvenčí "standartní", a ministr financí. To na rozdíl od ČSSD, spolehlivé jako lednová vedra. Ta bude zdrojem veškerých problémů s plněním vládního programu, hlavně ve směru plnění dohod s KSČM. A vyhrůžky s opuštěním koalice budou jejím hlavním nástrojem, na který bude hrát se zavilostí pomateného verklikáře. Uplatní tak
svoje dlouhodobé zkušenostmi v politikaření a pletichaření. Což je jediné, na co se dá u ČSSD naprosto spolehnout. Předvádí to ostatně už teď, při sestavování vlády.

kafrmi

2018-06-30 20:19

Ještě bych chtěl dodat, že by bylo ke cti těch poslanců za KSČM, kteří dostanou od Babiše jako poděkování trafiky v dozorčích řadách, aby aspoň odměny za členství v těchto trafikách do koruny
věnovaly na onkologii a nikoliv pro sebe nebo do stranické pokladny. Tím by mohli dokázat, že funkce vykonávají ve prospěch řadových a zejména potřebných občanů.

reich.mir.fan

2018-06-30 20:05

Výsledek tohoto rozhodnutí začnou možno řadoví členové KSČM postupně poznávat po pár měsících, kdy zjistí, že Babiš komunisty využil pouze jako hadr k opucování zasviněných bot od hnoje, který pak
zahodí do popelnice. A pokud se začnou závratnou rychlostí preference strany blížit k 5% tak soudruzi Filip, Kováčik a spol. se ze zdravotních důvodů zdekují a řadové členy 80-ti leté seniory nechají na holičkách resp. v klidu postupně vymřít.

ezpn

2018-06-30 19:27

K tomu netreba slov, to sú politickí prostitúti za žuvanec, zapredali, komunistickú hrdosť a zásadovosť!!! Čo vlastne podporíte? Zbrojenie proti Rusku, pomáhanie vrahom USA, podporu rozkrádania Čech, Moravy a Sliezska? Rast boháčov a chudoby? Takže filipovci to je vaše posledné
poslanecké vystúpenie, po voľbách iba snívajte o poslaneckých mandátoch!!!
Zradili ste sami seba!!!

ezpn

joska.korinek

2018-06-30 17:30

Dalo se to čekat. Ovšem lépe by bylo prohlásit, že sice vládu podpoří, ale důvěru v ČSSD nemají. Na holport s nimi vždycky komunisté doplatí!

Poznámka k ohlasům:

K uvedeným ohlasům bych ještě přidal jen informaci, že v jakémsi rozhovoru s Doc. R. Valenčíkem se objevila i „snaha vedení KSČM o eliminaci členské základny“.

Tím začnu. Členská základna je dávno eliminována. To, co z ní zbylo, žije, jak vyplývá z ohlasů v bludu a naprosto mimo realitu. Bude to tím, že nemá informace nebo někteří jsou ovlivňováni jednostranným vytrubováním stále stejných lidí v Haló novinách. To dokazuje třeba odvolávání se na demokratický centralismus. Ten ovšem ve straně dávno neexistuje. Neexistuje nic, co by se mohlo pojmenovat jako rozhodování oběma směry - nahoru a dolů. Zbyl jen směr dolů. Kamarádi tomu říkají systém padajícího lejna. Pro názornost mohu uvést vlastní příklad: 27. 2. 2010 jsem byl na okresní konferenci KSČM zvolen předsedou OV KSČM v České Lípě v tajné volbě ze dvou kandidátů s drtivou převahou. 3. 3. 2018 se jistá Lysáková z Liberce vyjádřila, že konference v České Lípě bude prohlášena za neplatnou. V pátek 13. 3. 2010 VV ÚV KSČM v Praze bezdůvodně a beze mě rozhodl o pozastavení všech mých funkcí. Téhož dne večer přijeli do našeho bytu v Mimoni instruktor ÚV a pozdější tou samou Lysákovou protěžovaný poslanec Mackovík (jen jedno volební období – podruhé už zvolen z prvního místa kandidátka nebyl). Přivezli mi o tom písemné sdělení podepsané místopředsedou Luzarem a žádali, abych jim ihned vydal klíče od OV KSČM. Vyhodil jsem je. Druhý den v sobotu se sešli na OV KSČM funkcionáři KSČM z Českolipska a podali protest proti neslýchanému jednání. Následující den v neděli se sešel mimořádně celý OV KSČM a podal další protest. Protesty nepomohly a nic nevyřešil ani okresní aktiv členů KSČM svolaný vedením KSČM do České Lípy v dubnu 2010 za účasti Filipa. Naopak moje podpora ze strany členské základny se po aktivu ještě zvýšila. Asi v červenci jsem dospěl k názoru, že zájem na řešení z vedení není a nechtěl jsem jen chodit do práce jako účetní - administrativní síla a brát třeba mizerný plat (12500,- Kč), když jsem nemohl ani nic podepsat. Předložil jsem OV KSČM a vedení KSČM návrh řešení se šesti body s podmínkou, že musí být přijato všech šest, z nichž jeden byl ukončení pracovního poměru dohodou. Stalo se k 8. 8. 2010. Až v závěru roku 2010 potom proběhla mimořádná okresní konference, která vyřešila to hlavní - do té doby nevýhodný počet hlasů pro Lysákovou, aby mohla pokračovat ve své partajní živnosti. Nechci zdržovat dalšími sviňárnami.

Tak jen pro ilustraci. Časem se tyto odsouzeníhodné praktiky dostaly i do stanov, takže dnes může ten, kdo je výš, zamést s tím, kdo je níž, nemusí to zdůvodňovat a nemusí se s ním ani o tom bavit. Vyměnit členskou základnu netřeba. Ona už k ničemu jinému než k placení členských příspěvků není. Ano, názory členstva se rozcházejí s vedením a to už hodně dlouho. Vedení je to jedno a členstvo, také ještě někteří funkcionáři, to buď neví, nebo žijí v bludech a naprosté iluzi, že je možno to změnit.

Takže, jestliže vyjadřujete své názory na konání vedení KSČM, čistky, které provedlo po sjezdu a další, jistě můžete. Uleví se vám, vaši známí a kamarádi ocení, že dokážete myslet, správně řadit dění a jeho hodnoty, ale to bude asi tak všechno.

Ti, kteří jsou v obraze aspoň tak jako já, po přečtení některých výše uvedených názorů mohou jen žasnout nad tím, že ještě existuje více aktivních lidí, kteří jsou zcela mimo pravý stav věcí a pohybují se v říši nereálných iluzí. Ti, kteří chápou rozhodnutí ÚV KSČM jako sebevražedný krok, to vnímají zcela správně.

V Mimoni 7. 7. 2018, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473