ZRÁDCI NÁRODA V BRNĚ

Vlastenci odsuzují „usmiřovačky“ Brna se „sudety“

Politika současného brněnského magistrátu s primátorem za ANO v čele směrem k pohrobkům protektorátu, tzv. Sudetoněmcům a brněnským Němcům, vzbuzuje neustálý odpor a odmítání všech vlasteneckých organizací, nejen pozůstalých po obětech sudetského řádění. V první řadě tuto politiku jako nepravdivou a hanebnou odmítají Kluby českého pohraničí celé republiky, nejen z Moravy. Hraničáři také představují nejaktivnější a nejsilnější odpůrce kolaborantské politiky koalice magistrátu, která vyvřela do tzv. Meetingů smíření. Za nimi pak následují příslušníci dalších vlasteneckých organizací, počínaje Vlasteneckým hnutím antifašistů, komunistickým svazem mladých, legionáři, odbojáři ČSBS, výbory národní kultury, Maticí Čech a Moravy, a dalšími složkami.

Koalice magistrátu, nechvalně proslulá nejen nekritickou vstřícností k „sudetům“, ale i podporou hanobitelské hry o Ježíši, kterou urazila všechny křesťany z podstaty, dostává nejen v brněnské veřejnosti neblahý zvuk. Ovšem korunou nepravostí koalice a pana primátora především, je naprosto nesmyslná a nepravdivá vstřícnost k pohrobkům protektorátu.

Takzvané pamětní pochody Pohořelice - Brno, mající upomínat na odsun několika tisíc brněnských Němců a „sudetů“ z města v květnu 1945 koalice vydává za moment smíření se všemi Němci, kteří prý „byli vyhnáni jako nevinní jen pro národní příslušnost a jazyk"(!) Koalice odmítá vědecké vyvrácení této nepravdy jak od renomovaných historiků, jako je univ. prof. dr. Žampach, CSc., nebo renomovaných archivářů, jako je mikulovský expert dr. Kordiovský. Odmítá dokonce svědectví očitých pamětníků jako je například paní Eva Langerová z Brna-Líšně, která pochod zažila a nezaznamenala, stejně jako jiní pamětníci, žádné excesy, natož nějaké střelby či vraždění, z něhož jsou neustále brněnští Češi  lživě obviňování.

Na druhé straně brněnská koalice a primátor neustále zastírají dokonané zločiny brněnských a sudetských Němců - v Kounicových kolejích, v koncentráku Pod Kaštany, ve věznici Cejl a Špilberk atd. Tyto zločiny nepáchali jen říšští Němci, usazení v Brně, ale i rodilí brněnští Němci. Další zločiny ještě v dubnu a květnu 1945 konali na celé Moravě sudetští Němci, kteří zabíjeli a popravovali české občany například v Letovicích (20 osob), na Suchém-Vícově (10 osob), v Třešti, ve Velkém Meziříčí, a jinde.

Zde svědectví a dokumenty vyvracejí mantru obhájců alias Sudetoněmců o tom, že za zločiny na Češích prý nejsou odpovědni oni, ale "národnostně nehmotní nacisté". Tuto mantru neustále opakuje i pan exministr Herman, jehož kandidatura do Senátu je výsměchem všem pozůstalým po obětech sudetského zločinu. Proto by též bylo potřeba zrušit pomníček před Krajským soudem v Brně, který hlásá úctu "obětem nacistického násilí". Má tam být pravdivě psáno "obětem Velkoněmecké III. říše". Protektorát neokupovala jen NSDAP, ale i wehrmacht, SS, SD, a jiné složky velkogermánského reichu. Řada Němců, kteří páchali zločiny na Češích, Romech a Židech, ani nebyla příslušníky strany, například ve wehrmachtu! Reich vyhlásil norimberské zákony, a podle nich byli všichni ostatní včetně Čechů podřadnými bytostmi.

Dále koalice brněnského magistrátu neustále zamlčuje, že to byli právě alias Sudetoněmci a čs. Němci, kteří byli jako zločinná skupina a zločinní spolčenci žalováni Norimberským soudem. A že to byl Brňan JUDr. Bohuslav Ečer, kdo vypracoval podklady této žaloby! Bohuslav Ečer, který se zasloužil o vydání Sudetoněmce vraha Čechů, K. H. Franka československému soudu, je v Brně hanebně zapomenut, a kromě ulice nemá žádný monument, který by jeho nesmrtelné zásluhy o českou spravedlnost připomínal. I toto je neskonalá hanba brněnského magistrátu a jeho primátora.

Zatímco pan primátor dostává německý velkokříž za své usmiřovací akce, nelibost Čechů loajálních k republice, k odsunu podle Postupimi a Paříže, a k prezidentským dekretům, nesouhlasících s rektoalpinismem brněnské koalice vůči „sudetům“ a jejich vůdci Berndu Posseltovi, neustále vzrůstá.

Je otázkou, jaký vliv bude mít tato skutečnost na nastávající komunální volby v Brně. Hnutí ANO může tato katastrofální politika pana brněnského primátora velice uškodit, protože elektorát voličů z řad vlasteneckých organizací pak právě kvůli stávající koalici a zejména kontroverznímu panu primátoru, ve volbách odpadne od ANO a zákonitě přejde k jiným subjektům. My odbojáři nevíme, zdali tato dle nás protinárodní a protilidová politika  současného pana primátora Brna, plyne z jeho vlastní vůle, anebo je nařízena odjinud. V každém případě však použijeme jedinou zbraň voliče. Takového primátora vlastenci a odbojáři prostě volit nebudou.

Jiří Jaroš Nickelli,  předseda HDK ČSBS Boskovice, člen výboru ČSOL Brno I, rodilý Brňan

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473