POHŘEBNÍ PRŮVOD POKRAČUJE

Z JEDNÁNÍ ÚV

Mám – li vše shrnout jednou větou, potom se 2. zasedání ÚV KSČM věnovalo hlavně vyjednávání o vládě. Proběhlo v sobotu, 12. května od 9,00 v budově ÚV.

Program přitom tento bod vůbec neobsahoval a ve snaze o jeho doplnění navrhovatelé neuspěli.

Nějak si při jednání ÚV stále nerozumíme. Zdá se (jsou i tací, kteří to už berou za smutnou skutečnost – pozn. RSP), že ÚV není nejvyšším orgánem strany mezi sjezdy. Je pouze informován a rozhodující věci jsou projednány (pokud k tomu dojde) ve výkonném výboru.

V programu zasedání byla kontrola plnění usnesení a shrnutí (mylně napsáno vyhodnocení) diskuse z X. sjezdu a zpráva ze zasedání VV.

Minimálně 20 minut po zahájení jednání probíhala diskuse o programu zasedání. Místo zařazení bodu „Jednání o podpoře vlády ANO – ČSSD“ nakonec V. Filip ve svém úvodním slově mluvil stále o „toleranci“. Návrh smlouvy je sice na internetu, ale členům ÚV jej VF pouze přečetl, „aby jej někdo nerozdával na ulici“. V programovém prohlášení vlády jsme se mohli dočíst mnohé. Jen těch sedm bodů, o kterých byla řeč již na začátku jednání s ANO, tam prostě není. Ale popořádku…

Před přijetím programu zasedání bylo navrženo tajně hlasovat o výsledku jednání o toleranci vlády. Později byl návrh upraven na „tajně hlasovat po skončení jednání o toleranci vlády“. To nebylo přijato. Požadavek na předložení návrhu smlouvy také neprošel. Přesto několik řečníků upozornilo, že smlouva je již k dispozici na internetu. Vojtěch Filip ve svém vystoupení naznačil, že od ÚV chce pouze mandát k dalšímu vyjednávání. Z další diskuse vyplynulo mimo jiné po hlasování, že ve skutečnosti vláda nemůže vzniknout bez toho, aby pro její vznik hlasoval klub KSČM. To je ovšem nikoliv tolerance, ale aktivní podpora. Pokud jde o právo navrhovat členy jednotlivých politických stran do různých funkcí ve vládě a ve státních organizacích, potom se nejedná pouze o členy KSČM, ale obecně o otevření možnosti všech stran dávat do těchto pozic své nominanty.

Návrh prohlášení připraveného S. Grospičem „Chceme stabilitu ČR“ byl po diskusi a hlasování přijat beze změny.

Jednací řád ÚV, ani schválení kandidáti do tří obvodů senátu, nebyly předmětem širší diskuse. V diskusi vystoupilo více než deset členů ÚV a vedení strany. Až na výjimky kritizovali zejména část programového prohlášení k zahraniční politice a podpoře EU a NATO. Ve smlouvě nemůže být napsáno, že KSČM nesmí vyvolat hlasování o důvěře vládě. Naopak soudruh Bohatec zdůraznil řadu bodů prohlášení vlády, které, ač ne příliš konkrétní, mohou být interpretovány ve smyslu našeho volebního programu. Několik řečníků chtělo vidět sedm bodů v připravované smlouvě.

O. Říha navrhl schválit jako kandidáta do senátu O. Duchoně. To ale bylo odmítnuto s tím, že nejdříve musí přijít do VV ÚV.

J. Petelík odmítl část programového prohlášení týkající se účasti ve „vojenských misích“. Vojtěch Filip uvedl, že například účast v Iráku je sice vojenskou misí, ale spočívá v tréninku letců a policistů. KS Iráku nás výslovně žádá o podporu těchto kroků.

V závěru jednání seznámil Václav Ort (nový místopředseda pro ekonomiku) s novou hospodářskou radou. (Již brzy by měl mít svoji kancelář na ÚV.)

Závěr: Poměrně monotematické jednání ÚV naznačilo problémy možné podpory vlády, upozornilo na to, že se jedná o aktivní podporu a zdůraznilo problematické body programového prohlášení vlády, a to nejen v zahraniční politice, ale i dalších oblastech (progresivní zdanění, školství, aj.).

(Autor se jednání aktivně účastnil – pozn. RSP)

Poznámka RSP:

Jeví se nám, že KSČM, potažmo lidé v ÚV KSČM nejsou správně orientovaní a schopní se orientovat na problémy nejvyšší důležitosti. Zde i následně kladený důraz na (ne)účast na zahraničních misích jako podmínka pro podporu vlády, je sice pochopitelný a oprávněný, ale není tím nejpodstatnějším, na co by měla KSČM i ČSSD podporu vlády vázat a jeví se do jisté míry i jako nejpodstatnější problémy zastírajícím v době, kdy zástupce ČR – Babišovy vlády v demisi – podepsal v Marakéši deklaraci k dalšímu postupu migrace do zemí EU včetně ČR (Přineseme vzápětí stanovisko ANS).

První řádky výše uvedené informace mi připomněly situaci na Slovensku na počátku devadesátých let, kdy Peter Weiss a kolektiv usilovali o likvidaci Komunistické strany Slovenska. Slovenští komunisté měli svými stanovami jinak upravené orgány vedení KSS. Orgán, který byl utvořen ze zástupců okresních organizací, jako je zde ÚV KSČM, byl pouze poradním sborem, jehož členové se mohli vyjadřovat, přijímat informace, ale nemohli o ničem hlasovat - rozhodovat. To mohl jen Ústřední výbor, který měl 25 členů. Něco podobného, jako je dnes VV ÚV KSČM. Peter Weiss intrikami a manipulacemi potřeboval dosáhnout stavu, že 13 členů ÚV KSS bude na jeho straně. To se mu podařilo (byl jsem u tří z těchto likvidačních intrik – pozn. M. Starý) a to byl faktický konec tehdejší KSS, která následně přišla o mnoho členů a veškerý majetek.

V KSČM nemají takto stanovami omezené rozhodovací pravomoci pro orgány, ale fakticky to tak funguje. Viz výše vzpomenutý VV ÚV. Takže politický makléř nebo obchodník s politikou, jak Filipa přiléhavě nazývají některé sdělovací prostředky, se musí jen starat o to, aby měl většinu v orgánu, který má kolem dvaceti členů a má vystaráno. Podobně, jako se stará Lysáková v Liberci, aby měla většinu ve dvanáctičlenném krajském výboru. Nebo aspoň patový stav – remíza – to je současnost, což je to v podstatě totéž, neboli jakákoli změna je vyloučena. Rovnovážný stav vede jen ke zlepšení účasti „dvanáctky“, protože nikdo nemůže chybět (asi ani smrt neomlouvá). Také ke zvýšení počtu jednání, protože pokud někdo nemůže, musí se jednání odložit. Musí, protože když se odloží pro překážku na straně Lysákové, musí se respektovat i překážky u ostatních. Dívat se níže už je zhola zbytečné. Z okresních výborů se staly debatní kroužky, které už nic nerozhodují a pokud se o něco pokusí, tak s rizikem, že to někdo výše změní. Základní organizace jakožto organizační základ? V mnoha případech je diskutabilní, zda vůbec existují. Pak už zbývají jen jednotliví členové. Někteří se považují za členy, ačkoliv v jejich okolí KSČM nic nedělá, nemají naprosto žádné informace a pokud někteří mají, nerozumí jim. (RSP)

A přidáváme článek, který se k tématu dobře „pasuje“:

Komunisté už se třesou na pozice ve státních firmách, píší noviny. A spekulují, kde všude to bude

11. 05. 2018 (Den před jednáním ÚV KSČM)

Šéfové ANO, ČSSD i KSČM už doladili smlouvy o spolupráci. I přesto, že komunisté budou pouze tichým partnerem bez přímé účasti ve vládě, nepřijdou zkrátka. Za jejich podporu menšinové vládě chtějí některé své lidi v kontrolních a dozorčích radách klíčových institucí. Jiří Dolejš pro Lidové noviny upřesnil, že seznam pozic ještě není, ale dá se očekávat, že půjde o firmy, které obhospodařují významný majetek a mají strategický dosah.

Předseda KSČM Vojtěch Filip tento požadavek vysvětluje tím, že ctí Ústavu, tedy jestliže má v podniku většinový podíl stát, musí podle něj být pod kontrolou politických stran. „Rádi bychom měli informace hlavně u těch důležitých. Počínaje energetikou přes dopravu, půdu, lesy až po spoje,“ řekl Lidovým novinám Dolejš. „Nemám s tím problém, když bude KSČM zastávat kontrolní funkce,“ reagoval na jejich požadavek předseda ČSSD Jan Hamáček.

Jednat by se tak mohlo například o České dráhy, Lesy ČR, nebo Českou poštu, v jejímž případě se podle zdrojů novin hovoří o tom, že šéfem dozorčí rady by se mohl stát její člen Lubomír Krejsa, který předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi radí v ekonomických otázkách.

Konkrétně v dohodě, ve které komunisté slibují, že zvednou ruce pro menšinový kabinet, stojí, že KSČM má právo navrhnout obsazení některých funkcí, aby mohla po dobu působení tolerované vlády plnit svou kontrolní roli, zejména pak ve vnitřních a vnějších kontrolních orgánech centrálních orgánů a přímo řízených organizací, a to dle věcných částí programového prohlášení.

Podle deníku LN zmiňovaný odkaz na program prozrazuje, kam asi KSČM cílí. Ta totiž mimořádnou důležitost přikládá například nezvyšování spoluúčasti pacientů, což by mohlo napovídat, že například pomýšlí na největší zdravotní pojišťovnu VZP. Zástupci komunistů už v kontrolních či dozorčích radách jsou, a to díky rozložení sil ve Sněmovně. Například v dozorčí radě VZP jsou rovněž zástupci opozice. Zvláštní zájem komunisté věnují i energetice a surovinové politice. Co se týká surovin, zde si komunisté přejí, aby měl stát vyšší pravomoci. Ve svých programových požadavcích pro premiéra Babiše to komunisté specifikovali jako důraz na ochranu přírodních zdrojů před zcizením do zahraničí. A že to KSČM myslí vážně ostatně dokázala i při předvolební kauze kolem lithia.

Díky vazbě na vládu tak mají komunisté šanci dostat se do vedoucích pozic ve zmiňovaných orgánech, tedy být více zastoupeni a mít větší vliv na rozhodování. Znění programových a koaličních smluv projednají ještě poslanci ANO i vedení sociální demokracie, které následně vyhlásí interní referendum. Výsledek by měl být znám 8. července.

Poznámka k situaci v KSČM:

Výsledek X. sjezdu a následky dokládají dle našeho názoru zcela zřetelně, že dosáhnout změny uvnitř KSČM pouhým spoléháním se na neexistující vnitrostranickou demokracii je dlouhodobě nemožné a jeví se po uplynulé době už i jako hloupé. Pokud kdokoliv myslí své aktivity vážně, nezbývá mu, než volit jiné formy. Založením platformy, třeba ve stylu Výzvy k obnově komunistického hnutí, která zazněla z Brna, frakce, která by vyústila v jiné kroky mimo KSČM apod. Myslím, že jsme mnozí takové kroky od existujících myslitelů očekávali a nedočkali se. Zatím. Jakýkoliv pokus o změnu uvnitř manipulované i stanovy porušující KSČM v nefunkční a despoticky ovládané struktuře je odsouzen k neúspěchu.

Přednášet jen diskusní příspěvky, stanoviska sebehodnotnější, sebepotřebnější, s jasnými návrhy, jakkoliv kvalitní, která nepřinášejí nic jiného, než že odezní a možná jsou někde zaznamenána, pár lidí jim zatleská a dost, je opravdu k ničemu.

V Mimoni 14. 5. 2018 M. Starý

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473