1. MÁJ 2018 V ČESKÉ LÍPĚ

SVÁTEČNÍ PRVNÍ MÁJ
V novodobé historii Prvních májů konaných na Škroupově náměstí v České Lípě se ještě nestalo, aby pořadatelům nepřálo počasí (ťuk – ťuk na dřevo, abychom to nezakřikli). Tak i letošní první máj se těšil příjemnému slunečnému počasí. Tradičně tu zazněla česko-slovenská státní hymna, kterou se slavnost vždy zahajuje jako projev nesouhlasu s protiústavním rozbitím společného státu – Československa. Zaujalo, že ji zazpívala mladá dívka, když většina dnešních mladých nezná text ani své české, natož slovenské části.
Skvělou aktuální prvomájovou řeč přednesl Josef Skála.
3 muzi
Na snímku s mikrofonem, vedle něj je předseda OV KSČM v České Lípě Václav Větrovec, který ho uvedl. Zcela vpravo – vedle hesla - můžete vidět krajského zastupitele Miloše Titu. Za řečníky se připravuje zpěvačka, která se s kolegou starala o kvalitní hudební produkci.
U prodejního stolku Severočeské Pravdy jsme zaznamenali tuto reakci jednoho z kupujících: „Proč ta KSČM nemá takových Skálů víc?"
Schválně, zkuste si na takovou otázku odpovědět. Já bych odpověděl asi tak: „Současné vedení KSČM v čele s „jeho nabubřelostí" Filipem nemá o komunisty typu Josefa Skály zájem. A pokud se náhodou ještě nějaký vyskytne, vytvoří mu místo spolupráce likvidační podmínky. Pokud neodejde sám, manipulačně ho odstraní. Mohlo by se dodat, že KSČM by lidi typu komunisty Skály velmi potřebovala, jenže o tom KSČM nerozhoduje. Rozhodují o tom delegáti sjezdu – účelově vybraní Filipovi oddaní poddaní. A to komunisté nejsou, jsou jen vhodnými a pro udržení koryt potřebnými členy KSČM."
Slavnosti s doprovodným programem, možnostmi občerstvení a jiných kratochvílí se zúčastnilo a Josefa Skálu si poslechlo přes tři stovky svátečně naladěných občanů.
majovici

Z České Lípy, 1. 5. 2018, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473