KSČM? KOLAPS NEBO UŽ AGONIE? (2)

Předsjezdové názory
Sjezd KSČM se koná v sobotu 21. 4. 2018 v Nymburku. Než se rozebereme v kandidátech, z nichž některé opravdu „Bůh ví", kdo je mohl navrhnout, uvedeme některé názory a ohlasy:
Z došlé pošty nás zaujalo velmi trefné pojmenování současné KSČM od jednoho občana a současně člena KSČM: „KSČM je strana s komunistickým názvem, nekomunistickým programem a antikomunistickým vedením." Stručné a zcela výstižné.
Přidáme ještě ohlas na náš úvodní předsjezdový článek:
„Vážení,
na rozdíl od autora článku „KSČM? Kolaps nebo už agonie?"(s tím co napsal, plně souhlasím), jsem já přece jenom trochu větší optimista. Jsem si vědom skutečnosti, že alpinistů, snažících se mermomocí došplhat do rekta současného předsedy ÚV KSČM pana milionáře - antikomunisty Vojtěcha Filipa, který rozhoduje o jejích placených funkcích i o jejích platech je na ÚV, KV i OV KSČM hodně a oni se budou opět (jako zatím pokaždé), všemožně snažit usadit svého chlebodárce Vojtěcha Filipa, na další roky do křesla předsedy ÚV KSČM, byť by tak podepsali ortel nad stranou komunistů v Čechách, která by v příštích volbách skončila na politickém smetišti mimo parlament a těm rektálním alpinistům včetně jejích vůdce by to bylo úplně jedno. Oni by ještě další roky měli zajištěná bezpracná funkcionářská korýtka, ve kterých jsou poctivá práce a zodpovědnost vůči straně, občanů i republice pojmy neznámé a vysmátý Vojtěch Filip, který si nahrabal miliony skrze stranu komunistů, byť pro stranu, občany a republiku nic dobrého neudělal, ale přivedl KSČM na samotný okraj politické propasti, by ke svým milionům přidal ještě několik dalších.
Já ale chci věřit, že na sjezdu přece jenom bude více poctivých komunistů, kteří pro stranu, občany i republiku vždy poctivě pracovali, kteří nenechají Českou komunistickou stranu padnout na smetiště dějin, ale vyženou z jejího vedení celou vůdčí a vůči straně zločineckou trojku představovanou Filipem, Dolejšem a Kováčikem, včetně jejich dřívějších i současných vyžírkových nohsledů jak z ÚV KSČM, tak z VV ÚV KSČM. Tak to udělali poctiví komunisté na pátém sjezdu KSČ, konaném ve dnech 18. - 23. února 1929 v Praze, kdy vyhnali z vedení strany vyžírkové Jílkovo vedení a postavili do čela KSČ Klementa Gottwalda. Když bude na sjezdu KSČM více vyžírků než poctivých komunistů, tak KSČM dopadne přesně tak, jako dopadla strana komunistů na Slovensku. Poctiví komunisté váhali s vyhnáním vyžírkového vedení KSS, a tak voliči vyhnali stranu Slovenských komunistů z parlamentu, a KSS se, přes veškeré úsilí z té porážky dodnes nevzpamatovala.
Přeji hezký den! Jozef Jarábek, Kout na Šumavě 229"
Jistě by nás a všechny skutečné komunisty potěšilo, kdyby sjezd dopadl tak, jak chce věřit pisatel. Protože už ale máme zkušenosti, jakým způsobem jsou vybíráni a manipulovány výběry delegátů na sjezd (minimálně ze dvou posledních sjezdů), optimismus – vlastnost komunistům náležející – by už se podobal spíše naivitě, nebo víře na zázraky. Jinými slovy: „poctivých komunistů, kteří pro stranu i republiku vždy poctivě pracovali" na sjezdu většina nebude. To nemůže pan Filip, který se snaží ze všech sil oddálit okamžik, kdy se stane zaslouženě politickou nulou, dopustit.
16. 4. 2018, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473