BLÍŽÍ SE DEN UČITELŮ (28. 3.)

Neunáhlete se, pane Babiši!
Blíží se 28. březen, který jsme, co pamatuji, uctívali jako Den učitelů v souvislosti s datem narození Jana Ámose Komenského, mezinárodně uznávaného, zvaného též učitelem národů. Myslím, že v současnosti by, pokud by byl důvod, nebyla možná exhumace jeho mrtvoly v Naardenu. Je-li pravda, že se mrtvoly v hrobech obrací, tak Ámos by musel být v souvislosti s tím, co se odehrává ve školství v jeho domovině už úplně rozmlácený na prach. Jistě tomu tak nebylo vždy. Byly doby, kdy povolání učitele – kantora patřilo k nejváženějším a lidé se na učitele jako na vzdělance a mnohého znalce obraceli s důvěrou o rady i v jiných problémech. Měl jsem co do činění s dětmi a mládeží prakticky po celý život. Proto jsem učitelům nikdy nezáviděl delší dovolenou – prázdniny a jejich práce jsem si velmi vážil. Z vlastních let učení a studií dodnes vzpomínám na řadu z nich s úctou a uznáním počínaje mým prvním učitelem v první třídě, panem Handlem, na škole v Rychnově nad Kněžnou. I dnes mám mezi svými přáteli řadu většinou už bývalých učitelů, kterých si vážím pro jejich vztah k dětem a pro výsledky jejich práce ve školách i v mimoškolní činnosti. Situace se však ve školství zejména v posledních třech desetiletích velmi změnila, a to katastrofálně.
Nějak jsem v éteru zaslechl záměr pana Babiše přidat státním zaměstnancům ve školství. V současnosti a právě v tomto okruhu státních zaměstnanců bych se rozhodně neunáhloval. Jak víme i z jiných oborů, např. justice, zvýšení platů i značné, kýžené výsledky nepřineslo. Odměňování bych řešil až v nějaké druhé fázi, podle toho, jak by se dařila a podařila fáze první. A tou by mělo být napravování současného a stále se horšícího stavu školství plodícího tupé nevzdělance.
Pravda, přiznávám bez mučení, že jsem rozhodně nakažen socialistickou zásadou odměňování - podle množství a kvality vykonané práce. Stručně řečeno podle výsledků práce pracovníka nebo pracovnice. Ano, vím, že se tato zásada ne vždy a všude dodržovala, ale já, pokud jsem byl v pozici mistra, vedoucího provozu, závodu (to byla většina mých produktivních let) atd., jsem se toho držel a odměňoval jsem lépe vždy ty lepší a nejlepší.
Podle zřetelných děsivých výsledků, které produkují různé školy, si rozhodně pracovníci ve školství – počínaje ministerstvem - většinově nezasluhují žádné vylepšení příjmů, resp. by měli mít příjmy kráceny, do nápravy stavu, jako pracovníci, když vyrobí zmetky nebo nekvalitní výrobky.
Zmetkovitý vzorek „úžasné" úrovně znalostí středoškoláků jsme nedávno publikovali.
Druhá věc je, že v poslední době (nejen v poslední) docházelo na školách k porušování zákonů, konkrétně školského zákona, který podle § 32 zakazuje politickou agitační činnost dětem i dospělým na všech úrovních škol. Zde by měli být činní vedoucí pracovníci škol - ředitelé. Pedagogy, kteří takové činnosti prováděli (víme, že ano, třeba takové gymnázium v České Lípě, že?) by měli okamžitě vyrazit. Předpokládám, že porušování zákona je jistě důvodem k okamžitému ukončení pracovního poměru. A pokud se týká studentů? Abychom si rozuměli, mám na mysli státní školy. Těm, kterým se nelíbí režim konkrétně v gesci ministerstva školství ČR, bych vyhodil, ať odejdou studovat na soukromé školy a studium si hradí.
Pak nám zbývají ještě žáci základních škol. V současnosti obíhá na sítích videoklip, na kterém dvě žákyně a jeden žák ze šesté třídy (věk 12 let) základní školy sv. Voršily hovoří do mikrofonu proti premiérovi Babišovi a prezidentu Zemanovi. Tady si nejsem úplně jist. Pokud provoz školy financuje svatá Voršila nebo nějaký její kámoš – kámoši, asi by šlo „jen" o trestnou činnost - zneužívání školních dětí k politickým cílům. Doufám, že zmíněná základní škola ze státního systému, proti kterému tak její žáci horlí, nedostává ani korunu. Pokud ano, měla by to vrátit. Zbývá ještě dodat, že ať ji financuje stát nebo nějaká svatá, měla by si k reprezentaci školy vybrat nějaké žáky, kteří mají lepší vyjadřovací schopnosti a zřetelně nejsou na propadnutí z češtiny. Nebo lepší nemají? Pokud to byl výkvět místních šestých tříd, ó hrůza, tak myslím, že ani svatá Voršila by to bez zdravotních problémů nepřežila a školy by se jistě zřekla.
Přidáváme další články na téma. Důvod: Podle známého – není žalobce – není soudce – by měli hlavně konat rodiče a bránit své děti proti politickému zneužívání podáváním trestních oznámení pro porušení zákona, ať už na osoby nebo školy.
A ještě jednou vzkaz panu Babišovi: S tím přidáváním se, pane Babiš opravdu neunáhlujte!
19. 3. 2018, Miroslav Starý, Mimoň
Skandál: Na organizování demonstrací proti Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi se nepřímo podílí Ministerstvo školství neznalostí školského zákona! Co napsalo naší čtenářce? Jak to vysvětlí ministr svému šéfovi?

Studenti jsou blbí jako tága, netuší nic o letech 1918, 1938, 1939, 1948 nebo 1968, ale hlavně že řvou něco o demokracii a ústavních hodnotách!
Redakce Aeronetu přináší nové zamyšlení pana Jiřího Bati, které se zabývá dnešní studentskou demonstrací, která proběhla na více jak 3 stovkách českých škol, převážně na gymnáziích. Nejprve mi však dovolte z pozice šéfredaktora reagovat na poslední událost, kterou si dovolím vložit před článek pana Bati. Ostře sledovaná akce #VyjdiVen má skandální dohru, protože na veřejnost se právě dostala neuvěřitelná informace přímo z ministerstva školství, která potvrzuje, jaký neuvěřitelný bordel panuje v tomto resortu, že jsme podali i podnět Hnutí ANO, aby poslalo na Ministerstvo školství hloubkovou kontrolu kvůli kompetentnosti jednotlivých zaměstnanců. K čemu došlo? Jedna z našich čtenářek, paní Lenka, zaslala na ministerstvo oficiální dotaz a žádost o vysvětlení, jak je možné, že školy tolerují zpolitizované studentské stávky, když jde o nezletilé osoby, za které škola nese zodpovědnost. A odpověď, která jí přišla z ministerstva, je vrcholem a výsměchem rodičům v celé České republice. Odpověď je totiž nejen mylná, ale dokonce zcela lživá a nepravdivá. Paní Lenka napsala na ministerstvo a nestačila se divit.
Ministerstvo školství je jeden velký bordel? Podívejte se, jak kancelář ministra nezná základní paragraf školského zákona. K popukání? Ne, k pláči!
Napsala jsem na ministerstvo svůj dotaz ohledně dneška a dostala tuto odpověď - zasíláme Vám stanovisko MŠMT k dnešní studentské stávce:
Žáci a studenti mají samozřejmě právo na vyjádření svého svobodného názoru. Dnešní stávku organizují studenti coby občanskou iniciativu a organizovat akce tohoto typu je právem každého občana České republiky.
S přáním klidného dne
—————————————————————-
Oddělení vnějších vztahů a komunikace
Kancelář ministra
cid:image001.jpg@01D1633F.887F5230
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1
bordel
Reakce ministerstva školství se stala rázem podnětem pro naší redakci, že věc jsme předali okamžitě dál a bude se jí zabývat Hnutí ANO a školský výbor parlamentu ČR. Odpověď z ministerstva paní Lence je totiž zcela lživá. Podle školského zákona smí studentské aktivity organizovat a účastnit se jich pouze plnoletí studenti podle § 21, odstavec 1, písmeno c, což v tomto případě vůbec nebyla pravda, zítra v pátek přinese redakce Aeronetu skandální svědectví dvou rodičů z Chomutova a Sokolova, kauzu budeme probírat zítra večer i na rádiu Svobodného vysílače CS. Organizátorem akce #VyjdiVen nejsou totiž studenti, ale jde o skupinu herců a pracovníků neziskového sektoru s politickou profilací. Podle školského zákona nesmí být nezletilé osoby zneužity k prosazování politických cílů na půdě školy, za asistence školy nebo pracovníků školy. Nezletilé osoby mohou v rámci studia pořádat pouze ne-politické a ne-agitační akce, a to pouze za asistence školy a za souhlasu rodičů, což v tomto případě akce #VyjdiVen nebylo splněno.
Podle názoru právní pomoci, na kterou jsme se obrátili jako redakce s dotazem na školský zákon, účastí nezletilých studentů na politické petiční akci neziskové organizace Milion Chvilek, z.s. v rámci studentské stávky #VyjdiVen došlo k porušení § 32 školského zákona, odstavec Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy. Redakce Aeronetu proto podala podnět k ustanovení vyšetřovací komise parlamentu České republiky, oslovili jsme skupinu poslanců, aby se zabývali porušováním školského zákona přímo samotným ministerstvem školství, které v rozporu se zákonem dezinformuje rodiče o právech nezletilých studentů, viz dotaz naší čtenářky a odpověď z ministerstva, která ukazuje na neznalost Školského zákona, nebo jde o úmysl a aktivní spoluúčast ministerstva na demonstracích proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi.
Ministerstvo nezná vlastní školský zákon, který striktně zakazuje politickou agitaci mezi studenty a na pozemcích škol
Rodiče mohou tudíž začít podávat trestní oznámení nejen na jednotlivé školy, které prokazatelné porušily školský zákon, pokud umožnily na svých pozemcích proběhnout politickou akci za účasti studentů, bez ohledu na jejich zletilost nebo nezletilost, podle § 32 to totiž nehraje roli, paragraf zakazuje politickou agitační činnost dětem i dospělým na všech úrovních škol, anebo školy uvolnily děti k účasti na politické akci mimo prostory školy, bez souhlasu rodičů nezletilých studentů, čímž pro změnu ohrozily bezpečnost dětí podle § 29 školského zákona a uvolnily děti ze školy bez vědomí a souhlasu rodičů k politické akci.
Anebo nastala třetí možnost, škola uvolnila děti k účasti na politické akci mimo prostory školy, ovšem za dozoru a asistence pedagogického sboru školy, čímž se podle školského zákona automaticky z takové události stala fakultativní akce pod dozorovým patronátem vzdělávacího ústavu, což je v případě politické petice v akci #VyjdiVen opět v rozporu se zmíněným § 32 školského zákona, protože pedagogové tak v přítomnosti nezletilých studentů napomáhali průběhu politické petice. A pokud se dokonce učitelé petice sami zúčastnili před zraky studentů, porušili tím zákon i v pracovně-právní rovině, nejen s ohledem na hrubé porušení § 32 školského zákona, ale i s ohledem na porušení pracovní kázně a zejména pracovní smlouvy učitele se školou. Učitelé se nesmí v pracovní době účastnit politických akcí.
Chtěl bych poprosit čtenáře Aeronetu, aby sdíleli tento i zítřejší článek na sociálních sítích a v emailech, a stejně tak, aby se obrátili na své poslance a vyzvali je k vyvolání poslanecké rozpravy na téma hrubého porušování apolitického statusu veřejných škol v rozporu s paragrafy školského zákona, a to i ze strany samotného ministerstva školství. Dnes pošle ředitel vaše dítě, bez vašeho souhlasu, před školu na politickou demonstraci, zítra ředitel pošle děti autobusem na politickou akci TOP09 nebo STAN přes půlku republiky, ale vy, jako rodiče, o tom nebudete vědět, pokud vám to děti samy neřeknou.
-VK-
Šéfredaktor AE News
Uvědomělost mladých? Nenechte se vysmát!
Dnes, čtvrtek 15. března 2018 se vyznačuje dvěma událostmi. První, že byla na území České republiky uskutečněna tzv. Stávka za demokracii a obranu ústavy, kterou původně v podobě výzvy sepsali „uvědomělí" studenti pražské DAMU a prostřednictvím Facebooku se rozšířila mezi studenty škol po celé republice. Několik hodin před zahájením akce byla potvrzena účast více než 300 škol. Akce se ne zcela náhodou, koná den poté, co do ulic vyšli demonstranti vyjádřit svůj nesouhlas s chováním prezidenta Miloše Zemana a jiných politiků.
Pokud chtěli studenti čtvrteční akci podpořit jménem školy, musí mít vždy souhlas od jejího vedení. Nic proti rádoby uvědomělosti mladých lidí, jenže v tomto případě to má několik faktických „háčků". První je, že aniž mladé lidi budeme diskriminovat, je problém považovat mládež za uvědomělou jen proto, že několik možná skutečně mimořádně uvědomělých mladých lidí vyvolá akci, kterou strhne další masy mladých lidí, v tomto případě studentů vysokých a středních škol i učilišť, které bychom měli brát či chápat jako uvědomělé mladé lidi, kteří v rámci svého uvědomění „ví, zač je toho loket". Nechť mi prominou, ale ví „kulové".
Nedávno byla prostřednictví ČT uskutečněna malá „sonda do študákovy duše", jak by asi řekl básník, jinými slovy sonda o všeobecných znalostech naší mládeže. Při jejich odpovědích na mne šly mrákoty. Na otázky, jako např. co ví o letech 1918, 1938, 1948 a 1968 nikdo neodpověděl na 100%, na otázku, zda znají všechny prezidenty ČR od vzniku Československa, byly odpovědi sotva na 80%, na otázku, zda ví kdo byl Jan Masaryk, Alexandr Dubček nebo M. R. Štefánik, zůstali dotázaní studenti s otevřenými ústy, nevěděli. Skutečně „neskutečné", jak je naše mládež „vzdělaná", jak zná historické události státu, významné osobnosti a jiné skutečnosti, které by jako absolventi nejen základních, ale i středních, natož vysokých škol měli zcela jistě znát. Ovšem za předpokladu, že jsou tyto záležitosti předmětem výuky, tedy zda se o nich učí, jestli samotní učitelé mají vůbec zájem jim tyto skutečnosti a informace zprostředkovávat.
Je-li naše mládež na úrovni studentů takto vzdělaná, má-li znalosti na úrovni, kterou prokázali při zmíněné sondě, pak není pochyb o tom, jak také asi budou „uvědomělí" a znalí naší současné politické problematiky. Organizátorům akce je naprosto lhostejné, nakolik jejich spolužáci chápou politickou situaci a cíle, které oni sami sledují, oni si splní zadaný úkol, mládež byla vtažena do nečisté hry s osudem společnosti a tím bylo předem stanoveného cíle dosaženo.
Co je na tom však pozoruhodné, že akce byla vyvolána na den 15. března, tedy den, který se stal v historii našeho národa dnem osudným. Připomínáme si 79 let ode dne, kdy bylo definitivně pokořeno Československo, neboť dne 15. března 1939 nacistické jednotky obsadily celou zemi. Otázka je, zda si toto výročí mladí lidé, kteří právě dnes, 15. března, vyšli do ulic „ vyzvat ústavní představitele České republiky, jmenovitě prezidenta České republiky, premiéra České republiky a také Parlament České republiky k obraně ústavních a společenských zvyklostí a hodnot", zda si jsou vůbec vědomi tohoto pro český národ významného dne. I zde je na místě otázka, zda a jaké má o těchto událostech naše mládež a studenti vůbec nějaké vědomosti, zda jsou s těmito událostmi prostřednictvím učitelů seznamováni, protože teprve znalost historie a dějiny své země, svého státu, republiky činí člověka uvědomělým, schopného se orientovat v politice a problémech státu.
Byla-li řeč o učitelích a pedagogických pracovnících, jde i na jejich adresu výtka, Jsou skutečně těmi, kteří poctivě a pravdivě učí žáky a studenty dějiny našeho národa, naši skutečnou bohatou historii? Jak dokazují zjištěné (ne)znalosti, je na místě pochybnost, že je ze strany učitelů těmto záležitostem ve výuce věnována dostatečná pozornost. Není od věci také připomenout, že učitelé a pedagogičtí pracovníci stále vznáší požadavky na zvyšování platů, ale naskytne-li se příležitost, jako např. ta dnešní se stávkou studentů, pak si klidně, svévolně (připusťme, že se souhlasem vedení školy, což na věci nic nemění) dovolí zrušit vyučování, tedy dobu, za kterou jsou placeni. Jde sice údajně jen o půl hodinu, ale jak se v informacích praví, akce bude probíhat a tedy pokračovat i po skončení půlhodinové „stávky". Kde je záruka, že se studenti vrátí na případné odpolední vyučování? Kde je vůbec nějaká odpovědnost nejen učitelů ale hlavně těch, kteří k této akci dali souhlas? Akci, kterou vyvolali studenti, akci, které se podvolili stovky škol, jejich vedoucí a pedagogičtí pracovníci? To už budou poslouchat či akceptovat kdejakou výzvu kohokoliv, když bude nějak politicky motivovaná a jimi akceptovatelná? Studenti dnes s velkou slávou, s nemalou pozorností médií „stávkují" za obranu ústavních a společenských zvyklostí a hodnot. Sami a nutno podotknout včetně vedení (zainteresovaných) škol a jejich učitelů, jisté společenské a výchovné pravidla, zvyklosti a hodnoty znehodnocují, pošlapávají, dehonestují. Není potom studentská akce kontraproduktivní, není to protimluv? Co na to ministerstvo školství?
Jiří B a ť a, 15. března 2018
https://aeronet.cz/news/skandal-na-organizovani-demonstraci-proti-milosi-zemanovi-a-andreji-babisovi-se-neprimo-podili-ministerstvo-skolstvi-neznalosti-skolskeho-zakona-co-napsalo-nasi-ctenarce-jak-to-vysvetli-ministr/
(K médiím: jsou i taková (Č. rozhlas i regonální), která zveřejňují výsledky srovnávání politických aktivit škol a podobné soutěžení, simulace voleb apod. podporují a dělají jim propagaci – pozn. RSP).

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473