BUDOUCNOST TONE V MLHÁCH?!

Slabina moralizování

   Bylo by fajn, pokud by pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí. Problém je v tom, že stane-li se z tohoto prostinkého sloganu politické heslo, vede to k rozdělení společnosti. Ti, kdo se začnou považovat za vtělené Dobro, budou ve všech ostatních vidět jen ztělesnění Zla.

   Ve skutečnosti je politika soupeřením odlišných zájmů. Různých skupinových zájmů je ve společnosti velké množství a demokracie má sloužit k tomu, aby jejich reprezentanti mohli navzájem soupeřit bez použití násilí.

   Morální soudy mají binární charakter. Jednoznačně dělí celý svět a všechny lidi na neposkvrněné anděly a na nenapravitelné čerty. Odlišné zájmy mnoha stran lze po trpělivém vyjednávání tak či onak sladit. Mezi dobrem a zlem však nemůže existovat žádný kompromis. Buď slavně zvítězí andělé a společnost bude spasena, anebo podvodem vyhrají čerti a všichni budeme zatraceni.

   Nedávné prezidentské volby opět tonuly v tekutých píscích moralizování. Jestliže jeden z uchazečů o funkci nejvyšší postaví celou svoji kampaň na tom, že je slušný, pak je jakákoliv debata o nějakých zájmech země odsunuta na vedlejší kolej jako něco zcela podružného.  

   Po věcné stránce je samozřejmě nesmysl kandidovat pod praporem slušnosti. Slušnost je podobně jako čistotnost, pořádkumilovnost či používání kapesníku samozřejmostí, o které se nediskutuje. Dělat ze slušnosti nějakou zásluhu je přinejmenším nevkusné. A požadovat kvůli slušnosti dokonce nejvyšší funkci ve státě, to už je vyloženě neslušné.

   Vůbec nejde o to, že Miloš Zeman se občas vyjádří způsobem, ke kterému mu nelze gratulovat. Jde o to, že pokud se celá volba prezentuje jako souboj morálního dobra se zlem, potom jsou jako neslušní odsouzeni všichni ti, kterým vyzyvatel Miloše Zemana neučaroval.

   Hlasatelé nejvyšších morálních zásad pak začnou třeba počítat, kolik voličů musí ještě zemřít, aby slušnost slavně zvítězila.

Tak se zamyslel sociolog J. Keller.

Dodat by bylo možno snad už jen: pokud ještě nějaké volby budou. Hodnocení dění na současné politické scéně se stává pro normálně myslícího člověka zcela nepochopitelným, a proto nemožným. Něco na způsob: bacil kreténismu zasáhl plošně politickou scénu a dosahuje zvolna úrovně zkázonosné epidemie. Počínání členů politických stran měřeno jen jejich hlavními sněmy a orgány se zcela vymyká všemu, co lze i s notnou dávkou tolerance považovat za normální.

Část ČSSD vyzývala k volbě protinárodního Drahoše, pohrdajícího obyčejnými lidmi - lůzou. V Babišově ANO se zase některým nepozdává Okamurova SPD jako možný koaliční partner, jako by bylo vhodných partnerů nadbytek. Nehledě na to, že jeden nezdar se sestavením vlády má už ANO za sebou, do druhého by nemusela zase tak spěchat.

Dvě strany mají před sjezdy. Dle stupidních vyjádření některých politiků lze zde sotva čekat nějaké změny k lepšímu, i když, rádi bychom se nechali příjemně překvapit. Bude ČSSD, která už byla v koalici s modrými ptáky i potomky klerofašistů, jakož i kamarády sudetoněmeckého landsmanšaftu, podporovat hnutí ANO, které je programově lidu obecnému přijatelnější (jak ukázaly volby)? Zatím to vypadá, že tam stále nevědí, čí vlastně jsou.

Podobně to bude i v KSČM. Pan Filip se dokáže postarat o to, aby i nadále setrval v čele hrobařů své strany. Zaskví se jistě jako státotvorný podporovatel volebně vítězné strany a zachránce při stavování vlády. Že tak činí jen pro své soukromokapitalistické zájmy, vyprávět jistě nebude. A nakonec: jemu už o nic přece nejde, nahrabáno má dost.

Situace nejspíš vyhovuje různým odborníkům – politologům. Protože v této oblasti je možné asi už úplně všechno a nic není vyloučeno, může se za odborníka v této oblasti úspěšně vydávat i kdejaký blbec. Na své si mohou přijít i hvězdopravci, kartářky a vědmy s pomocí křišťálové koule.

Smutné na tom je, že normálním myslícím tvorům s přibývajícími lety po velkém listopadovém podvodu se postupně vytrácejí naděje na změnu k lepšímu a narůstají obavy z možného horšího až mnohem horšího.

14. 2. 2018, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473