FRANTIŠEK SE NEPODAŘIL...

Skandální vyznamenání od Františka

Lilianne Ploumenová, bývalá nizozemská ministryně, obdržela od papeže Františka titul komandéra Papežského řádu sv. Řehoře Velikého.

Ploumenová je mimořádně aktivní v prosazování potratů a homosexualismu. Za toto dostala už mnoho vyznamenání. Skandálním je, že František ji rovněž ocenil vysokým papežským vyznamenáním! Tím veřejně schválil potraty a homosexualismus.

František prosazuje nejen islamizaci, ale i jiné prostředky k redukci lidstva dle plánů NWO. Je třeba vědět, že dle věroučné buly Pavla IV. je jako heretik vyobcován z církve a všechno, co koná, je neplatné. Katolík, který poslouchá veřejného heretika, stahuje na sebe prokletí dle Gal 1, 8 - 9.

Činnost pseudopapeže Františka je kopáním hrobu nejen pro katolickou církev, ale i pro křesťanské národy.

Byzantský katolický patriarchát

5. 2. 2018

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473