DRAHOŠ - VĚDEC?

V jistém rozhovoru se vyjádřil J. Drahoš, že má asi dvacet patentů a jako jediný konkrétní případ uvedl mikrovlnnou sušičku papíru použitelnou např. k sušení knih po povodních. K tomu uvádíme níže uvedené vyjádření:

„Vážení,

nechtěl jsem se veřejně vyjadřovat k roli prof. Drahoše při sušení knih, níže uvedené vyjádření se ovšem dotýká nejen mé osoby, ale i dalších spolupracovníků, se kterými se nám nakonec přes řadu potíží a velký nedostatek financí podařilo technologii sušení realizovat.

Je pravda, že se prof. Drahoš pokusil do vývoje technologie vstoupit, tenkrát jsem se ostatně o jeho existenci dozvěděl. Při schůzce, na které se rozhodovalo o technologii sušení, si nám postěžoval pracovník firmy Radan, s. r. o., že prof. Drahoš okopíroval jejich průmyslově chráněný vzor mikrovlnné sušičky a pokusil se ji prohlásit za svoji mikrovlnnou sušičku určenou speciálně na sušení knih.

Použití mikrovln bylo zavrženo nikoli kvůli nějakým mafiím, ale prostě proto, že tímto způsobem není možné zajistit správný průběh lyofilizace, při kterém je kniha udržována při teplotě -7°C, neboť je nutné zamezit rozmrznutí vody v knize a veškerá voda musí vysublimovat. Dielektrické sušení bylo zavrženo z finančních důvodů: jen zdroj napětí potřebné frekvence byl podstatně dražší, než celkové finance na projekt.

Na celkové koncepci výsledného odporového sušení jsem se podílel já, Ing. Michal Šváb, strojařské problémy řešil Václav Kohout a konečnou realizaci provedla firma Hacker. Nízký rozpočet nás donutil vyvinout vlastní nízkonákladové regulátory teploty umožňující pracovat ve vakuu a jen díky velkému nasazení zúčastněných se podařilo vakuovou komoru pro sušení knih realizovat.

Nařčení ze „sušárenské "mafie"“ se mě jako koordinátora vývoje úspěšné technologie osobně dotýká a navíc poškozuje dobré jméno mých tehdejších spolupracovníků, se kterými jsme za velmi malé peníze víceméně z úcty k ohroženým kulturním hodnotám strávili rok usilovnou prací na vývoji unikátního prototypu.

Jsem ochoten veřejně diskutovat s prof. Drahošem o nepoužitelnosti mikrovlnného sušení knih v tehdejší situaci. Nyní ovšem žádám od prof. Drahoše omluvu a uvedení skutečností na pravou míru.

Myslel jsem, že tehdejší pokus prof. Drahoše vmísit se do našeho týmu (přičemž problematice elektrotepelné techniky evidentně dostatečně nerozumí) byl ojedinělý exces. Nyní však po publikování jeho lží a nařčení začínám nabývat dojmu, že takové postupy byly podstatou jeho publikačních úspěchů.

Doc. Dr. Ing. Jan Kyncl“

/autor přednáší elektrotepelnou techniku na ČVUT FEL v Praze/

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473