PIRÁTI V PARLAMENTU ČR?

Pokud jste mohli vidět a slyšet předáka Pirátské strany navozujícího zjevem i projevem dojem absolventa školy, které se dříve říkalo „pomocná“, asi vám, pokud patříte mezi myslící a uvažující (bohužel stále se zmenšující) část občanů přišlo divné,

jak se taková individua ze strany s asi 600 členy mohla dostat do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, když už snad jeden z nich byl zvolen i do Senátu (čímž se stala česká pirátská strana první z pirátských stran v různých zemích, která má zastoupení v Parlamentu). Odpověď hledejme v hlouposti, neinformovanosti a manipulovatelnosti voličů, ale třeba i níže: 

PIRÁTI V PARLAMENTU

nela

Uvedu zásadní důvody, proč se Piráti dostali do Parlamentu. Prvním důvodem je skutečnost, že se jedná o nadnárodní organizaci řízenou americkou administrativou za účelem likvidace české, potažmo evropské, populace. Piráti jsou „Sörösova mládež“. Cílem je zničit celou jednu generaci tak, aby byl definitivně dokonán plán likvidace bílé inteligentní populace tak, jak se tomu děje ve všech státech Evropské Unie. Dalším zásadním důvodem je to, že jejich hra na anarchii je velmi populární pro mládež. Ostatně všichni jsme byli ve věku, kdy po nás rodiče požadovali poslušnost, sebereflexi, zodpovědnost, aby z nás vychovali osobnosti schopné obstát v dnešním světě, obhájit a docílit svých zájmů jakožto samostatný jedinec. Je naprosto přirozené, že se mládež bouří proti všemu, včetně systému a toho Piráti plně využívají ve svůj prospěch. A to je manipulace pro své zvrácené cíle. Jejich hlavním zájmem je zdegenerovat děti a mládež tak, aby pomoci tórované anarchie vyrostli v nesamostatně uvažující a rozhodující agresivní idioty. Dalším důvodem, proč se přes zfalšované nelegitimní volby dostali Piráti do Parlamentu je řízená invaze muslimů do Evropy, což Piráti plně podporují a za což jsou financování z nejvyšších politických kruhů zájmových skupin, jejichž cílem je likvidace bílé rasy v Evropě a degenerace hnědé rasy, která má, jak oni říkají promícháním neboli obohacením bílé a černé rasy vzniknout. Jasným důkazem je veřejná podpora hnutí ANTIFA. Pirátské strany jednotlivých zemí Evropy včetně českých Pirátů zastřešuje a koordinuje Mezinárodní pirátská strana (Pirátská Internacionála). Jedná se o „levicovou“ (znovu poukazujeme na užívání dnes zcela matoucího pojmu „levicový“) mezinárodní organizaci a prezidentem této Mezinárodní pirátské strany (Pirátské Internacionály) – té nadnárodní pirátské organizace je muslim Guillaume Saouli. A pak jeden z nejvyšších skautů – generální tajemník světové organizace skautů World organization of the Scout Movement (WOSM) je Ahmad Alhendawi. Už vám dochází kdo a za jakým účelem byl dosazen do Parlamentu?

Nela Lisková, Rada Národní Domobrany ČR

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473