ZBYTEČNÉ REFERENDUM V MIMONI

MIMOŇOVÉ ZASE ŘÁDÍ?

I když se zbytečného referenda v Mimoni nehodlám účastnit, čekal jsem, že podobně jako hlasovací lístky k volbám dostaneme domů otázku, na kterou by občané, kteří se referenda zúčastní, měli odpovídat ANO nebo NE.

Měl by se o to postarat asi městský úřad, jestliže referendum vyhlásilo město.

Dnes jsme dostali do schránky leták podepsaný několika občany Mimoně.

Leták vyzývá občany Mimoně, aby řekli NE průtahu Mimoní, když je snad každému (mně tedy zcela jistě) jasné, že žádný průtah Mimoní se dělat nebude. Leták obsahuje i položenou otázku: „Chcete, aby těžká nákladní doprava po zřízení tzv. vnitřního průtahu natrvalo projížděla centrem Mimoně?“

Otázku jsem si přečetl snad třikrát, ale nepochopil jsem její smysl ani bych nedokázal na ni odpovědět, i kdybych chtěl.

Dnes, v době, kdy se už od počátku roku 2017 řeší původně plánovaný velký obchvat Mimoně, se jiné řešení ukazuje jako zbytečné a snad to všichni tak chápeme. Referendum o něčem, co se nebude dělat je nesmysl. Otázka, pokud bude položena v podobě, jako na letáku je druhým nesmyslem.

Konstatuji, že těžká nákladní doprava projíždí centrem Mimoně dnes. Mírovou ulicí jedním směrem a Malou ulicí opačným směrem. To, čemu říkají autoři letáku průtah, bylo diskutováno v několika variantách a v minulých letech jako nouzové řešení v situaci, protože bylo zřejmé, že se nebude dělat velký obchvat, a bylo třeba odklonit těžkou nákladní dopravu z centra města.

V situaci, kdy se už začal řešit velký obchvat Mimoně, čemuž jistě všichni dávají přednost, jsou diskuze o přeložce dopravy v jakékoli variantě zbytečné a také si troufám tvrdit, že už se ani žádné nevedou.

Tím se stalo referendum, které iniciovali odpůrci přeložky zcela zbytečným. Odůvodnění, že se dělá referendum, protože jsme to občanům slíbili, se zdá být v zemi, kde se sliby spíš neplní hodným ocenění, to je ale asi tak všechno. Za zbytečné peníze, které bude referendum stát z městského rozpočtu, by se dalo udělat snad i něco pro město potřebnějšího.

V Mimoni 18. 10. 2017, Miroslav Starý

Dodatek 19. 10. 2017: Dopoledne jsem slyšel agitku pana Krále na některé rozhlasové stanici k účasti v referendu, kterou redaktorka zakončila poznámkou, že protože se pracuje na obchvatu Mimoně, vedení města se už problémem přeložky nezabývá. Takže zbytečnost akce i agitace pro ni je zřejmá. K záležitosti samé bych poznamenal, že by v referendu měla být položena přesná otázka bez možnosti různých výkladů. To uvedená otázka jasně nesplňuje. Pod pojmem "centrum města" si každý, jak je patrné, může představit něco úplně jiného. Předmět rozhodování tedy není jasně a nepochybně vymezen. Nechci předjímat výsledek, který bude zřejmě k ničemu, ale myslím, že i v kladném případě, kdyby někdo zpochybnil "referendum" pro špatně zadanou otázku nebo zmatenost pojmů, nepochybně by uspěl. M. Starý

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473