PŘEDVOLEBNÍ ANDĚLSKÝ BÁL?

Léto končí a zuřivost tvrdého předvolebního zápasu nabírá „grády“, neboť než se občane naděješ, bude tu druhá třetina října a s ní i volby do Sněmovny.

Řekl bych ale, že „zápas“ nebo jiný sportovní termín se k volbám zcela nehodí. Mnozí si stále představujeme pod sportovním soupeřením hru podle pravidel, rovně, čestně, v duchu fair play. Přestože Ústava ČR a její zákony hovoří o rovnosti, ve volbách a jejich přípravě žádná rovnost neplatí. Možná by se slušelo dodat, že kdo chce být rovný nebo rovnější, musí si tu rovnost hodně zaplatit. Ve společnosti, ve které se majetková nerovnost stále více prohlubuje, jsou tím veškeré proklamace, byť v podobě ústavy a zákonů, popřeny.

Kromě nerovných voleb tu zcela chybí čestnost, přímost, pravdivost. Na to, že příprava na volby měla začít zpovědí těch, kteří dosud vládli, zhodnocením kam jsme se posunuli nebo sesunuli a proč, už dnes sotva kdo pomyslí. Nejméně ti, kteří by měli „skládat účty“. Ti naopak voličům drze tvrdí, jakých úspěchů bylo dosaženo. V době, kdy mnohé jevy jsou ve virtuální podobě, aniž by byly podloženy skutečností (např. ekonomika) je to celkem jednoduché, stejně jako je jednoduché stále více nevědomému obyvatelstvu o tomto stavu předkládat fantasmagorické rozbory a „odborná“ zdůvodnění řadou podvodníků, kteří se díky nevědomosti lidí takovými bláboly velmi úspěšně živí.

A co dosavadní poslanci PSP ČR? Poslance by bylo možno po zkušenostech definovat jako zvláštní poddruh zvěře. Poddruh proto, že velmi často nedosahují kvalit zvěře. Přestože se dost zvířecích pojmenování užívá jako nadávky, nezdá se, že by kterékoli z nich bylo možno přiřadit k osobám poslanců, aniž byste se dopustili urážky příslušného zvířete. Řadíme je tedy níže – poddruh zvěře s názvem poslanec.

Poslanci, z kterých by celá řada zasluhovala potrestání za špatně odváděnou práci – špatné a ne vždy k lepšímu stále opravované zákony – ať už vězení nebo tělesné tresty. Ti se ale před volbami mění před našima očima doslova v anděly, někteří se snaží snad až o svatozář. Takže „houby s octem“ předvolební boj! Andělský bál: Archandělé Sobotka a Zaorálek, anděl Bělobrádek, anděl Mackovík a další „andílci“! Hromadně se pokoušejí rozzářit ještě více své svatozáře ještě nějakým tím zákonem (zvýšení minimální mzdy) nebo aspoň jeho příslibem. Individuálně se předvádějí v tom nejlepším světle. O negativech mlčí, přehánějí a andělské klady, vysílají k nám andělská poselství. Abychom byli názorní, sáhněme po konkrétním příkladu nám z nejznámějších.

Pan poslanec Mackovík, kterého mohou voliči v našem kraji vidět vesměs jen jednou do roka, jak na 1. Máje odmektává připravený projev, který stejně nikdo neposlouchá, jistě nebude v této době opakovat své výroky - pohrdání řadovými, podle něj zcela nepotřebnými členy KSČM. Stejně tak se nebude představovat jako doručovatel státních peněz do kapsičky zřejmě sociálně slabé liberecké psychopatky. Jistě nebude mluvit o tom, že, protože se jako doručovatel státních peněz osvědčil, má „posychrované“ první místo na kandidátce a tím i možnost pokračovat v doručovatelské „práci“ a sociální podpoře strádající slečně i po blížících se volbách. To přece ale nemůže voličům vyprávět. Bude tedy vystupovat jako záchranář. Záchranáři jsou už z podstaty své činnosti obdivuhodní kladní hrdinové a obětavci. Nevědomé pak asi ani nenapadne, že i záchranář může být morálně pěkný zmetek a vypočítavý kariérista, který stále „počítá, co mu to vynese“ (árie Kecala z prodané nevěsty) a zřejmě jím byl vždy v souladu se známým výrokem Karla Čapka, že člověk se v podstatě nemění.

V tomto případě, stejně jako v jiných je třeba se dívat na sebepředvádění kohokoli s nedůvěrou. Hodnotit kohokoli může jen a jedině někdo jiný a jiní. Pro mě má třeba větší vypovídací hodnotu než televizní předváděcí demagogie, když slyšíc jméno poslance za KSČM v našem okrese funkcionář KSČM v témže okrese pronese nepublikovatelnou nadávku a odplivne si.

V Mimoni 27. 8. 2017, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473