SCHWARZENBERGŮV NÁHRADNÍK?

Drahoš pohrdá Ústavou a ještě se tím chlubí. Ústavní právník je zděšen.

2. 7. 2017

Právník Zdeněk Koudelka se na svém blogu na serveru Aktuálně.cz zamyslel nad slovy prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše, jenž v minulých dnech prohlásil, že by nejmenoval vládu, která by se opírala o komunisty. Stejně tak Drahoš uvedl, že by nevyhlásil referendum o vystoupení z Evropské unie.

Koudelka konstatuje, že v případě jmenování vlády prezident rozhoduje, a tak je otázka, jak dlouho by vedl spor s většinou sněmovny, která by jiné vládě odmítala dát důvěru. Daleko větší problém však vidí v Drahošových slovech ohledně nevyhlášení referenda o EU. Zde varuje dokonce před tím, že by Drahoš mohl svým krokem porušit ústavu.

Celostátní referendum stanoví ústavní zákon. Vůči němu nemůže prezident uplatnit veto a lze jej vyhlásit i bez jeho podpisu. Referendum se koná, nastanou-li podmínky stanovené ústavním zákonem. Iniciátorem obvykle je parlamentní komora nebo petice určeného počtu občanů. Prezident bývá pověřen kontrolou tohoto procesu,“ konstatuje Koudelka. Podle jeho názoru, jsou-li splněny podmínky pro vyhlášení referenda, není možné, aby jej prezident znemožnil. 

Z hlediska politického pak vnímá Koudelka Drahošův výrok jako pohrdání právy občanů, aby v referendu rozhodovali o vážných otázkách veřejného zájmu. 

„Jestliže lid mohl rozhodnout o vstupu do Evropské unie, je demokraticky způsobilý rozhodnout o výstupu z tohoto útvaru. Žádná říše není věčná. Nebyla to Říše římská, habsburská, třetí říše a ani Sovětský svaz. Věčná nebude ani Evropská unie. Každý evropský stát se může ucházet o členství a každý člen může vystoupit. Je logické schválit akt o vystoupení obdobně jako o vstupu, což u nás bylo referendem,“ zmínil Koudelka s velkou kritikou profesora Drahoše. 

„Kandidát na prezidenta, který jím ještě není, již oznamuje, jak bude ústavu ignorovat,“ zakončil.

Co byste asi tak mohli čekat od náhradníka za Schwarzenberga? Pozn. RSP

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473