KŘIVOLAKÉ CESTY SPRAVEDLNOSTI

Kdo pracuje v nebezpečném provozu, musí mít stále na paměti, že jeho nepozornost a nedbalost může mít za následek zranění lidí nebo dokonce jejich smrt, nehledě na škody hmotné. Žádnou ostražitost a předvídavost však neprokazují někteří vedoucí pracovníci stavební firmy Bögel a Krýsl. Pracovali zhruba před devíti lety na železnici ve Studénce a měli za úkol přemístit železobetonovou mostovku přes kolejiště. Ta vážila kolem 600 tun a byla to nepochybně nebezpečná práce. První pokus se nezdařil, a když po opravách posuvného lože za dva dny v práci pokračovali, zřítila se celá mostovka na kolejiště a za prá vteřin do ní narazil mezinárodní rychlík jedoucí z Krakova do Prahy. Jeho strojvedoucí sice rychlost vlaku stačil snížit asi na 90 km za hodinu, ale i tak byly následky nárazu tragické. Osm cestujících přišlo o život a kolem stovky jich bylo zraněno. Někteří budou mít následky do konce života. Mladík, v té době osmnáctiletý, přišel např. o obě nohy. Hmotná škoda nebyla dosud přesně vyčíslena, ale je mnohamilionová.

Každý by právem očekával důkladné vyšetření případu a přísné potrestání viníků. Jenže by se mýlil. Ani po devíti letech se neví, kdo si trest zaslouží, a proto nikdo dosud potrestán nebyl. Obžalováno bylo 10 osob, ale soud nepokročil dál, než k dalšímu šetření. Ve věci se vyjadřují mnozí odborníci jako znalci, ale pořád to nestačí. Soud stále nevěděl, komu věřit. Proto je v současnosti případ na dopravní fakultě Pardubické univerzity, která má posoudit, co vlastně vedlo k pádu mostovky pod jedoucí rychlík.

Znalci povedou dál mezi sebou válku o příčinách této hrůzy. Zůstane však faktem, že vinen je každý z řídících pracovníků firmy, který musel vědět, že konají nebezpečnou práci, a proto nelze nic riskovat. Nezbytné proto bylo, aby po čas přesunu tělesa mostovky nad kolejištěm nesměly tudy projíždět vlaky, případně měly jet pomalu, aby v případě nutnosti mohly okamžitě zastavit. Nic takového ovšem žádný z vedoucích pracovníků firmy nezařídil a tak došlo ke katastrofě, k mrtvým a zraněným cestujícím.

Proces se dále povleče, advokáti obžalovaných budou předkládat další posudky svých odborníků a soud si s tím nebude vědět rady. Je to už osvědčený způsob, jak prodlužovat trestní řízení před soudem. Zatím proti této praktice není účinný lék. Advokátům tento „nástroj“ dali do rukou poslanci parlamentu, aniž tušili, co přinese. Měli by si všimnout zvláště tohoto případu, který má ještě jedno nepěkné pokračování:

Za šest let, 4. 9. 2014, tatáž firma pracovala ve Vilémově u Chotěboře na přípravě demolice silničního mostu. Její techničtí vedoucí pracovníci vedli stavební práce takovým způsobem, že se most předčasně zřítil a čtyři dělníci při tom zahynuli, jeden byl zraněn. Obžalobu proti řadě odpovědných osob začal v květnu 2017 projednávat soud v Havlíčkově Brodě, ale už při prvním stání se věc odložila na neurčito. Obžalovaní svádějí vinu na projektanta a tak asi přijdou na řadu další a další znalci. Správná taktika už byla vyzkoušena na případu Studénka.

Josef Umlauf, Chrudim

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473