ODPOVÍDÁME NA DOTAZY ČTENÁŘŮ

CO JE ALIANCE NÁRODNÍCH SIL (ANS)?!

Protože jsme obdrželi více dotazů od občanů na téma, co je to vlastně za subjekt – to ANS, uvádíme:

Je to vlastenecké seskupení více spolků, které vzniklo po ročních jednáních malých neparlamentních skupin a stran s cíle najít společnou řeč a společný program. Předsedkyní je PhDr. Vladimíra Vítová, PhD., která je předsedkyní Českého mírového fóra. Spolupracujícími subjekty jsou např. KČP, SBČS, Vojáci proti válce, Jihočeská růže a další.

Roční jednání byla uzavřena v únoru 2017, kde se ti, kteří vytrvali a nevolili jinou cestu, dohodli na názvu uskupení ALIANCE NÁRODNÍCH SIL (ANS) a tomto základním programu:

Základním program Aliance Národních 3x ANO a 3x NE:

1. ANO míru! Prosazovat mírovou mezinárodní politiku ČR - nedopustit, abychom byli zataženi do války!

2. ANO vystoupení z EU a z NATO.

3. ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, zrušení církevních restitucí. 

1. NE ilegální imigraci - likvidace neziskových organizací, financovaných ze zahraničí.

2. NE exekucím, které devastují lidské životy, a novodobému otrokářství nadnárodních firem.

3. NE rušení dekretů prezidenta Beneše.

S tímto programem naprosto souhlasíme. Proto se stala Severočeská pravda, oslovená v březnu 2017 tímto uskupením, spolupracujícím médiem, uveřejňovala a uveřejňuje stanoviska ANS k různým společenským problémům.

Pro zájemce uvádíme, že jsme na stránkách www.severoceskapravda.cz uveřejnili v oddíle Informace:

Od ALIANCE NS – provolání k občanům ČR

Prohlášení světové rady míru

PROGRAM ANS (1)

Co by měl vědět Filip i vy, občané

Na www.severoceskapravda.cz v oddíle Radíme si a pomáháme:

PROGRAM ANS (2)

PROGRAM ANS (3)

PROGRAM ANS (4)

PROGRAM ANS (5)

PROGRAM ANS (6)

PROGRAM ANS (7)

Doporučujeme si přečíst na www.severoceskapravda.cz v oddíle Hrátky s občany:

Analýzu ANS pod názvem Strany nazývající se samy opozičními aneb Dívejte se a plačte!

Doporučujeme nadále, abyste z důvodu získávání pravdivé informovanosti, na základě které si teprve můžete udělat vlastní obraz o skutečném dění a jeho podstatách, sledovali pravidelně naše stránky www.severoceskapravda.cz!

V Mimoni dne 18. 4. 2017, za RSP M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473