O POTŘEBĚ PODPORY "EXTRÉMISMU"

Doba je složitá, orientovat se v ní není jednoduché. Máme mnoho zdrojů informací a poznatků. Myslím, že jich je až příliš. Život by neměl ale být o vysedávání u počítače a vyhledávání informací nebo zajímavostí, hlavně ne těch bulvárních. „Kdo s kým a co a kdo s kým už nic a zase s někým jiným, …“. To mě opravdu nezajímá. Bavit se tím, stejně jako různými dalšími „senzacemi“, neštěstími a zločiny, jsou kratochvíle velmi podivné. Aspoň pro mě zcela jistě.

 

Vyhledával bych spíše informace a jejich zdroje, které jsou dostatečně seriozní a přinášejí potřebné celkem objektivní vědomosti a poučení. Z toho mi potom vyjde, že nebudu ztrácet čas informačními kanály, u kterých zjistím nespolehlivost informací, nedostatek objektivity, slušnosti a pravdy.

A tak vynechávám různé noviny, také „bártonoviny“, které si vyhlídl jistý pan Chot z České Lípy, jako prostor k neopodstatněnému, ale pro něj asi potřebnému vynášení vlastní osobnosti a „zásluh“ Protože i zde platí také ona moudrost, že „samochvála smrdí“, načichnou potom celé noviny.

I když některé noviny nesleduji, protože mě zklamaly nebo jejich informace jsou pro mě bezcenné, stává se, že i v těchto bezobsažných a málo cenných „plkaninách“ se občas objeví něco, o čem si někteří myslí, že bychom to měli také vědět. Jejich prostřednictvím se to potom i dozvím.

Tak se snad údajně stalo, že jsme já a můj redakční spolupracovník byli kýmsi pojmenováni a označkováni jako extrémisté. Musím říci, že se mě to nijak nedotklo a svým způsobem bych mohl autorovi titulu, kterým nás označil, dát i za pravdu. Ovšem pravdu velmi smutnou. V současné společnosti i mediálním světě, kde lež stíhá lež, pomluva pomluvu, oblbování je následováno dalším oblbováním, lidé, kteří se snaží věci a jevy pojmenovat pravými jmény a šířit pravdivé informace, mohou být opravdu označováni jako extrémisté, protože se vymykají a vyčleňují z vrstvy lhářů, informačních „nul“ a zločinců.

Po tomto konstatování by měly následovat otázky: Je ve společnosti, ve které šíření pravdy je extrémem, všechno v pořádku? Je to tak právně? Vyhovuje vám takový stav? Není třeba to změnit? Není potřeba takový „extrémizmus“ naopak podporovat?

Tím chci také říci, že vydavatelé nejrůznějších novin, kteří chtějí být dobrými vydavateli se sledovanými informacemi, to nemají vůbec jednoduché. Vyznat se ve zdrojích rozličných informací a jejich pravdivosti je dnes hodně těžké. Vybudovat síť důvěryhodných zpravodajů a informátorů je náročná práce. Je to i běh na dlouhé trati v těžkém terénu, neboli namáhavý a na delší dobu.

Samozřejmě, jako každý a všude se můžete někdy mýlit. Pokud je to ojedinělé, včas to zjistíte vy nebo kolektiv spolupracovníků (na jednoho jsou objektivní noviny a zpravodajství příliš velké sousto), můžete to čtenářům vysvětlit, omluvit se. Hodnotit jakékoli noviny nebo „zpravodaje“ přísluší asi jedině čtenářům. Sledovanost je jistě tím správným kritériem.

Tak např., jestliže Severočeská pravda přešla na nový typ technologie zpracovávání www-stránek, byli jsme velmi zvědaví, jak se to odrazí v počtu čtenářů. Vyskytly se jisté počáteční malé potíže, když jsme některým sledovatelům museli vysvětlovat způsob přístupu na nové stránky a orientaci v nich. Proto si myslíme, že 3600 vstupů na nové stránky za první měsíc (29. 8. – 29. 9. 2014) jejich existence, není tak nejhorší.

Naše (pro někoho možná extrémistická) činnost bude směřovat k tomu, aby počet čtenářů, kterým vyhovuje náš měsíčník (v září 4 další noví odběratelé) i stránky www.severoceskapravda.cz stále stoupal. Současně chceme říci, že jsme vděčni za každý příspěvek, informaci a názor (i kritický), které na naši adresu dostaneme.

Za RSP: Miroslav Starý

V Mimoni, 5. 10. 2014

 

 

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473