UMÍME LOGICKY MYSLET?

Slovo logicky "podtrhujeme". Myslet nelogicky a vymýšlet „blbosti“ dokáže snad každý včetně raných nezletilců až po senilní staroušky, když obě kategorie jsou v tom jaksi nevinně.

Horší je, když to nedokážou dospělí, silní a zdraví jedinci. Jeví se totiž nepochybným, že to neumí ani se o to nesnaží. Jinak by totiž nemohli „baštit“ svým vládcům a jimi financovaným médiím řadu evidentních nesmyslů. Zkusme si společně provést takové cvičení.

 

Ptáme se: Co je humanitární pomoc a čemu má sloužit?

Odpovídáme: Humanitární pomoc je pomoc lidem v těžkých životních situacích, do kterých se dostali ne vlastním zaviněním. Souhlasíte?

Ptáme se: Kdy si myslíte a jak rychle je třeba tuto pomoc uskutečnit?

Odpověděli bychom: Co nejrychleji a co nejdříve. Souhlasíte?

Ptáme se: Proč Rusové poslali konvoj humanitární pomoci přes kontrolu ukrajinské armády a Červeného kříže, když určitě bylo rychlejší a jednodušší poslat konvoj přes přechod kontrolovaný lidovými silami východní Ukrajiny?

Logické by bylo, že to udělali proto, že se nechtěli vyhnout kontrole, aby nemohli být obviněni, že pod rouškou humanitární pomoci dopravují např. zbraně.

Ptáme se: Proč Ukrajinská armáda, resp. Červený kříž neprovedli kontrolu konvoje co nejrychleji, aby humanitární pomoc dorazila co nejdříve do míst určení.

Logicky by nám z toho mohly vyplynout dvě možnosti:

1. Nepřáli si, aby humanitární pomoc dorazila k potřebným – k obyvatelům proti kterým ukrajinská armáda bojuje. Otázku, zda zamýšleli tuto pomoc zabavit, nepokládám, i když má také logiku a tato možnost je velmi pravděpodobná.

2. Další možnost je, že chtěli zadržováním pomoci vyprovokovat Rusy, aby nakonec použili jednodušší a rychlejší způsob cesty konvoje.

Ptáme se: Domníváte se, že rychlost odbavování konvoje – 34 vozů z více než 300 za 8 dní - je dostatečná rychlost (celý konvoj by trval kolem tří měsíců).

My se domníváme: Byla snaha o vyprovokování jiného řešení a jiného postupu. Rusové nakonec museli zvolit jiný způsob, kde konvoj projel bez problémů tam a prázdné vozy zpět.

A co se stalo: Postup Rusů byl označen za intervenci, porušení mezinárodního práva a jiné zločiny samozřejmě s požadavkem okamžitého zásahu a potrestání.

Chápete, že Rusům nic jiného nezbývalo, než dopravit humanitární pomoc tam, kde jí bylo třeba?

Chápete, že někdo soudný a duševně normální by mohl označit takový postup za mezinárodní násilí a zločin?

Nebo si myslíte, že kdo se toho dopouští, se sám dopouští porušení mezinárodního práva doručení pomoci potřebným, navíc po záštitou Červeného kříže, sám porušuje toto právo a sám je zločinec.

Kdo takové jednání může podporovat? Spoluzločinec? Spolupachatel? Máme tedy vládu spoluzločinců či spolupachatelů?

A co si myslíte, o lidech, kteří tyto informace přijímají jako normální a pravdivé? Že jsou to idioti?

Jsme tedy většinově národ idiotů, který věří každé kravině nebo mu kraviny v hlavách premiérů, ministrů a prezidentů nevadí, přestože na ně všichni doplácíme?

Otázek je mnoho. Můžete si na ně v klidu a chvilkách volna, když je najdete, na ně postupně odpovídat. A zkuste, aby to mělo logiku, prosím vás!

V Mimoni 25. 8. 2014

M. Starý

 

 

 

 

 

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473