VEDENÍ KSČM VYHOVUJE REŽIMU

VEDENÍ KSČM VYHOVUJE SOUČASNÉMU REŽIMU

Nedávno jsme publikovali na stránkách Severočeské pravdy článek převzatý z PRÁVA 14. 8. 2014. Níže připomínáme název článku, datum vydání a vyjímáme několik řádků, které nutí k zamyšlení. …

„Když si Filip hraje na vůdce

Právo, 14. 8. 2014
… Kdyby se proti právníkovi Filipovi postavil jiný mazaný právník, mohl by mu zamávat před očima citátem povinností člena ze stanov KSČM:

"Podílet se na uskutečňování programu KSČM, získávat pro něj další stoupence. Propagovat a objasňovat politiku strany mezi občany, přispívat ke spolupráci levicového hnutí a všech sil usilujících o demokracii a sociální spravedlnost."

Článek se dále zabývá metodou Filipova „statutárního diktátu", včetně ostudného zasahování do místních záležitostí v Soběslavi. Nás však spíše zaujalo, že si autor všiml pravděpodobného porušování stanov strany jejím nejvyšším statutárním představitelem. Pro nás, stranickými větry tvrdě ošlehané borce není nic nového na tom, že v KSČM porušují stanovy, jen to fičí její funkcionáři, panem předsedou počínaje, krajskou předsedkyní Lysákovou pokračuje, a třeba členy ZO KSČM v Zákupech s jejich „místopředsedkyní“ OV KSČM konče.

Dost dobře jsem nepochopil, proč by se měl mazaný právník uchylovat ke zcela zbytečnému úkonu – mávání stanovami, které by mohlo působit nejvýš komicky.

Ovšem už poněkolikáté jsem si uvědomil, že by i méně mazaný možná, že i vůbec nemazaný právník neměl žádný problém prokázat opakované a četné porušování stanov. A to nejen ve věci programových deklamací, ale v otázkách základních pravidel, podle kterých má strana fungovat. To ovšem m. j. znamená porušování zákona o politických stranách. V důsledku by to mohlo znamenat pozastavení činnosti (se lhůtou k odstranění nedostatků) nebo dokonce zákaz KSČM.

Protože s touto možností, které by si musel povšimnout i právník mdlého rozumu nebo i neprávník s hlavou k přemýšlení, dosud nikdo nepřišel, vyplývá z toho jediný závěr:

Současné vedení KSČM nynějšímu protilidovému a profašistickému vedení státu vyhovuje a KSČM pod tímto despotickým vedením není pro současný režim žádným nebezpečím. Naopak do systému, kde každému jde jen o svůj prospěch a o peníze, zcela zapadá.

V Mimoni 7. 9. 2014,

Miroslav Starý

 

 

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473