DOŠLO POŠTOU

DOŠLO

nejdříve na ÚV KSČM …

a také i do naší redakce:

„Vážení na ÚV KSČM,
v HaNo 28. 8. 2014 jsem četl článek - "Mosty lidskosti, solidaritě a slušnosti. Hráze bezohlednosti, aroganci a sobectví." - co je ústředním předvolebním heslem paní Dany Lysákové, vedoucí kandidátky za KSČM v Liberci
a strašně mi to připomíná Havlovo lživé vůdčí heslo z roku 1989 o lásce, pravdě, lži a nenávisti, to za prvé a za druhé. Po zkušenostech při komunikaci s paní Lysákovou si dovolím tvrdit, že její heslo je načančaným lživým blábolem. Lze si jenom přát, že né všichni kandidáti za KSČM v Liberci, jsou stejného myšlenkového ražení jako paní Dana Lysáková.
S pozdravem
Jozef Jarábek
Kout na Šumavě 229
345 02“

 

Poznámka redakce:

Myslíme si, že třeba v redakci HaNo mohlo dojít k tiskové chybě v textu hesla. Po našich zkušenostech heslo asi mělo být „Hráze lidskosti, solidaritě a slušnosti. Mosty bezohlednosti, aroganci a sobectví.“ Potom by v případě vzpomenuté kandidátky bylo přesné a výstižné.

RSP 31. 8. 2014

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473