ZEMŘEL SOUDRUH MILOŠ JAKEŠ

Nemám za zlé rodině Miloše Jakeše, že v této době novinářského hyenismu utajili úmrtí Miloše Jakeše i jeho pohřeb. Soudruh Miloš Jakeš zemřel 10. 7. 2020 ve věku 97 let.

Samozřejmě, jak se dalo očekávat, vyrojily se na sociálních sítích rádoby vtipné, ale ve skutečnosti velmi ubohé poznámky, včetně přičítání činů, kterých se Miloš Jakeš nedopustil, nebo šly mimo něj.

Jedná se zejména o podíl stranických nomenklatur na přípravě převratu v roce 1989.

Jak mohli kdysi dávno poznat tohoto člověka moji rodiče, měl jsem možnost ho poznat osobně v letech 2013 - 2016. Byl vždy člověkem skromným, nad nikoho se nikdy nevyvyšoval – choval se jako řadový komunista a jednal s lidmi jako rovný s rovnými. Jeho určitá čistota a charakternost byla dle mého názoru jednou z příčin, proč byl právě tento člověk vybrán do vrcholné funkce v kritické době, jestliže jiní možní adepti nebyli právě z hlediska „vyššího principu mravního“ příliš vhodní.

1 mil 19

Miloš Jakeš na oslavách 1. Máje 2019

Protože to bylo v době, kdy se směřovalo, kam to nakonec došlo, mohli bychom říci, že byl svým způsobem obětován a mnoho špatností „schytal“ zcela nezaslouženě, jen proto, že byl v kritických časech v nejvyšší stranické funkci. Podíl na převratu, jak se snaží někteří mu přilepit, bych mu rozhodně já nepřičítal. Na této zradě se podepsali jiní nomenklaturní kádři KSČ.

Miloš Jakeš byl v záchvatových časech na sklonku roku 1989 z KSČ vyloučen. Dost dobře nechápu, že tomuto čestnému a rovnému člověku nebylo obnovení členství nikdy nabídnuto. To vím přímo od něj, jestliže jsem byl v letech 2013 – 2016 členem jisté pražské ZO KSČM, kam bezpartijní Miloš Jakeš pravidelně docházel na členské schůze.

V každém případě jsem přesvědčen, že nejsem jediným, kdo vzdává čest životu a konání tohoto upřímného a čestného člověka – skutečného komunisty. Čest jeho životu komunisty a památce!

Miroslav Starý

 

Za RSDr. Milošem Jakešem (1922 – 2020)

Když jsem v loňském roce dokončil sérii rozhovorů s někdejším generálním tajemníkem Komunistické strany Československa, jejichž knižní podoba vyšla pod názvem „Miloš Jakeš, příběh komunisty“, popřáli jsme tehdy stále vitálnímu devadesáti sedmiletému Miloši Jakešovi nejen, aby se kniha dostala k co nejširšímu okruhu čtenářů, ale aby se ve zdraví dožil nejméně kýžené stovky let.

Při slavnostním křtu, stejně jako ve zmíněné publikaci se vyznal proč je komunistou a proč budování sociálně spravedlivé společnosti zasvětil celý svůj profesní život A protože kniha není v principu o něm, ale o jeho pohledu na celé dějiny Československa na jejichž utváření měl svůj skromný podíl, dotkl se kriticky nejen „osmičkových výročí“, ale neodpustil si srovnání socialistického režimu nejen s tím prvorepublikovým ale i s tím po roce 1989 kdy došlo ke kontrarevolučním převratu, přičemž právě oněch čtyřicet let budování socialismu jak zdůraznil, považoval za nejúspěšnější léta v historii Československa, a to i přes přešlapy a nedostatky, které vývoj provázely.

Dnes, kdy se jeho roky naplnily lze o něm říci, že do posledních chvil svého života zůstal věrný svému komunistickému přesvědčení a neztratil víru v lepší budoucnost. Takový zůstane v našich vzpomínkách.

Čest jeho práci a památce!

Pavel Pilný

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473