POLÁCI JSOU PŘÁTELÉ A POLSKO NE?

Polsko ignoruje evropské právo? Česká vláda má rozhodovat, zda půjde k Evropské komisi kvůli dolu Turów

V česko-polských jednáních o rozšíření dolu Turów nedodržela Varšava řadu evropských směrnic, myslí si český ministr životního prostředí Richard Brabec. Zda se Praha obrátí na Evropskou komisi, se bude ještě rozhodovat.

Ve čtvrtek Brabec informoval, že Sněmovní výbor pro životní prostředí podal ve středu podnět k tomu, aby ministerstvo zahraničí a ministerstvo životního prostředí dokončilo právní analýzu postupů Polska ohledně přeshraničních jednání o dolu Turów. Dle Brabce nedodržela polská strana několik evropských směrnic a neposkytla všechny informace, které požadovalo Česko.  

Do konce září má česká vláda rozhodnout, zda kvůli věci osloví Evropskou komisi. Ta po posouzení argumentů obou stran sporu může podat žalobu k Soudnímu dvoru EU.

Také do konce září má ministerstvo životního prostředí a administrativa Libereckého kraje zhodnotit náklady na nápravu škod, které Polsko provozem dolu již způsobilo a způsobí v budoucnu. Existují obavy, že kvůli těžbě v dolu přichází české území o vodu.

Není to však poprvé, kdy v Česku vytýkají Polsku porušení legislativy Evropské unie. Na Evropskou komisi se dříve obracela česká europoslankyně Martina Dlabajová. Stížnosti k EK podával i Liberecký kraj. Připomeňme, že na začátku letošního února polské úřady povolily rozšířit hnědouhelný důl Turów. Rovněž se také chystala těžba do hloubky až 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Ještě předtím polské regionální ředitelství ochrany životního prostředí ve Vratislavi nezpozorovalo negativní vliv těžby na životní prostředí. Nevzalo však v úvahu připomínky české a německé strany. 

V odvetných krocích česká vláda schválila monitoring těžby v okolí Turówa. Získané informace bylo v plánu použít pro případné spory. Jak poznamenával Brabec, Polsko uznalo, že pokud by byly ohroženy dodávky vody, dojde ke kompenzaci.  

Polská vláda v minulosti prohlásila, že se nebude horlivě připojovat ke snažení některých západních států o přechod na zelené zdroje a zachová si současný energetický mix tvořený z podstatné části uhelnými elektrárnami.

Poznámka RSP: Pokud nás paměť neklame, EU už povolila Polsku výjimku vzhledem k závislosti na uhelných zdrojích. Tak si o postupu vlády ČR i výsledku neděláme žádné iluze.

Poznámka osobní: Za svůj život jsem se potkal a seznámil s několika Poláky. Byli to vesměs slušní a přátelští lidé. Vzhledem k blízkosti jejich slovanského jazyka nám nedělalo potíže se domluvit. Tím víc mě mrzí, že Polsko jako stát se k nám v minulosti nechovalo příliš dobře a zkušenosti v tomto smyslu jsou srovnatelné s nespolehlivostí, falší i nepřátelstvím západních zemí. Svědčí o tom i žhavá současnost, když polská těžební společnost za podpory územních polských orgánů bezohledně rozšiřuje těžbu uhlí až na samé naše hranice, bez ohledu na to, že tím připravuje naše příhraniční obce o přírodní zdroje vody. Žádosti, jednání apod. se podobají hrachu házenému na stěnu….

Tak se s přáteli a dobrými sousedy nejedná!

M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473