ZASTUPITELSKÁ POHROMA - MIMOŇ

BÍDA „ZASTUPITELSTVA“ V MIMONI

(V uvozovkách, protože to není skutečné zastupitelstvo a skuteční zastupitelé.)

Bída, zoufalství ba i zbytečnost mimoňského zastupitelstva, tak by se stručně daly vyjádřit dojmy z průběhu dalšího dílu tragikomedie neboli jednání tzv. zastupitelstva v Mimoni 18. 6. 2020.

Zajímavé bylo uspořádání míst pro zastupitele. Minule (v dubnu) to ještě bylo tak, že zastupitelé seděli jako obvykle vedle sebe a pro veřejnost bylo přistaveno několik židlí (asi 6) s dvoumetrovými rozestupy. Tentokrát to bylo naopak. Židle pro zastupitele byly s dvoumetrovými odstupy a židle pro veřejnost (asi 12) byly ve dvou řadách vedle sebe. Směšné bylo samotné zahájení, kdy starosta oznámil při zahájení, že jednání proběhne v rouškách a vyzval přítomné, aby si je nasadili. Řada přítomných se tam před zahájením pohybovala bez rozestupů a bez roušek v průměru čtvrt hodiny čistého času (já osobně půl hodiny). Řekl bych, že názorná ukázka organizačních (ne)schopností a úrovně inteligence obsazení radnice.

Program byl schválen se starostou doplněnými dvěma body. Veřejnost by mohla zajímat vyhláška o poplatku za komunální odpad. Z vyprávění kolem vyplynulo, že dojde k mírnému navýšení plateb za svoz odpadu – za popelnice a kontejnery.

Na jednání byl přítomen mimoňský farář, který nás (mne a mou ženu) tak překvapil příšernými křtinami 13. 6. 2020 (viz minulý článek). Sice jsem ho neviděl (asi seděl ve druhé řadě za mnou) ale jeho přítomnost konstatoval starosta při projednávání rozpočtové změny „Zavěšení zvonů vč. instalace pohonu lineárním motorem“. Šlo o dotaci města pro farnost ve výši 160.000,- Kč. Zajímavé na tom bylo, že zazněla doporučení (např. kulturní komise), aby se na nákladech město podílelo jednou třetinou, třetinou pak církev a zbytek „památkáři“. Za přijetí dotace neorodoval farář, ale jeho kolegyně, bělovlasá paní, kterou při vzpomínaných křtinách nazýval „kostelničkou“. Nevím, jaké je ta žena národnosti, ale její „čeština“ byla ještě o dost horší, než farářova. Zajímavé bylo, že pro usnesení, to znamená darování celé částky 160.000,- Kč farnosti, hlasovalo 11 zastupitelů, v tom i ti, kteří navrhovali třetinový podíl města. Divné.

Podle očekávání byla největší diskuze kolem bodu „Prodej areálu vepřína – budoucí kupní smlouva“.

Pan Kaiser připomenul, že pro zvážení záměru prodeje areálu, který město před krátkým časem vykoupilo (což stále více lidí hodnotí jako správný a prozíravý krok) byla vytvořena komise, která nebyla svolaná a vůbec se nesešla. To odmítl král s tím, že komise je orgán rady a když rada komisi nechce svolávat a nepotřebuje ji, tak ji prostě nesvolá. Další námitky byly k nízké ceně a neprůhlednosti celé záležitosti. Maskované nebo zastírané podnikatelské čachry nejsou v našem rozbordeleném státě nic zvláštního. Kupujícím by měla být a. s. POCHELLE. Předmětem podnikání této společnosti je pronájem bytů a nebytových prostor a služby s tím spojené. Vlastně je to stejná společnost, jako v Mimoni nedávno zlikvidovaná Mimoňská komunální a. s. s tím rozdílem, že tato má sídlo v Liberci. Zatímco MK a. s. byla v Mimoni a měla základní kapitál kolem 180 milionů Kč. A. s. POCHELLE má základní kapitál ve výši 2 miliony Kč. Kupní cena by měla být 28 milionů Kč. To samo o sobě vzbuzuje dojem, že se jedná o nastrčeného prostředníka. Dojem v podstatě potvrdila vyřčená informace, že se jedná o dceřinou společnost SYNERu. Samozřejmě vím, že společnost může vystavět haly, kde by měly být výrobna a sklady a tyto haly poté v souladu se svým předmětem podnikání by potom společnost pronajímala výrobní a skladovací firmě. Já bych třeba rád věděl o jakou výrobu a související zátěže by šlo. Vše nasvědčuje tomu, že už se ví, pro koho by haly měly být postaveny. Potvrzuje to i vyřčené oznámení, že dojde k navýšení nákladní dopravy včetně kamionové. To je při současné dopravní situaci v Mimoni informace zcela hrozivá. Zvláště, když král vidí zahájení budování velkého obchvatu (pokud k tomu vůbec dojde) v horizontu 20 – 30 let.

Pan Kaiser navrhoval proti původnímu jiný návrh usnesení, kterým by bylo vypsáno výběrová řízení na kupce s tím, že peníze prodeje by byly směrovány na akce směřující k velkému dopravnímu obchvatu města. To nemělo šanci na úspěch, jestliže jsou věci předem tak dalece projednány, jak se ukazovalo. Z někoho tam vypadlo, že se o prodeji areálu jedná už půl roku. Hrozné na tom je, že někteří zastupitelé se dozvěděli něco o tom, až na zastupitelstvu 18. 6. 2020 po půlroce jednání, ze kterých byli vynecháni a vyřazeni.

K problému bylo předběžné jednání zastupitelů, na které nebyli pozváni zastupitelé z tzv. opozice (8 ze 17), a jednání proběhlo bez nich. Na to král reagoval, že názory tzv. opozice jsou dostatečně známy a proto je zbytečné je někam zvát. Co inteligentnějšího byste asi tak mohli čekat od krále, že? Hra na velkou politiku – na koalici a opozici v městečku s šesti tisíci a něco obyvateli je jedna z ubohostí a pitomostí, která zřejmě uchvacuje současné vedení města, možná pro opojný pocit moci a možnost s ostatními zastupiteli zametat, jak se jim líbí. Stav dobře pojmenoval a kritizoval zastupitel Konopiský:

Nejenže jsou zastupitelé mimo královskou dohodu ze všeho vynecháváni, ale navíc jsou znevažováni, uráženi a jsou z nich děláni nepřátelé města. Jejich vyjádření, snahy a práce (i minulé, např. ing. Balouna) jsou hrubě zkreslovány a překrucovány. Za ukázku demagogie označil pan Konopiský vystoupení paní Bizoňové. Byl jsem za to rád, protože při vyjadřování Bizoňiové jsem se ptal (nikoliv poprvé) sám sebe – o čem to ta paní mluví? Co nám chce vlastně říct?

Hlasování dopadlo, jak bylo předem předjednáno devíti zastupiteli bez účasti zbytečných osmi zastupitelů: 9 PRO.

Kdybych byl na místě některého z osmi zbytečných a za nepřátele označovaných zastupitelů, asi bych nám navrhl, abychom ze zastupitelstva odešli a udělali tak krok, kterým bychom aspoň mohli prospět městu. Aby to bylo jasnější – ekonomicky prospět: Pokud by počet zastupitelů klesl pod 15, ideálně na 9, jestliže je tam těch dalších osm naprosto zbytečně, nebyla by rada. Ušetření tří radních by za rok znamenalo přínos do rozpočtu - úsporu na nevyplacených odměnách 312.732,- Kč (pro 3 lidi), ušetření odměn za 8 zastupitelů by znamenalo další přínos 208.416,- Kč za rok, celkem 521.148,- Kč.

Nebo tam, vážení zastupitelé (týká se osmi zastupitelů za Obrodu a SOS – zbývajících devíti si nevážím), chcete dál docházet s pocitem zbytečnosti mírněným tím, že za rozčilování, bezmocné snášení hloupostí, urážek, takto zatěžování nervové soustavy, dostanete bolestné 2171,- Kč měsíčně?

V Mimoni 18. 6. 2020, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473