ODKUD PŘICHÁZÍ ZLO?

 „Z východu nikdy nic dobrého nepřišlo, my jsme orientovaní na Západ, musíme být orientovaní na Západ“rozumoval Fiala  servilně v  Moravcovo (námi povinně placeném) nedělním poledním školení v ČT.    Asi tento sběratel akademických titulů ještě nikdy neslyšel(?) že:

Marxismus vznikl na „Západě“ a z Německa ho Lenin přivezl před více než 100 lety do Ruska. 

Komunismus, kdy nejvlivnějšími teoretiky komunismu se dávno před bolševikem Leninem stali v Německu Karl Marx a Friedrich Engels,kteří také stáli u zrodu prvních komunistických organizací.            

První revolucí ovlivněnou komunistickými myšlenkami byloroku 1871 povstání pařížských komunardů

Fašismusnevznikl na východě, ale v Itálii, tedy na jihu Evropy.                                                             

Nacismus nevznikl na východě ale v Německu tedy na „Západě“.                                                         

Potupnou Mnichovskou dohodu proti ČSR v Berlíně nepodepsal s Hitlerem ruský Stalin, ale  britský premiér Neville Chamberlain,  francouzský premiér Édouard Daladier a italský fašista Benito Mussolini. 

První atomovou bombu nevyrobili na východě v SSSR ale na „Západě“ v USA.                                 

První plynové útoky na frontě  (chlor, fosgen aj.) neprovedli Rusové, ale Němci.                                 

První tzv. nervové plyny  (Sarin, Soman, Tabun) nevyrobili Rusové, ale Němci r. 1939-42 tedy na „Západě“.     

Neomarxismus  se po Evropě nešíří z východní Moskvy, ale z německého Frankufurtu, tedy ze západu.

Teorie o tzv. GENDER socializaci k nám pronikají cca  od 70-tých  let ze „Západu“ se vzestupem feminismu, nikoliv z Ruska nebo z Číny.                                                                                                   

Multikulturalismus nevymysleli v Moskvě, ale je nám oficiálně proklamovaný Evropskou unií z Bruselu. 

Imigrační vlna afričanů a muslimů nám nehrozí z Moskvy                                                                   

Pokutami a tresty za oprávněné nepřijímání imigrantů nám nehrozí Rusové z Moskvy, ale EU z Bruselu.

To je tedy to ZÁPADNÍ DOBRO jen za posledních cca 100 let. . .             

Úvahy o Fialové debilitě jsou jistě na místě. 

(Převzato.)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473