VE FINSKU: POKROK NEBO NESMYSL?

Yeap! Finsko se stane první zemí na světě, která se zbaví všech školních předmětů

Podle

Elizabeth Williamsová - PODÍL

devce

V éře technologie a snadno dostupných informací naše školy od nás stále očekávají, že budou vědět všechno z knih, aniž by zvážily, zda to bude to, co ve svém profesním rozvoji skutečně potřebujeme.

Kolikrát jste přemýšleli, jestli budete potřebovat předměty, které jste byli povinni se učit, protože to obsahovalo učivo? Finsko se rozhodlo toto změnit ve svém vzdělávacím systému a představit něco, co je vhodné pro 21. století.

Do roku 2020 bude Finsko místo výuky fyziky, matematiky, literatury, historie nebo zeměpisu zavádět odlišný přístup k životu prostřednictvím vzdělávání. Vítejte ve fenomenálním učení!

Jak uvádí fenomenální vzdělávání na svých webových stránkách: „Ve fenomenálním učení (PhenoBL) a výuce, holistické jevy reálného světa poskytují výchozí bod pro učení. Jevy jsou studovány jako úplné entity v jejich reálném kontextu a informace a dovednosti s nimi spojené jsou studovány překračováním hranic mezi subjekty. “

To znamená, že místo výuky fyziky (nebo jakéhokoli jiného předmětu) za účelem jejího učení budou mít studenti možnost vybrat si z jevů ze svého skutečného prostředí a ze světa, jako jsou média a technologie nebo Evropská unie.

Tyto jevy budou studovány interdisciplinárním přístupem, což znamená, že budou zahrnuty předměty, ale pouze ty (a pouze jejich části), které přispívají k vynikajícímu tématu.

Například student, který chce studovat odborný kurz, může absolvovat „stravovací služby“ a tento jev bude studován pomocí prvků matematiky, jazyků, psaní a komunikačních dovedností. Dalším příkladem je Evropská unie, která by zahrnovala ekonomii, jazyky, geografii a historii zúčastněných zemí.

Nyní vezměte svou profesi jako příklad a přemýšlejte o všech informacích, které k ní potřebujete vědět - nyní uvažujete o způsobu PhenoBL!

Tento druh učení bude zahrnovat osobní i online sezení se silným důrazem na prospěšné využívání technologie a internetu prostřednictvím procesu eLearning.

V procesu učení budou studenti schopni spolupracovat se svými vrstevníky a učiteli prostřednictvím sdílení informací a kolektivního zkoumání a implementace nových informací jako stavebního nástroje.

Styl výuky se také změní!

blbokantor

Namísto tradičního stylu učení zaměřeného na učitele, kdy studenti sedí za svými stoly a zaznamenávají všechny pokyny učitele, se přístup změní na holistickou úroveň. To znamená, že ke každému fenoménu se přistupuje co nejvhodnějším a nejpřirozenějším způsobem.

Jak však uvádí fenomenální učení, „Výchozím bodem fenomenální výuky je konstruktivismus, ve kterém jsou žáci vnímáni jako aktivní tvůrci znalostí a informace jsou považovány za konstruované v důsledku řešení problémů, konstruované z „malých kousků“ do celku, který vyhovuje situaci, ve které je používán v té době.“

Tento vzdělávací systém inklinuje k tomu, aby se opíral o kolaborativní prostředí (např. Týmová práce), kde by rád viděl utváření informací v sociálním kontextu, namísto toho, aby byl vnímán pouze jako vnitřní prvek jednotlivce.

Tento přístup podpoří učení založené na dotazech, řešení problémů a učení projektů a portfolií. Posledním krokem bude praktická implementace, která bude vnímána jako výsledek celého procesu.

Tato reforma bude vyžadovat hodně spolupráce mezi učiteli různých předmětů, a proto učitelé již absolvují intenzivní školení.

Ve skutečnosti je 70% učitelů v Helsinkách již zapojeno do přípravných prací v souladu s novým systémem.

Společná výuka je základem tvorby studijních plánů, se vstupem od více než jednoho učitele specializace a učitelé, kteří přijmou tento nový styl výuky, dostanou malé zvýšení platu jako znamení uznání.

Z pohledu výuky je tento styl velmi přínosný a hodný i pro učitele. Někteří učitelé, kteří již tento styl implementovali ve své práci, tvrdí, že se nemohou vrátit ke starému stylu.

To není vůbec překvapivé, protože interakce v tomto vyučovacím stylu je něco, o čem každý učitel vždy snil.

V současné době jsou školy povinny zavést období fenomenálního učení alespoň jednou ročně. Plánuje se do roku 2020 zcela implementovat přístup PhenoBL.

Podobný přístup nazvaný Playful Learning Center se používá v předškolním sektoru a bude sloužit jako výchozí bod pro fenomenální učení.

Elizabeth Williamsová

Profesionální spisovatel s více než desetiletou praxí v psaní. Její témata zájmu a odborných znalostí sahají od psychologie až po nejrůznější obory, jako je věda a zprávy.

Osobně jsem si položil otázku: Bude takto vzdělávaná mládež méně blbá, než mládež současná? Já sám si myslím, že soustředěním se na vybraná témata dojde k poklesu všeobecné vzdělanosti, která je dle mého názoru pro člověka a jeho uplatnění v životě a ve společnosti velmi důležitá, ne-li nejdůležitější.

M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473