ČEKÁ NÁS BÍDA A HLAD?

Aniž bych chtěl malovat straky na vrbě nebo jiných dřevinách, vidím to jako celkem vážnou hrozbu. Poděkovat za to můžeme všem vládám – i té současné – a příslušným ministrům po roce 1989, počínaje třeba panem Dlouhým, který je současným členem NERV – poradního orgánu dnešní vlády.

Základní problém je ve špatně „zvolené“ ekonomické strategii, kterou začala první vláda národní zkázy, a následující vlády, včetně té současné - Babišovy, v ní „úspěšně“ pokračují.

Hlavní zásadní a přímo kardinální chyba byla, že jsme si nechali zlikvidovat zemědělství na vysoké úrovni, které zajišťovalo naši potravinovou samostatnost a soběstačnost.

Místo toho naši nekompetentní vládci plakali štěstím nad každou zahraniční investicí a investorům snášeli „modré z nebe“ v podobě daňových a jiných úlev. A tak dosáhli toho, že naším hlavním „strategickým“ odvětvím – pilířem naší ekonomiky je výroba automobilů, když na druhé straně vedle strádajícího zemědělství zanikla kvanta tradičních výrob a podniků. Struktura státní ekonomiky, kde auta s kooperacemi tvoří možná i 90 %, se mi jevila jako hrozbou nejen pro časy, kdy dojde k nasycení trhu nebo nahrazení aut jinými prostředky a technologiemi, ale tím, že nám budou chybět jiná dříve prosperující odvětví. Dalším „úspěchem“ popřevratových vlád je, že mnoho firem u nás je v zahraničních rukou, vyváží své zisky jinam a v případě, že se jim výroba u nás přestane vyplácet, ji zruší nebo přestěhují do jiné „vhodnější země“.

V prvé řadě strategické odvětví nejvyššího významu je zemědělství zajišťující potravinovou soběstačnost pro obyvatelstvo kdekoli, tedy i v naší republice.

Chybnou ekonomickou strategií za vydatného přispění západních zemí, později zejména Evropské unie, jsme zničili zemědělství, které nám mnozí záviděli, a potravinová soběstačnost je v háji. Jsme závislí na dovozech potravinářských výrobků z jiných zemí. Ekofarmáři produkující tu i onde potraviny za „ekoceny“, to opravdu nevytrhnou. Situace ohrožující dostatek potravin pro naše občany je kritická.

Dochází k opatřením, kdy některé země vyvážející potraviny a tedy i dovážející k nám, např. v poslední době Rumunsko, rozhodnutím svých vlád vývoz potravin zastavili. Rumunsko, jehož ekonomickou úroveň, jako nižší, jsme v minulosti poněkud pohrdavě přehlíželi, je dnes kupodivu potravinově soběstačné. Jeho vláda zakázala vývoz potravin do jiných zemí, protože ty musí být především pro jejich občany.„A včil, Babiš, mudruj!“

Automobilů se nenajíme. Výzvy k předzásobení obyvatel potravinami vedly k posílení zisků zahraničních prodejních řetězců a vykoupení – tím nedostatku některých druhů zboží.

2020 pamatnik

Začalo se více péci doma, ergo zmizela mouka, ale např. před Velikonocemi sehnat kvasnice na upečení mazance byl v našem regionu značný problém – neměli nikde. (Ani dnes v Peny ani v Tesco v Mimoni nejsou - pozn. MS)

Do jaké míry pomohou zásoby, z nichž se pravděpodobně z důvodu nevhodného uskladnění část zkazí, těžko říci, jelikož konec „krize“ je stále v nedohlednu (pan Hamáček už chystá další prodloužení nouzového stavu). Babišův Agrofert zpracovávající druhořadé suroviny a potravinový evropský odpad to asi také nevytrhne a nezachrání.

Na vlastní „domácí“ produkci zatím nejsme dost připraveni. Rychle se asi mohou zvýšit (tam kde jsou pro to podmínky – zejména na venkově) domácí chovy drůbeže (vejce a maso), králíků, … plochy zahrad by mohly být osázeny užitkovými plodinami (zelenina, brambory). To je ovšem na delší dobu se sezonními výkyvy, ale co dál a jak dál?

Zvýšení úrovně zemědělství u nás a tím zabezpečení dostatečné výživy obyvatel je záležitost na delší dobu. Navíc by se k tomu musela změnit vláda na vládu odborníků, což znamená nejdříve změnit politický systém, aby bylo možno nahradit dosavadní darmožroutské hlupáky a škůdce. No a samozřejmě bychom museli v prvé řadě vystoupit z Evropské unie.

Zdá se, že nastoupí další utahování opasků, tentokrát v té pravé podobě, a to proto, abychom neměli hlad. A Česká televize a jiní oblbovači budou moci stále omílané stupidní koronakecy nahradit praktickými pokyny – o kolik dírek k dnešnímu datu.

V Mimoni 16. 4. 2020, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473