MIMOŇSKÉ "SPECIALITY" (1)

Mohl bych klidně místo speciality napsat hlouposti, ale nechám na čtenáři, aby si „speciality“ zařadil podle vlastního uvážení. S novým „vedením“ se počet „specialit“ dost zvýšil a jeden neví, o čem dřív. Mezi speciality bych zařadil třeba zvyšování nákladů na bydlení nájemníkům městských bytů zateplováním, ale k tomu se ještě vrátím později. Dnes třeba o MIMOŇSKÉM ZPRAVODAJI, který se viděno mýma očima novináře stává téměř zbytečným výdajem - nákladem z pohledu informací. Mohl by se možná přejmenovat na MIMOŇSKÉ VZPOMÍNKY.

Vrátím se o řadu let zpět. Už 26. rok vydávám měsíčník Severočeská pravda, který je s Mimoňským zpravodajem, srovnatelný obsahem, když odečtu inzerci a informace odjinud než z Mimoňska a články, které informují o stejné akci dvakrát. Od uzávěrky čísla náš měsíčník vychází za 4-5 dní. Dlouhá doba od uzávěrky do tisku a nižší náklady byly hlavními důvody, proč jsem před řadou let nabízel vedení města tiskárnu, ve které tisknu náš měsíčník, ale tisknou se zde i zpravodaje řady měst okresu Česká Lípa (Zákupy, Jablonné, Dubá, Kamenický Šenov, Cvikov a další obce).

Nové vedení rozhodlo už tak nevhodně dlouhou dobu od uzávěrky do vydání ještě prodloužit. Důvodem bylo, jak tvrdí „zlí jazykové“, aby měli Král a spol. čas napravovat svými reakcemi některé případné, hlavně kritické články, jimi považované za nevhodné.

A tak se v posledním čísle dočtete, že uzávěrka pro únorové vydání Mimoňského Zpravodaje je 13. ledna 2020. Znamená to např., že co se odehraje na jednání zastupitelstva 23. ledna 2020, se dočtete v Mimoňském zpravodaji až v březnu (jako se v novém lednovém dočtete o zastupitelstvu v listopadu 2019). Mimoňský zpravodaj někdy přinese moje manželka. S jeho přečtením jsem hotov do pěti minut.

Zpravodaj má jistě vhodnou velikost tisku, je na kvalitním papíru s barevnými fotografiemi. Z hlediska zpravodajského je v podstatě k ničemu. Pokud se týká kvality úpravy a grafického zpracování, bylo by možno mít jisté výhrady, ale na druhou stranu se čtenář může aspoň pobavit a zasmát. Jako např. u obrázku v posledním čísle. Paní místostarostku moc neznám. Viděl jsem ji několikrát, většinou z dálky, ale i na větší vzdálenost jsem mohl zaznamenat základní vzhledové vlastnosti, které mi dovolují tvrdit, že na níže uvedeném snímku, převzatém z posledního Mimoňského zpravodaje, paní místostarostka Bizoňová rozhodně není.

bizonova

V Mimoni, 12. 1. 2020, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473