MRAVNÍ ZVRÁCENOST DOBY

Se svými sedmi křížky „na hřbetě“ stále žiji s vědomím, že naši rodiče se nám snažili vštěpovat správné kvality života, jeho mravní zásady a hodnoty.

Právě dnes se ozývá nářek a pláč, možná licoměrný a předstíraný, pro člověka, jehož odchodu jsem nikdy ani náhodou neželel, za možnost jeho působení v nejvyšší státní funkci v naší zemi jsem se styděl a stále se upřímně stydím.

Je to můj (myslím, že nejen můj) postoj a názor. Vyznávám stále mravní hodnoty, ke kterým jsem byl vychován. Jiní lidé vyznávají zřejmě jiné a nestydí se je dávat najevo. Jsou tím jistě mimo okruh mých přátel, a jak to já vidím, mimo kategorii slušných lidí vůbec. Mám ovšem nepříjemný pocit, že se halasným propagováním svých postojů dostávají až za hranu zákona a v každém případě za hranu mravnosti.

Jestliže naříkají nebo předstírají nářek nad odchodem zmíněného člověka, jeho podobenkami a lživými výplody polepili tramvaj a podobně, dopouštějí se dle mého názoru veřejné propagace cizoložství a alkoholismu.

To je v každém případě v rozporu s morálními hodnotami, ke kterým jsem byl vychován. Proto takové počínání jednoznačně odsuzuji a za jeho ubohé protagonisty se stydím.

Pokud je tu opravdu něco k nářkům a k pláči, tak morální stav společnosti, ve které se takové zvrácenosti a ubohosti staly běžnými.

V Mimoni 18. 12. 2019, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473