V MIMONI ZMĚNA PÁDEM?!

Zastupitelstvo v Mimoni, aneb změna pádem…

V prvním volebním období po roce 1990 jsem nebyl zastupitelem. Na zastupitelstva jsem chodil. Bylo někdy těžké vydržet nějaký nesmysl, jako např. zrušení Domu dětí, ale také tam byla sranda. Třeba hlášky Pepy Jakubce jsou nezapomenutelné. Říkalo se tehdy, že to je bezplatná kultura. Později už se to neříkalo. V dalších letech – byl jsem v zastupitelstvu do roku 2010 – jsme si mnozí přáli, aby se složení zastupitelstva měnilo k lepšímu. Nedařilo se. Převládal pocit, že úroveň je spíše sestupná. Jestliže říkám „spíše“, znamená to, že mírně a časem se stav snad i ustálil. Přicházely výsledky. Město se měnilo k lepšímu. Jestli mi něco vadilo, tak snad rozvleklost a pomalost, moc váhání a menší rozhodnost. Myslím, že to bylo úsilím o preciznost, důkladným zvažováním možností, jejich výhod a nevýhod. Vlastně odpovědností, která svazuje (pokud je) a horšícími se podmínkami.

Vývoj dění provázejí změny. Ty mohou být pozvolné nebo skokové – zlomové.

Skokovou změnu způsobily poslední volby. Skok může být do výšky, dálky, ale také hloubky. Nerad, musím říct, že to byl skok či pád - propad do větší hloubky. Je mi to líto, ale trvale se o tom přesvědčuji na každém dalším jednání zastupitelstva.

Vrcholem je jednání a vystupování pana Krále, který se nechová jako zastupitel, tedy člen vybraného kolektivu zástupců ale jako vládce v čele sboru lokajů či povinných opěvovatelů. Nemůže být jistě každý brilantním řečníkem s kultivovaným projevem. Dá se hovořit jednoduše, ale slušně (bez stálých urážek) a jasně, aby každý posluchač i podprůměrné inteligence věděl, o čem je řeč.

Malá ukázka: Bod 6) vystoupení ze Svazu měst a obcí ČR. Ten člověk uvedl, že podle jeho názoru se tato instituce stala podnikatelským subjektem a doplnil to několika dalšími vlastními názory a završil sdělením, že město vstoupí do jiného sdružení malých obcí – „nevím přesně, jak se to jmenuje“ (opravdu úžasná informace!). Zvýraznění má svůj důvod. Pan Král často používá obratu „podle “ (je to tak, má to být). Mohli byste si dělat čárky a bylo by jich dost. Ten člověk, který se považuje za nejchytřejšího, neomylného, se tím ve skutečnosti jeví velmi hloupým. Jeho vlastní pohledy a názory jsou podle něj dostatečným zdůvodněním pro vše, i pro demagogie a lži.

V bodě 6) však odvážně někteří, pánové Kaiser, Konopiský a Ráček záměr neviděli jako šťastný, osvítili účelovou demagogii veličenstva, a tak město vystupovat ze SMO ČR nebude.

Pan Král je králem a současně jím není. Na jednu stranu se chová jako ve středověku, kdy co řekl král, to platilo, i kdyby to byla sebevětší blbost. Na druhou stranu je králi vesmírně vzdálen svým veřejným chováním. Říkávalo se „sprostej jako dlaždič“. Nevím proč. I mezi dlaždiči byli jistě slušní lidé. Dnes dlaždiči nejsou a nemohu soudit. Kdysi se také říkalo, že má vychování řeznického psa. Možná bych se tím dopustil urážky řeznických psů. Ale konkrétně. Pochybuji, že by i v temném středověku král volal na přítele na veřejnosti „čau ty píčo!“. (Omlouvám se čtenářům, ale přesná reprodukce byla nutná – pozn. aut.) Současného žádného krále neznám ale pochybuji, že došlo ve vývoji dvorské etikety k takové změně. Pokud bych uvažoval logicky, musel bych tvory oslovující se „vole – vole“, považovat za voly (já považuji). A odvodit, že starosta je vůl, a že návrh do soutěže o logo města v podobě vola má své krátkodobé opodstatnění.

Zlatým hřebem programu byl bod 7) - slabomyslný materiál „Převzetí jmění spol. MK a. s.“ převodem na společníka. I méně inteligentní člověk snad pochopí: aby byl kdokoli v rámci něčeho společníkem, musí být v rámci tohoto nejméně dva subjekty, které jsou společníky. Z toho také vychází zákon, který v příkladu uvádí, že se rozhoduje na kterého společníka ze dvou nebo více se majetek převádí. Nikdo duševně zdravý nemůže být sám sobě společníkem. Ani město v rámci MK a. s. nemůže být samo sobě společníkem. Jak jsem už uvedl, měl být majetek podle stejného zákona převeden na akcionáře. V takovém případě město jako stoprocentní vlastník takovým akcionářem je. Společníkem není.

V přijímaném materiálu mě velmi zarazilo, že v případě takové obrovské mnohamilionové majetkové transakce se zastupitelstvo jako nejvyšší orgán zastupující obyvatele zříká a vzdává všech možností kontroly takové transakce. Posuďte sami – toto je součást schváleného usnesení:

„Zastupitelstvo města Mimoň uděluje souhlas dle § 8 zákona o přeměnách s tím, že jakákoli zpráva týkající se převodu jmění na společníka, vyžadovaná zákonem o přeměnách pro převod jmění na společníka, se nevypracovává.

Zastupitelstvo města Mimoň se vzdává práva na zaslání všech dokumentů stanovených zákonem o přeměnách pro převod jmění.

Zastupitelstvo města Mimoň nevyžaduje seznámení se změnami jmění zúčastněné společnosti, ani nežádá informace, které se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně, ani nepožaduje přezkoumání projektu převodu jmění znalcem.“

Kdybych měl reagovat na výzvu, zda z občané mají k tomu něco, a měl se vyjádřit k nesmyslům, které řekl starosta nebo v diskuzi, bylo by to na hodně dlouho. To by si normální přítomní nezasloužili.

Pan Král, který nikdy nebyl v představenstvu a problematice rozumí řečeno slovy Jarka Nohavici „jako koza náklaďáku“ ví ovšem mnohem lépe než já, který jsem tuto práci dělal 20 let, co se řešilo a jak se řešilo. Např. možností dotace v programu „Zelená úsporám“ se představenstvo zabývalo několikrát. Zvážili jsme a dospěli k závěru, že možnosti úspor nejsou velké a navíc i nejisté, jako u každé žádosti o dotaci. Jednu pravdu pan Král řekl, že MK a. s. nechtěla vytvářet zisk, ze kterého by musela odvádět daň. To ale vidím jako kladné, protože v tom byla záruka, že se nebude zvyšovat nájemné. Také záruka toho, že se nájmy budou vracet zpět do bydlení. Město, jak řekl starosta, může mít zisk a také má. Myšleno zisk z nájemníků. Zatímco v rámci MK a.s. se peníze vrací do bydlení, u bytů města se z vybraných nájmů vrací do bydlení sotva třetina. Zbytek je zisk města na financování jiných věcí. Nevím, kde vzal Král 90 % nespokojených. Je to opět něco podle něj a je to lež. Znám mnoho lidí bydlících dosud v nájmu MK a. s. Nikdo z nich si nestěžoval hlavně na výši nákladů na bydlení. Vadí mi, že na MK a. s. dlouhodobě plive paní Krousová, která v bytě MK a. s. nebydlí. Nebydlí v něm ani pan Ráček. Já v něm bydlím. Jsme s úrovní bydlení a náklady na něj se ženou zcela spokojeni. Máme vyměněná okna, nové střechy, vchodové dveře, opravené fasády (ty už někde opadávaly). V představenstvu jsme si dost lámali hlavu, jak použít peníze z nájmů na další zlepšení bydlení. Některými avizované zlepšení bydlení pod městem nečekám. Podle mého názoru na současném stavu není třeba nic měnit. Od zateplování zejména cihlových staveb jsme v souladu s trendy ve vyspělejších zemích ustoupili. (O zvyšování nákladů na bydlení zateplováním v Mimoni vám povyprávím někdy příště – pozn. aut.). Přestože nic nutně nepotřebujeme, změn se jistě dočkáme. Určitě zvýšení nájmu. To asi nebude změna nájemníky vítaná, ale občané jim ji vybrali většinově ve volbách. Pan Ráček se sice domnívá, že to lze v dalších volbách napravit, ale já si to nemyslím. Tvrdí, že ví o ještě lepším řešení, ale já o tom pohybuji. Doby, kdy se kupovaly byty v Mimoni do vlastnictví za cenu do 50000,- Kč, a tvořila se družstva vlastníků, jako se to podařilo jemu, už dávno minuly a vrátit je nelze. Čas také ukázal, že i tato forma má své, někdy značné problémy. Že je nemají v Mimóze, všem jejím členům, včetně pana Řáčka, upřímně přeji.

V Mimoni 22. 11. 2019, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473