KDO JE HODEN ÚCTY A KDO NE

Degradace pojmů a jejich významu

Smutné události posledních dní jsou smutným důkazem toho, jak lidé nejsou schopni odlišovat význam jednotlivých pojmů podle jejich cennosti a hodnoty.

Nejdřív kravál kolem toho, že Karel Gott nemůže mít státní pohřeb, protože není prezident ani jiný státník. To, že, jak někdo trefně poznamenal, byl prezidentem našich „srdcí“ je zřejmě nedostatečná kvalifikace, i když podle mého názoru ve skutečnosti ta naprosto nejvyšší.

A tak se pod tlakem ze státního stal pohřeb se státními poctami. Karel Gott byl skutečně národním umělcem, vynikajícím reprezentantem svého národa a pocty si opravdu zaslouží. Ale i bez ohledu na to, zda budou a jaké, zůstane trvale ve vzpomínkách a úctě normální a myslící většiny našeho národa. Byl svůj, byl vynikajícím umělcem a neměl zapotřebí podlézat komukoli nebo se mu cpát kamsi.

Udělovat stejné pocty herečce, poněkud se zamlčuje, že agentce StB, kterou zas tak mnoho lidí vůbec nezná a jejíž herecké počiny nejsou zvlášť oslňující? Měli bychom ji snad uctívat jen proto, že ani zdaleka nedosáhla hodnot národní umělkyně, ale byla kamarádkou „národního notorického alkoholika“?

Inu, jak je ctěná libost. V tomto případě „uctívat“ budou ne ti, kteří to upřímně cítí, ale ti, kteří musí, aby se zalíbili, aby se udrželi u prozatímních koryt a na výnosných postech a účelově budou hořekovat nad někým, po kom už „zítra neštěkne ani pes“. A pamětní deska v Prysku to nezachrání.

V Mimoni 7. 10. 2019, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473