AŤ NEŽIJE BLBÁ REKLAMA

BLBÁ REKLAMA

Jestliže jsme se už několikrát vyjadřovali k rozdílnostem národních mentalit, kultur a poukazovali na ně, tak reklamy a různé „upoutávky“ na budoucí programy jsou toho zřetelným příkladem a odrazem.

Myslím, že jsme schopni pochopit a strávit fakt, že příjmy z reklam zajišťují potřebné provozní prostředky pro soukromé televizní společnosti, aby vůbec mohly vysílat. Tomu rozumíme. Kromě toho by reklama ale snad měla vzbudit zájem o předmět reklamy, ať už o výrobek nebo službu, případně televizní program. V tomto směru bych to viděl tak, že mnohé reklamy jsou spíše odpuzující a nemalé peníze do nich vložené, jsou penězi vyhozenými, ba účel reklamy přímo poškozující.

Důvody mohou být třeba i v zahleděnosti tvůrců reklam a propagací směrem západním. Domnívají se, že zde reklamy mají už dlouhou tradici a proto jsou jistě ty nejvyvinutější, nejlepší a nejúčinnější. Domnívám se, že stejně jako v jiných oblastech se tu pomíjí rozdílnost národních mentalit a kultur. Jinými slovy: Co je blízké a vlastní nebo vypěstované v primitivnější, hrubší a násilnější anglosaské kultuře a mentalitě, to nepůsobí stejně ve vyspělejší a jemnější slovanské kultuře a mentalitě.

Od reklamy bychom mohli přejít i k propagování a uvádění nejrůznějších osobností. Různí moderátoři a reportéři podléhají klamným představám, že čím více budou řvát, tím učiní dotyčnou osobu přitažlivější, významnější a žádanější. U násilnějších a primitivnějších národů asi ano, ale u vyspělých a jemných Slovanů? A podobně je to s opakovatelností. U primitivních národů je možno chápat, že je třeba něco mnohokrát opakovat, než jim „to dojde“. U citlivých, jemnějších a vyvinutějších národů to ovšem přináší opačný efekt. Přerušování zvukového nebo obrazového jakéhokoli děje není samo o sobě obcí diváckou a posluchačskou dobře přijímáno. Pravděpodobně by bylo prominuto nebo aspoň částečně, pokud by přišla během přerušení nová zajímavá informace. Pokud ale během jednoho filmu nebo inscenace se jedna reklama, která je dost často hloupá až odpuzující nebo i nesrozumitelná, objeví několikrát, zákonitě nevyvolá očekávaný a potřebný efekt, ale efekt právě opačný – odpuzující.

Jsme neskonale vděčni tvůrcům ovladačů, za tlačítko, kterým je možno vypnout zvuk, když někdy jen to ani nestačí. Jako příklad zmíním jakousi reklamu, nevím nepochopil jsem ani na co, se skupinou mladých lidí na pláži, kteří se i bez zvuku – tedy v jakémsi němém filmu – pohybují způsobem, že „blázinec na výletě“ je asi jediný možný výklad.

Podobně je to s upoutávkami na televizní – filmovou tvorbu nebo na nějaké politické události. Odráží se to nepochybně i v „oblíbenosti“ herců a jiných aktérů. U nás stačí, aby se objevil pan Železný na obrazovce a ještě dříve, než nás stačí už poněkolikáté toho dne nás hororově a nepravdivě upozornit na dění v roce 1969, které na rozdíl ode mne nezažil a přednášenými nesmysly se jen ztrapňuje, vrhá se člen rodiny, který je nejblíže ovladači, aby ho vypnul. I když vím, že někteří herci musí své příjmy doplňovat, jelikož jejich umění není tak ceněno, aby je uživilo, nemůže se na mě nikdo zlobit, že na producenty reklamních kravin zanevřu. A tato nevole se k nim potom váže tak, že jakýkoliv jejich herecký pokus má už předem minusové body, a jejich obsazení do rolí ovlivňuje mou ochotu se dívat na cokoli, v čem se snaží účinkovat. Důsledkem potom i je, že moje návštěvnost kina, ale i divadla v posledních letech velmi značně klesla a není daleko od nuly. To asi nebude dobrý výsledek reklam a upoutávek, že?

Za vliv západní kultury lze také považovat, že autoři upoutávek na různá díla z nich vybírají ty nejodpornější a nejděsivější scény. A tak jen díky těmto mnohokrát a hodně dlouho dopředu opakovaným „upoutávkám“ vím zcela bezpečně, na které inscenace nebo filmy se rozhodně dívat nebudu. V tomto případě bych mohl takové „upoutávky“ vnímat i pozitivně – neboť předcházejí zklamání a nechuť z čehokoli, co se názvem může tvářit i kulturně.

Ve Vižňově 18. 8. 2019, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473