VLASTENECTVÍ NAHRAZUJE VLASTIZRADA?

Bude ve školních osnovách místo výchovy k vlastenectví výchova k vlastizradě?

Na webu Forum24 vyšel článek, ve kterém Jakub Roth tvrdí, že uspořádání srazu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Čechách není špatný nápad. A zdůvodňuje to: „Vedou mne k tomu dva důvody. Ten první a nicotnější je, že to tak strašně rozčílí naše česko-moravskoslezské nácíčky a bolševiky. A to tak strašně, že hrozí nárůst kardiovaskulárních a mozkových příhod. Já vím, není to ode mne hezké, nicméně redukce těchto myšlenkově vyprázdněných táborů cestou iktů a infarktů mi přijde jako věc dobrá.

Ale dost černého humoru. Ten druhý důvod je mnohem vážnější. Bylo by pro ČR prospěšné, kdybychom vidět nepřítele tam, kde byl před víc jak sedmdesáti lety. A přiznejme si, že tak Němce velmi často vnímáme. Ostatně může za to 40 let masírování a povykování o německém revanšismu. Který ovšem existoval jen v hlavách mizivého množství bývalých nacistů a především ve fantazii komunistických ideologů a propagandistů. A také zato může postobrozenecké skojíkání nad tím, že Němec byl naším odvěkým nepřítelem. Což ve světle mnohasetletého setrvání české korunymkoruny v Římské říši (národa německého) považuji za kolosální pitomost.“

Dále autor rozvíjí, jak se sudetoněmecký landsmanšaft změnil, že zmizely požadavky na revizi Benešových dekretů, jak je Německo příkladnou demokracií a kvůli tomu ho „hejslované a rudí gardisté“ nenávidí. A na závěr článku Roth přidává vzkaz pro vás, kteří jste pořád „ve válce se Sudeťáky“: Nejste schopni jim odpustit, že v jeden okamžik masově volili Henleina. Nejste schopni jim odpustit, že někteří z nich nás udávali či zabíjeli ve jménu jedné ideologie. Takže – co chcete komu vyčítat? Oni se změnili Vy ne. Takže prosím mlčte a styďte se!“

Tento konečný vzkaz (viz výše tučně vytištěný text doslovně) spolu s článkem sdílel jablonecký učitel Libor Behúl, správce skupiny Sudetenlland.cz.

Na tato slova reagoval právník Tomáš Tyl dlouhým nesouhlasným komentářem:

„Nebudu psát, že něco tak zvláštního jsem už dlouho nečetl, ale musím Vám napsat, jak moc se stydím. Čili pane Behúle, správně píšete, že řada občanů Sudet udávala a zabíjela. Udávali a zabíjeli nás – Čechy, Moravany a Slezany, resp. ty. Kdo byli Slované nebo se hlásili k národu Čechů a stáli na straně samostatnosti Československé republiky. Vás ne, protože dovozuji, že podle příjmení pocházíte ze Slovenska a tam říkali: „za Tisu sme mali plnů misu“ – něco o tom vím, můj pradědeček tam už před válkou a taky během ní dělal vedoucího Chemickej továrne Pálffyho (po válce se s rodinou „zachránil“ tím, že dostal potvrzení, jak pomáhal partyzánům atd., i přesto mám řadu fotek z táora, kde naše rodina čekala na odsun včetně mojí babičky, které nebylo ani 15 let, než prokázali, že jsou Češi a na zločinech Němců se nepodíleli. ČSSR pak mého pradědu uvítala tím, že dostal invalidní důchod tak, aby rodina sotva přežila).

Ti, o kterých mluvíte, nejdřív chtěli zpět do Říše (Heim ins Reich) a pak je napadlo, že Říše je tady všude, a toto (Čechy a Moravy…) je jejich Lebensraum, kdy nás trošku protřídí. Protřídí nás tak, že nepřizpůsobivé odvezou do východního Ruska daleko za Ural, kde můžeme obdělávat bažiny pro blaho Říše a ten zbytek proletí komínem. To plánovali a postupně realizovali přes 5 let. Kdo se vzepřel, kdo byť jen opomenul své povinnosti ve válečném úsilí Říše, šel do koncentráku, kde ho v lepším případě čekala cholera, tyfus, Mengele, v horším rovnou smrt. Ani nevím, zda ten lepší byl lepší… Vzali Vás a stříkli Vám pod kůži benzín. A čekali. Většinou jste do pár minut umřel v křečích, někteří ale přežili v horečkách a bolestech. Bylo proto třeba pokus opakovat, aby se stanovila hranice, kolik benzinu lze aplikovat podřadné rase, než zemře. Ale to byly činy jednotlivců. Samozřejmě.

Pak tady máme činy celku. Celek volil a volil tak, že v květnových a červnových komunálních volbách 1938 získala Henleinova SdP (jejímž členem byl i Karel hrabě Des Fours Walderode) kolem 90 % německých voličů. A pak se tedy slavně opět stali Říší a my obyvateli 2. kategorie.

Kdybyste byl Žid, pane Behúle a Vaši prarodiče žili v ČR, tak jste mohl doufat jen v to, že Vás zachrání někdo jako Sir Nicholas Winton. A kdybyste byl Čech, možná byste měl rodiče v Lidicích a sám byste mohl být zplynován v pojízdné plynové komoře. A teď si představte, že ti lidi, co přes 5 let žili v hrůze s tím, že denně poslouchali seznamy těch, koho Němci zavraždili pro nkonečné vítězství Říše, ty Němce po konci toho vražedného teroru nepobili. Většinou. Já nevím – dokázal byste to? Já asi ne.

A protože opakem fašismu tehdy byl komunismus, možná Vám to přijde zvláštní, ale ti lidé volili to, co považovali za správné. Ne ve jménu ideologie, ale ve jménu svobody. Udávali? Určitě. Akorát tady chybí ten plán Vašich miláčků. Chybí tady likvidace českého národa a Slovanů jako celku.

A změna? A to jste mne pobavil – oni se změnili jen tak, že chtějí zpět, co drželi. Pokud jde o pana Posselta, který nyní jako předseda Sudetoněmeckého landsmanšaftu říká, že hrozbou Evropy je nacionalismus, pravím Vám, že by to bylo skvělé kolokvium: „Po Posseltovi hovořícím o nacionalismu vystoupí Vojta Filip, který pohovoří o nebezpečí komunismu, za ním se připraví Andrej Babiš varující před evropskými dotacemi, Bartoš si střihne proslov o škodlivosti THC a jako mimořádný host by to mohl završit Viktor Kožený s promluvou o investičních rizicích a zvláštním důrazem na varování před úplatkářstvím a zpronevěrou. A Karel Janeček pošle do sborníku referát z Bhútánu propagující monogamii. A to je tak asi vše, co jsem k tomu chtěl říct.“

Co dodat? Doba je skutečně zcela převrácená. Jestliže jsme byli spíše zvyklí, že učitelé nás vedli k vlastenectví a hrdosti na naše kulturní tradice, dnes jsme svědky toho, že v české škole učí učitel se zřetelně protinárodními názory a vlastizrádnými tendencemi, což dokumentuje názorně výběrem svých přátel (viz snímek),

Behůl Libor 02

Nejspíše i podporou vlastizrádných politiků typu Hermanna, Bělobrádka, Šláfenberka, či stejně shodně protinárodně orientovaného šéfa jabloneckého divadla.

Smutným je, že když někdo takového „paučitele“ a zjevně protinárodního elementa příslušně nazve, jako předseda oblastního výboru z. s. ČSBS v Jablonci nad Nisou František Radkovič (viz snímek),

fr radkovic 2

octne se před soudem, je odsouzen, byť podmíněně.

Ale nakonec čemu se divit v této zvrácené společnosti, kde už i justice se chová zřetelně vlastizrádně, jak o tom svědčí rozsudek krajského soudu v Hradci Králové vynesený 18. 6. 2019 zcela jednoznačně v rozporu se základy české státnosti a poválečného vymezení a uspořádání naší země – Dekrety prezidenta Československé republiky z roku 1945.

V Mimoni dne 1. 8. 2019, Miroslav Starý

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473